Anasayfa > Akademik Kategori > Vasküler Aciller

Vasküler Aciller

DVT’de NOAC vs. K vitamini antagonistleri; CHEST ve NICE önerileri

Venöz tromboemboli (VTE), dolaşımda aşırı fibrin oluşumunun yol açtığı pulmoner emboli ve derin ven trombozudur. Pulmoner embolinin, pulmoner dolaşımda trombüs varlığından kaynaklanan ölümcül bir durum olduğunu biliyoruz. Trombüsün de genellikle derin ven trombozundan (DVT) köken aldığını söylemek de yanlış olmaz. Peki DVT neydi? (hayır emek değildi) Daha sıklıkla alt ekstremite derin venlerinden kaynaklanan venöz tromboemboliydi. K vitamini antagonistleri ile tedavi …

Okumaya devam et »

Antiplatelet Ajanlara Bağlı İntrakraniyal Kanamalarda Profilaktik Platelet Transfüzyonu

Genel Bakış Acil serviste çok sık karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi hemorajik inme vakalarıdır. Hemorajik inmeler tüm inme vakalarının %10-20’sini oluşturmaktadır ve inmeye bağlı ölümlerin %50’sinden ve inmeye bağlı engelliliğin de %42’sinden sorumludur (1,2). Antiplatelet ajanların kullanımının; intrakranial kanama (İKK) sıklığını artırdığını speküle etmek zor değil hatta birçok gözlemsel çalışmada; antiplatelet ajanların kullanımının İKK sıklığını ve kanama büyüklüğünü artırdığı gösterilmiştir (3). …

Okumaya devam et »

Traneksamik Asit ve Tartışılan Endikasyonlar

Traneksamik Asit ve Tartışılan Endikasyonlar Nöbetiniz kanamalı hastalarla başladı. İçerisi cıvıl cıvıl; batını rahat olmayan multitravmadan üst GIS kanamaya, epistaksisten vajinal kanamaya geniş bir yelpazede hastalarınız var. Traneksamik asit, (TXA, Türkiye’deki tek preperatı Transamine®) bu kaosu çözmekte işimze yarayabilir mi? TXA’nın kanamada üzerindeki etkinliğini araştıran, ve halen devam etmekte olan birçok çalışma var. Geçtiğimiz Mart ayında, ABD menşeili FOAMed sitesi …

Okumaya devam et »

Akut Göğüs Ağrısı ve Şüpheli Aort Diseksiyonu

Aort diseksiyonu genellikle ani başlayan, yırtılır tarzda, ön veya interskapular göğüs ağrısıyla acile başvurur. Semptomlar, flep nedeniyle obstriksiyona bağlı tıkanıklık veya malperfüzyon sendromu hakimdir. Belirtile başladıktan sonra ölüm oranı saatte %1-2 olduğu için acil cerrahi yönetimi sağlamak önemlidir. Aort diseksiyonu tedavi edilmezse ölüm oranı yüksektir. Aort diseksiyonu için hastane içi mortalite %12-27 olarak bildirilmiştir. Ölümün başlıca nedeni aort rüptürüdür. Patent …

Okumaya devam et »

Doğan: 2014 ACEP Aort Diseksiyonu Önerileri

ACEP, erişkin hastalarda akut nontravmatik aort diseksiyonuyla ilgili önerilerini bir clinical policy halinde geçtiğimiz günlerde yayınladı. Bu yazıda ACEP Board of Directors tarafından 30 Ekim 2014’te onaylanan kılavuzun ana hatlarını sizlere sunmaya çalıştım, soru-cevap kısımlarının altında kısa bir yorum bölümünü de göreceksiniz, özet yok. İyi okumalar.. ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın …

Okumaya devam et »

Doğan: Gebelik ve Pulmoner Tromboembolizm

Acil serviste pulmoner tromboemboli şüphesiyle değerlendirilen veya aynı şüpheyle size yönlendirilen gebe hastalarda tanı, tedavi ve yönetim basamakları genellikle sancılı geçer. Güncel kılavuzlar ise genellikle bu hastalara, diğer hastalara uygulanan tanı ve tedavi basamaklarına benzer yaklaşımlar önerirler. Aşağıdaki yazıyı son yıllarda yayınlanan araştırma ve kılavuzlar ışığında oluşturdum. İyi okumalar.. ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde …

Okumaya devam et »

Aksel: PTE Kılavuzu ESC 2014

European Society of Cardiology (ESC)’nin önceki versiyonu 2008’de yayınlanmış olan Akut PTE kılavuzu 29 Ağustos 2014 itibariyle yenilendi. Bu yazımızda önce kısa bir özet yer alacak olup yazıya hızlı bakmak isteyenler için bu bölüme ihtiyaç olduğunu düşündüm. Daha sonra kılavuz doğrultusunda PTE tanımı, fizyopatolojisi, kliniği ve tedavisinden bahsedeceğiz. Yani bu yazımız hem kılavuz özeti ve önerileri hem de aslında uzunca …

Okumaya devam et »

Çorbacıoğlu: Hemodinamik Unstabil Künt Pelvik Travmalarda Güncel Tedavi Önerileri

Hemodinamik unstabil pelvik travmanın yönetimi acil servisler açısından sıkıntılı başlıklardan birisidir. Pelvik bölgenin zengin vasküler yapısı yaralanma söz konusu olduğunda mortaliteyi oldukça artırmaktadır.  Yine bu nedenle tedavi seçiminde açık cerrahiden diğer bölge yaralanmalarına göre daha fazla çekinilmekte ve anjiografi bir alternatif tedavi yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber pelvik travma yönetiminde fikir birliği henüz sağlanamamıştır. İşte 2014’te kılavuz ve derlemelere …

Okumaya devam et »

Çorbacıoğlu:Acilde Pelvis BT-Anjiografi- İki nadir pelvis travma vakası

Acil serviste pelvis yaralanmaları düşme, trafik kazası gibi multitravma şeklinde veya bıçaklanma, ateşli silah gibi penetran yaralanmalar şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Karşılaşıldığı zaman en çok korkulan başlık vasküler yaralanmanın eşlik edip etmediğidir. Çünkü bilindiği gibi pelvik yaralanmalarda erken dönem mortalitenin en önemli nedeni eşlik eden vasküler yaralanmalardır. Hal böyleyken birçok acilci pelvik yaralanmada vasküler yaralanmayı tama yakın ekarte etmek ister. Bu …

Okumaya devam et »

Dikey Düşünme – Yatay Düşünme; Aort Diseksiyonu Hatasız Yönetilebilir mi?

NASA Apollo uzay programını yürütürken kritik bir durumla karşı karşıyaydı; astronotların beslenmesi. Gıdalar bozulursa ve yenemez duruma gelirse astronotlar aç kalacaklardı. Bozulmuş gıdaları astronotlar farkına varmadan yerlerse uzayda hastalanmış astronotlarla karşı karşıya kalınacaktı. O halde sıfır hatayla çalışılmalıydı. ABD’de Pillsbury firması tarafından NASA ve ABD ordusu için ‘sıfır hatalı’ ürün üretimi amacına yönelik olarak HACCP geliştirilmiştir. HACCP, İngilizce Hazard Analysis …

Okumaya devam et »