Anasayfa > 2014 > Şubat

Aylık arşiv: Şubat 2014

Perikardit

Giriş Perikardiyumun inflamasyonu (ör. viral enfeksiyonu takiben) karakteristik göğüs ağrısı (retrosternal, plöretik, düz yatmakla kötüleşen, öne doğru oturmakla azalan), taşikardi ve dispne oluşturur. Birlikteliğinde perikardiyal sürtünme veya perikardiyal efüzyon bulguları mevcut olabilir. Altındaki epikardiyumu da içermesine bağlı yaygın ST segment değişiklikleri meydana gelmektedir (miyoperikardit). Perikarditi Tanıma Ekstremite derivasyonlarının çoğu boyunca (I, II, III, aVL, aVF) ve prekordiyal derivasyonlarda (V2-6) yaygın …

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Mobitz’i yanlış tanımaktan nasıl kurtuluruz? – 20 Ocak 2014

Bu basit ritim neden bu kadar sık yanlış tanı alıyor? Bilgisayarın EKG yorumuna güvenmeyin! Atrial fibrilasyonda DÜZENSİZ olarak düzensiz ventrikül cevabı olmalı P dalgalarını(atriyal aktiviteyi) görmek için her zaman V1’i (atriyuma en yakın derivasyon) inceleyin AV blokları kaçırmamak için PR aralıklarına dikkat edin Eğer ritim DÜZENLİ olarak düzensiz ise ve gruplaşmış ya da kümelenmiş vurular varsa şunları düşünün: Prematür atrial …

Okumaya devam et »

Sinüs Aritmisi

Tanım Karakteristik Özellikleri P-P aralığında 120 ms’den (3 küçük kare) daha fazla değişiklik. P-P aralığı genellikle solunum siklusu fazlarına göre siklik olarak giderek uzar ve kısalır. Morfolojisi değişmeyen normal sinüs P dalgaları görülür (örn., prematür atriyal kontraksiyona (PAK) dair hiçbir kanıt olmaz). P-R aralığı sabittir (örn., Mobitz I AV blok kanıtı yoktur). Mekanizma Sinüs aritmisi en yaygın olarak genç, sağlıklı insanlarda görülen normal fizyolojik bir …

Okumaya devam et »

Miyokardit

Özet İskemi olmaksızın miyokardiyal inflamasyondur. Sıklıkla perikardit ile birliktedir, miyoperikardit adını alır. Sıklıkla ciddi uzun dönem komplikasyonları olmayan benign bir hastalıktır. Akut seyirde aritmilere, kalp yetmezliğine, kardiyojenik şoka ve ölüme neden olabilmektedir. Gecikmiş dilate kardiyomiyopati ile sonuçlanabilmektedir. Miyokardit nedenleri Viral – koksaki B virüs, HIV, influenza A, HSV, adenovirus Bakteri – mikoplazma, riketsiya, leptospira İmmün ilişkili – sarkoidoz, skleroderma, SLE, …

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Pacemakerlar ve Asidoz – 13 Ocak 2014

Pacemakerlar sifilizi önleyebilir mi? Burada öğrenebilirsiniz. Hiperkalemide EKG bulguları Sivri T dalgası QRS’de genişleme Uzamış PR P dalgalarında düzleşme ve en sonunda p dalgası kaybı İleri AV bloklar ve sinüs duraksamaları Pseudo AKS, yeni dal blokları ve ST değişiklikleri Sinüs dalgası morfolojisi Gerçekten geniş QRS mi? Hiperkalemi/asidoz ve overdozları düşünün. Pace’ler sizi yanlış yönlendirmesin, asidozda düzgün çalışmayabilirler!

Okumaya devam et »

Sinüs Bradikardisi

Tanım Çocuklarda normal kalp hızları Yenidoğan : 110 – 150 vuru/dakika 2 yaş : 85 – 125 vuru/dakika 4 yaş : 75 – 115 vuru/dakika 6 yaş + : 60 – 100 vuru/dakika Nedenleri Non-farmakolojik Uyku sırasında normal Artmış vagal tonus (ör. atletlerde) Vagal stimulasyon (ör. ağrı) İnferior miyokard infarktı Sinüs düğümü hastalığı Hipotiroidizm Hipotermi Anorexia nervosa Elektrolit anormallikleri – …

Okumaya devam et »

Normal Sinüs Ritmi

Tanım Standart kalp ritmi. Pacemaker impulslar sinoatriyal düğümden çıkar ve AV düğüm ile His-Purkinje üzerinden ventriküllere iletilir. Bu durum düzenli, dar kompleksli, 60-100 vuru/dakika arasında bir kalp ritmi ile sonuçlanır. Normal Sinüs Ritminin Karakteristik Özellikleri 60-100 vuru/dakika hızında düzenli ritim (ya da çocuklarda yaş ile uyumlu). Her QRS kompleksinden önce normal bir P dalgası gelir. Normal P dalga aksı: P …

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Himalaya T dalgaları – 06 Ocak 2014

   Bir daha dağlara asla aynı gözle bakamayacaksınız! Himalaya T dalgaları Dev, geniş ve dikenli T dalgaları Senkop ve nöbetlerle ilişkili (torsade’a bağlı) Konjenital uzun QT sendromunu düşünün (Jervell ve Lange-Nielsen Sendromu) Ciddi hipokalemide de görülebilir

Okumaya devam et »

Fırıncıoğulları: Psödolitiazis

Acil servis hekimleri, seftriaksonun yan etkisi konusunda uyanık olmalıdır: Bilier Psödolitiazis. Seftriaksona bağlı kolelitiazis geri dönüşlüdür ve bu yüzden psödolitiazis adını alır. Seftriakson tedavisini başka bir tedaviyle değiştirmek veya kesmek dışında ek bir tedaviye gerek yoktur. Bu fenomen hakkında uyanık olmak, gereksiz cerrahi girişimi  engelleyecektir. Diğer sefalosporin türevlerinde böyle bir yan etki yoktur. Seftriaksonun %40’ı safra yollarından atıldığı ve orada …

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Düşük voltajlı QRS’in ayırıcı tanısı – 30 Aralık 2013

Elektrokardiyografik voltajemi. Önemi nedir? Kısa voltajın tanımı QRS amplitüdleri tüm ekstremite derivasyonlarında < 5 mm veya tüm göğüs derivasyonlarında < 10 mm (spesifik tanım) QRS amplitüdleri DI+DII+ DIII’de < 15mm veya V1+V2+V3’de < 30 mm (sensitif tanım) Düşük voltajlı QRS ayırıcı tanısı “Az güç” Miksödem (ciddi hipotiroidi) İnfiltratif hastalıklar (Amiloidoz, Sarkoidoz) Son dönem kardiyomiyopati İletim bozukluğu Sıvı/efüzyon (perikardiyal veya plevral) Yağ (obezite) Hava …

Okumaya devam et »

Pin It on Pinterest