Anasayfa > 2014 > Ocak

Aylık arşiv: Ocak 2014

Çevik: Acilci.net – Amal Mattu ile görüştü.

23-25 Ocak 2014 tarihleri arasında Birleşik Arab Emirliklerinin Al Ain kentinde yaklaşık 200 kişinin katılımı ile Emergency Cardiology and Critical Care kursu düzenlendi. Üç günlük bu kursun ardından, izleyenlerde inanılmaz bir mutluluk ve yeni şeyler öğrenmenin verdiği haz vardı. Çok iyi seçilmiş konular, alanlarında uzman akademisyenlerce aktarıldı. Amal Mattu, kursun en önemli ismiydi. Onun yanında Michael Winters, Haney Mallemat kursu …

Okumaya devam et »

Doğan: 2013 AHA / ESC ST Elevasyonlu MI Kılavuzları Karşılaştırması

Yukarıda AHA ve ESC’nin 2013 ST elevasyonlu MI kılavuzlarının rehberliğinde hazırladığım screencast’i bulacaksınız. İyi seyirler. http://media.blubrry.com/acilcinet/p/s3.eu-central-1.amazonaws.com/acilci/Dogan-STEMI.mp4Podcast: Play in new window | Download (81.8MB) | EmbedAbone Ol: Apple Podcasts | Android | RSS

Okumaya devam et »

Sol Posterior Fasiküler Blok (LPFB)

Özet Sol posterior fasiküler blokta (sol posterior hemiblok olarak da bilinir) impulslar sol ventrikülün endokardiyal yüzeyi boyunca üst lateral duvarına eklenen sol anterior fasikül yolu ile sol ventriküle iletilir. Sol ventriküle varırken, başlatıcı elektriksel vektör yukarı ve sola doğru (eksitasyon endokarddan dışarı epikarda doğru yayıldığı için) iletilerek lateral derivasyonlarda (I ve aVL) küçük R dalgaları ve inferior derivasyonlarında (II, III ve …

Okumaya devam et »

Elektrod Yer Değişimi : Ekstremite Elektrodlarının Ters Yerleşimi

Giriş Ekstremite elektrodlarının yanlışlıkla ters yerleştirilmesi EKG anormalliğinin yaygın bir sebebidir ve ektopik atriyal ritim, çember genişlemesi veya miyokard iskemisi ile infarkt gibi patolojileri taklit edebilmektedir. Nötral elektrodu (RL/N) değiştirmeden ekstremite elektrodları (LA[sol kol], RA[sağ kol], LL[sol bacak]) değiştiğinde, Einthoven üçgeni 180 derece dönerek, yer değiştiren derivasyonlarda ters dönme veya değişmeden kalma ile (başlangıç pozisyonu ve vektörüne bağlı) sonuçlanır. Nötral …

Okumaya devam et »

Hareket Artefaktı

Giriş Tremor veya titremeye bağlı hareket artefaktı EKG dalga formlarını gizleyebilir ya da bir patolojiyi taklit ederek EKG yorumlanmasını güçleştirebilir. Mutlak şartlarda (ör. hipotermi), titreme artefaktı varlığı esasında tanıya yardımcı olabilmektedir. Tremor Nedenleri Temel benign tremor (fizyolojik tremor) Parkinson hastalığı (istirahat tremoru) Serebellar hastalık (istemli hareket tremoru) Alkol / benzodiazepin kötüye kullanımı Anksiyete Tirotoksikoz Multipl skleroz İlaçlar: amfetaminler, kokain, beta-agonistler …

Okumaya devam et »

Sol Dal Bloğu – Miyokard İnfarktüsü Tanısı (Sgarbossa Kriterleri)

Özet Sol dal bloğu veya ventriküler pace ritimli hastalarda, EKG’ye dayalı infarkt tanısı güçtür. Bazal ST segmentleri ile T dalgaları ters yönde olma [yani diskordans] eğilimindedir (“uygun diskordans”) ve bu da akut miyokard infarktüsünü maskeleyebilir ya da taklit edebilir. Buna rağmen, iskemi boyunca seri EKG takipleri dinamik ST segment değişikliklerini gösterebilmektedir. Yeni gelişen sol dal bloğu her zaman patolojiktir ve miyokard …

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – ST yükselmesi ve T dalgası tersleşmesi – 16 Aralık 2013

Kendini beğenmiş bir ukala mısınız? 20 dakikada keşfedin! aVL’de yeni oluşan T dalgası tersleşmesi resiprokal değişiklik olabilir! Resiprokal değişimler MI’da ST yükselmesinden önce olabilir aVL’de yeni oluşan t dalgası tersleşmesi inferior STEMI’nin ilk bulgusu olabilir Şüpheniz varsa seri ekg çekin ST yükselmesi karmaşık bir konudur J noktasını kullanın, ardışık iki derivasyonda Kadınlarda: V2-V3’de 1.5mm ve diğer derivasyonlarda 1mm Erkeklerde < …

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Pacemaker ritminde MI tanısı – 09 Aralık 2013

Pace ritminde MI tanısı koyabilirsiniz! Pace ritimleri ST segmenti ve T dalgasında değişiklikler yapıp akut MI tanısını zorlaştırabilir. Pace ritmi olan hastaların ST segmenti ve T dalgalarındaki değişimlerin QRS kompleksinin yönüne göre diskordan olması beklenir Bu durum normaldir ve “Uygun Diskordans Kuralı” adını alır. QRS kompleksine göre konkordan olan ST segment değişiklikleri anormaldir   Sgarbossa Kriterleri hem LBBB hem de …

Okumaya devam et »

Çevik: PechaKucha ve acilci.net

Dikkatimizi bir noktaya toplamak bazen çok zor olabiliyor. Özellikle de derslerde, kongrelerde… Hele bir de konu pek ilgimizi çekmediyse… Yada anlatıcı o gün iyi gününde değilse… Dikkatimiz anında dağılmıyor mu? Bir çoğumuz çocuk sahibi yada ileride olacak… Bazen şöyle anlar yaşanır oğlum/kızım neden dikkatli dinlemiyorsun sen beni… gibi… Dinlemiyor çünkü ilgisini çekemiyoruz onların. Ek olarak, 1 yaşındaki çocuğun kesintisiz odaklanabilme …

Okumaya devam et »

ARDS tanımlamasında değişiklik: Berlin Kriterleri

Bilindiği gibi ARDS(Acute Respiratory Distress Syndrome Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu) akut inflamatuar difüz akciğer zedelenmesi sonucu pulmoner kapiller geçirgenliğin artması ve pulmoner bölgeye sıvı geçişi nedeniyle oluşan pulmoner ödem tablosudur. Burada alveolokapiler membrana zarar veren nedenler pnömoni, aspirasyon gibi direkt hava yolu ile ilişkili olabileceği gibi sepsis, üremi, yağ embolisi gibi indirekt hematojen yollarla akciğere ulaşan nedenlerle de olabilir. Mortalitesi …

Okumaya devam et »

Pin It on Pinterest