Anasayfa > Akademik Kategori > Resüsitasyon

Resüsitasyon

Atropin – [Ecza Dolabı]

eczadolabi

ATROPİN  TANIM Doğal bir antimuskarinik ilaçtır. Etkileri: Vagal aktiviteyi bloke ederek, sinüs nod otomatisitesini ve AV nod iletimini arttırır. Bundan dolayı parasempatolitik olarak da adlandırılır. Etki Başlangıcı: İm, iv ve io uygulama sonrası 2-4 dk içinde kalp hızında artış olur. Etki süresi: 5 saat Yarılanma Ömrü (t½): Erişkinlerde 4 saat, çocuklarda 6,5 saat (daha da uzun olabilir). Metabolizma: Karaciğerde Atılım: İdrarla   ENDİKASYON Acilde En sık: Semptomatik bradikardi (↓ kalp hızı, hTA, baskılanmış bilinç durumu, kaçak vurular veya göğüs ağrısı), AV ileti blokları ve organofosfat zehirlenmesinde. Acilde Ayrıca: Çocuk RSI ön tedavisi, karbamat ve dijital toksisitesi, mantar zehirlenmesi ve turist ... Devamını Oku »

Metil Alkol İntoksikasyonu – [Toksikoloji Akıl Kartları]

Tak_haber

Metil Alkol İntoksikasyonu Devamını Oku »

Adrenalin – [Ecza Dolabı]

eczadolabilogo

  ADRENALİN     TANIM  Adrenal medulladan salınan sempatomimetik bir hormondur. [1]  Etkileri: Alfa ve beta adrenerjik sistem stimülasyonu yaparak;  •   Sistemik vazokonstrüksiyon  •   Gastrointestinal relaksasyon  •   Kardiyak stimülasyon  •   Bronkodilatasyon ve serebral vazodilatasyon  Alfa: KPR sırasında; kardiyopulmoner basıncı ve serebral perfüzyon basıncını arttırır. [2]  Beta: KPR sırasında; myokardiyal işte artış ve subendokardiyal perfüzyonu düşürmesi nedeniyle, bu etkinin güvenilirliği tartışmalıdır. [2]   Etki Başlangıcı: S.C.yapıldığında 5. dk’da bronkodilatatör etki başlar ve 4 saat devam eder.  Yarılanma Ömrü:  Adrenalin hormonunun; 2 dk. Dolaşımdaki adrenalinin; 1 dk.  Atılım: İdrarla    ENDİKASYON  Acilde En sık: Kardiyak arrest  ve anaflaktoid reaksiyonlarda kullanılır.  Acilde Ayrıca: Ağır astımda, semptomatik bradikardi / ... Devamını Oku »

Taşyürek: Bradiaritmiler

heart2

İlk önce hastaya sonra kalp ritmine bakın. Yavaş kalp hızı hastanın yaşına, klinik ve ek hastalıklara göre görecelidir. Bradikardi, stroke volüm ve kalp atım hızının fonksiyonu olan kardiyak output etkilendiği zaman semptomatiktir. 20-30 atım/dk’lık kalp hızı normal stroke volümü oluşturarak, yeterli kardiyak output sağlayabilir. Bazı hastalar için 40 atım/dk fizyolojik olarak normalken, kardiyomiyopati, kanama ve sepsis gibi durumlarda 60 atım/dk yeterli olmayabilir. Semptomlar, düşük kardiyak output nedeniyle vital organlarda ve kas dokusunda hipoperfüzyona bağlıdır. Kardiyak outputta hafif azalmalar, halsizlik ve dispneye yol açabilir. Kardiyak outputta daha fazla azalma, serebral iskeminin belirti ve bulguları, konjestif kalp yetmezliği, mezenter iskemi ve böbrek ... Devamını Oku »

Travmatik Beyin Hasarında Entübasyon Gerçekleri

tbi-1

Hastanın TBH’sı çok fazla. Entübasyon sırasında KİBAS artışını engellemeye o kadar da gerek yok. Yanlış. TBH’nın daha ağır olması KİBAS artışının entübasyon sırasında farmakolojik olarak önlenmemesini gerektirmez. (1) Entübasyon öncesinde oksijenizasyon TBH’nı arttırdığından önerilmez. Yanlış. %100 oksijene ulaşmaya çalışarak (FiO2 1) en az 3 dakika preoksijenizasyon yapılmalıdır. entübasyon sonrasında SaO2 %100 olduğu sürece FiO2 azaltılabilir. (2) Entübasyon öncesinde ETCO2 takibi gerekmez. ETCO2’yi entübasyon sonrası tüp yerini konfirme etmede kullanmam yeterlidir. Yanlış. TBH’nda ETCO2 adaptörünü Balon-maskenin ucuna takarak entübasyon öncesinde sürekli ETCO2 takibi yapmalıyız. (2) Entübasyon öncesinde terapötik hiperventilasyon yaparak herni ihtimalini azaltmalıyım. Belki. Bu konuda yapılan yayınlar terapötik hiperventilasyonun herhangi ... Devamını Oku »

STEMI EKG’sini bildiğinizden emin misiniz?

McCabe EKG test

Christopher Watford gündüz programcı gece paramedik olarak Wilmington, Kuzey Carolina’da çalışan, kendi kendini sürekli geliştiren tam bir EKG gurusu. Paramedicine101, My Variables Only Have 6 Letters ve son derece aktif olduğu EMS12Lead bloglarında EKG üzerine yazıyor. Son yaptığı iş ise tam anlamıyla FOAM dünyasını salladı diyebiliriz. Bilgisayar yetileriyle EKG bilgilerini buluşturan Christopher bizi bambaşka bir dünyayla tanıştırıyor. Christopher McCabe JM ve arkadaşlarının 2013 yılında yayınlanan (1) çalışmasına dayanarak STEMI bilginizi ölçebileceğiniz mükemmel bir test hazırlamış. Haziran ayının 11’inde beta testine çıkan test bir anda FOAM dünyasına yayıldı. Herkes hangi EKG’nin aslında ne olduğunu konuşur hale geldi. Bilginin bu kadar hızlı ve etkin paylaşılması bazen başımızı döndürse de dünya ... Devamını Oku »

Eroğlu: Gebelik (+) kritik hasta grubunda “Aortacaval Kompresyon” ile mücadele yolları

aortacaval

Gebelik sırasında artan uterus hacminin aort ve vena cava inferior üzerinde oluşturduğu kompresyon olarak tanımlayabileceğimiz “Aortacaval Kompresyon”, kritik bakım aşamasındaki hastalarda işimizi oldukça zorlaştıran bir durumdur. Bu hastalarda dahi, hemodinamik instabiliteyi davet eden bu durum; arrest hastada ise, kesinlikle önüne geçilmesi gereken bir durum haline gelir. İşte bu yazıda, peri-arrest dönemdeki gebe hastalarda aortacaval kompresyonla mücadele yollarına yer verilecektir. Aortacaval Kompresyonun engellenmesi neden önemli? 2011 yılında yapılan bir manyetik rezonans görüntüleme çalışmasının gösterdiği üzere; sol lateral dekübit  pozisyonunu verilmesi ile, 20. gestasyonel yaş haftasındaki bir gebede, kardiak atım hacmi, supin pozisyondakine göre %27 artmaktadır. 32. haftalık gebede bu artış %35 ... Devamını Oku »

Aslaner: Travmalı Hastada Masif Transfüzyon Protokolü

blood-transfusion

Masif kan transfüzyonu tanımı kaynaktan kaynağa değişebilmekle birlikte; genel olarak, 24 saat içinde 10 üniteden fazla ya da 4 saat içinde 5 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Ciddi yaralanma ve kanama sonrası görülen travma ilişkili koagülopati, yarattığı hemostatik durum bozukluğu sebebiyle, son dönemlerdeki travma yaklaşımlarını da değiştirmiştir. Öyle ki, travma hastalarına yaklaşımımızda kullandığımız ana rehberlerimizden olan ATLS (Advanced Trauma Life Support) 9. baskı[1] güncellemesinde; geçmişte sıklıkla kullandığımız, ‘’agresif resüsitasyon: başlangıç olarak 2 L kristaloid’’ yaklaşımı yerine, ‘’ılımlı hipotansiyonu kapsayan dengeli resüsitasyon: başlangıç olarak 1 L kristaloid ve masif transfüzyon gereken veya ciddi kan kaybı olan hastalarda eritrosit süspansiyonuna ... Devamını Oku »

Çınar: Videolarengoskoplar Mercek Altında

369

Hastanın solunumunun durduğu ya da yetersiz olduğu acil durumlarda havayolu açıklığının sağlanması esastır. Havayolu açıklığını sağlamanın optimal yolu endotrakeal entübasyon  işlemidir.(1) Bu işlemi gerçekleştirmek için larengoskoplar kullanılır. Larengoskop uç kısmı hastanın ağzına yerleştirilerek dilin güç kullanarak yukarı kaldırılmasını ve vokal kordların görülebilmesini sağlar. Daha sonra ses telleri arasından tüp soluk borusuna yerleştirilerek endotrakeal entübasyon işlemi gerçekleştirilir. Ancak bu işlem tecrübe gerektiren zor bir işlemdir. Tecrübeli hekimler için bile hastanın anatomik özellikleri (kısa boyun, obez hasta, geniş dil, boyun hareket kısıtlılığı, ağız açıklığının sınırlı olması gibi), bölgedeki kan, kusmuk gibi görüntüyü engelleyen maddelerin bulunması, boyun yaralanması nedeniyle başa pozisyon vermenin uygun ... Devamını Oku »

Eken: Hipotermi Uygulaması Sarsılıyor mu? Meta-analiz ve Sonuçları

hypotherm1

Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası spontan dolaşımı geri dönen hastaların 12-24 saat boyunca 32-34°C arasında soğutulması 2010 yılında American Hear Association (AHA) tarafından yayınlanan resüsitasyon kılavuzunda post resüsitatif bakımda major değişikliklerden birisi olarak karşımıza çıkmıştı (1). AHA ventriküler fibrilasyona (VF) bağlı arrestlerde terapötik hipotermiyi Class I, diğer arrestlerde ise Class IIb olarak önermişti.  VF arrestlerinde Class I öneri yaparken dayanağı 2002 yılında New England Journal of Medicine yayınlanan iki makeleydi (2,3). Bernard ve ark.larının yapmış olduğu çalışmada ventriküler fibrilasyon nedeniyle resüsite edilen ve spontan dolaşımı geri döndükten sonra komatöz durumda olan tüm hastalar çalışmaya alınmıştı. Hastalar 33°C’de 12 saat boyunca soğutulmuşlar ve ... Devamını Oku »