BU YAZILARI KAÇIRMAYIN!
Anasayfa >> Akademik Kategori >> Resüsitasyon

Resüsitasyon

Amiodaron

injectiondrug

AMİODARON TANIM Sınıf III antiaritmiktir ama Sınıf I, II ve IV antiaritmiklerin özelliklerini de gösterir. Çoklu kanal blokeridir (Na, K, Ca kanalları blokeri ve kompetetif olmayan α/β Bloker). Negatif inotrop, negatif kronotroptur. Etkileri: - SA nod fonksiyonuna etki ederek, AV nod iletimini baskılayarak, Purkinje sistemindeki kendiliğinden ateşleyici liflerin otomatisitesini modifiye eder ve aksesuar yoldaki refraktör periyodu uzatarak (WPW sendromu) kalbi yavaşlatır. - Diğer sınıf III antiaritmikler gibi, K kanallarının inhibisyonu yoluyla atriyal ve ventriküler repolarizasyonu uzatır. - Sınıf I antiaritmiklerle ortak bir özellik olarak, hızlı Na kanal iletimini bloke eder. - β-reseptörleri ve Ca kanallarını bloke ederek kalp hızını ve ... Devamını Oku »

Direk Laringoskop

DL_ha

Hazırlık: Tahmini laringoskop bıçak boyutu Laringoskop Bıçağı hastanın yüzünün yanında tutularak Bıçak dudaklar ve Larenks arasını tam doldurabilmeli (ya da dudaktan çene kemiğinin köşe açısında kadar) Oral Havayolu için kullanılan tahmini uzaklık işaretleriyle aynıdır Gereğinden kısa bir bıçak yerine gereğinden uzun bir bıçak seçmek her zaman daha iyidir İhtiyaç olandan 1 cm daha uzun bıçak tercih edin Video Laringoskopi Bıçakları(örn. Glidescope) No:3 kullan-at Glidescope bıçağı çoğu erişkine uygundur (yapılı olanlara bile) No:4 kullan-at Glidescope bıçağı çoğunlukla ağız içine zor yerleştirilir Hazırlık: Yaşa göre Bıçak boyu kılavuzları Erişkin: #3 ila #4 Macintosh Bıçak (kavisli) Video Laringoskop bıçak boyutları oldukça verimlidir (örn. Glidescope No:3 yapılı erkekler de dahil çoğu erişkin hastaya uygundur) Çocuk Sendromik çocuklarda ... Devamını Oku »

Endotrakeal Tüp

ETtüp_ha

Hergün kullandığımız Endotrakeal Tüplerle ilgili bilmemiz gereken birçok sayı ve kısaltma bize anlatılır durur. Ama hepimiz özellikle de sürekli entübe etmediğimiz hasta gruplarıyla karşılaştığımızda bunları “biryerlerden” açıp bakma eğilimindeyizdir (ki bunda hiçbir problem yok). Bu sayıları biraraya getiren bu yazıyla amaç “nereye bakmalı, hangisi en güvenilir” derdinden en  önce kendimi kurtarmak. Umarım faydalanırsınız. Hazırlık: Kaf 3 kg üzerindeki çocuklar ve erişkinlerde kaflı ET tüp kullanın Düşük basınçlı, yüksek hacimli kaf olmalı 20-30 cmH2O’dan yüksek ventilasyon basınçlarında kulakla duyulabilir hava sızması mümkündür Eskiden 8 yaş altındaki çocuklarda kafsız ET tüp kullanımı önerilmekteydi Krikoidin normal daralması “doğal kaf” olarak nitelendirilirdi Artık 3 kg altındaki çocuklar dışında ... Devamını Oku »

KPR’de Adrenalin tarih mi oluyor?

kpr_adrenalin

Yarım yüzyıldır, geniş dozlarda vazopressörlerin kullanımı, kardiyak arrest yönetiminin köşe taşı olmuştur. Biz acilciler de yıllardır acil servislerimizde acil arabalarının ilk rafında hep adrenalin bulundururuz. Spontan dolaşımın geri dönmesi, hastane sağ kalımı, taburculuk sağ kalımı, olumlu nörolojik sonuçlarla sağ kalım gibi birbirinden farklı değişkenler üzerine, adrenalin ve vazopressörlerin etkilerine bakan kapsamlı araştırmalar yürütülmüştür. Yakın zamanlarda yayınlanmış bu araştırmaların sonuçları gelecek pratiğimizi değiştirebilecek cinsten! Bunlardan biri; Olasveengen ve arkadaşlarının, 2009’da, hastane dışı non-travmatik kardiyak arrestlerde, iv ilaç kullanımını araştırdıkları, prospektif randomize kontrollü çalışmadır. Resusitasyon uygulanan 1183 hastanın, 851’ini çalışmaya dahil etmişler ve iv adrenalin alıp-almadıklarına göre KPR sonuçlarını karşılaştırmışlar. Adrenalin ile ... Devamını Oku »

Hızlı Ardışık Entübasyon [RSI]

intubation-dog

Kaynaklar: Adams Emergency Medicine, 2nd ed, 2012 Rosen Emergency Medicine, 8th ed, 2014 Tarascon Erişkin Acil Cep Kitabı, 2012 Roberts & Hedges Clinical Procedures in Emergency Medicine Devamını Oku »

Anafilaksi – Acil Servis Tanı ve Tedavisi

beesting

Özet 1 Anafilaksi için başvuru kliniğine göre tanı kriterleri belirlenmiştir. Anafilakside başvuru spektrumu geniştir. Bununla birlikte, şok semptomlarının olmaması Anafilaksi tanısını dışlamamaktadır (Orta öneri; Kanıt C) Özet 2 Hastaları hızlı bir şekilde monitörize edin, bulgu ve semptomları gözden geçirin ve epinefrin için hazırlanın (Güçlü öneri; Kanıt D) Özet 3 Hastaları dolaşım kollapsını engellemek için supin pozisyona getirin, gebeleri ise sol yan pozisyonda izleyin (Orta öneri; Kanıt C) Özet 4 Solunum veya kardiyovaskuler semptomları olan hastalara veya düşük oksijen saturasyonu olan hastalara oksijen verin. Tüm anafilaksi hastalarında oksijen desteği düşünün (Orta öneri; Kanıt D) Özet 5 Hastanın durumuna neden olabilecek anafilaksi ... Devamını Oku »

Atropin

atropine

ATROPİN  TANIM Doğal bir antimuskarinik ilaçtır. Etkileri: Vagal aktiviteyi bloke ederek, sinüs nod otomatisitesini ve AV nod iletimini arttırır. Bundan dolayı parasempatolitik olarak da adlandırılır. Etki Başlangıcı: İm, iv ve io uygulama sonrası 2-4 dk içinde kalp hızında artış olur. Etki süresi: 5 saat Yarılanma Ömrü (t½): Erişkinlerde 4 saat, çocuklarda 6,5 saat (daha da uzun olabilir). Metabolizma: Karaciğerde Atılım: İdrarla   ENDİKASYON Acilde En sık: Semptomatik bradikardi (↓ kalp hızı, hTA, baskılanmış bilinç durumu, kaçak vurular veya göğüs ağrısı), AV ileti blokları ve organofosfat zehirlenmesinde. Acilde Ayrıca: Çocuk RSI ön tedavisi, karbamat ve dijital toksisitesi, mantar zehirlenmesi ve turist ... Devamını Oku »

Metil Alkol İntoksikasyonu

Tak_haber

Metil Alkol İntoksikasyonu Devamını Oku »

Adrenalin – [Ecza Dolabı]

eczadolabilogo

  ADRENALİN     TANIM  Adrenal medulladan salınan sempatomimetik bir hormondur. [1]  Etkileri: Alfa ve beta adrenerjik sistem stimülasyonu yaparak;  •   Sistemik vazokonstrüksiyon  •   Gastrointestinal relaksasyon  •   Kardiyak stimülasyon  •   Bronkodilatasyon ve serebral vazodilatasyon  Alfa: KPR sırasında; kardiyopulmoner basıncı ve serebral perfüzyon basıncını arttırır. [2]  Beta: KPR sırasında; myokardiyal işte artış ve subendokardiyal perfüzyonu düşürmesi nedeniyle, bu etkinin güvenilirliği tartışmalıdır. [2]   Etki Başlangıcı: S.C.yapıldığında 5. dk’da bronkodilatatör etki başlar ve 4 saat devam eder.  Yarılanma Ömrü:  Adrenalin hormonunun; 2 dk. Dolaşımdaki adrenalinin; 1 dk.  Atılım: İdrarla    ENDİKASYON  Acilde En sık: Kardiyak arrest  ve anaflaktoid reaksiyonlarda kullanılır.  Acilde Ayrıca: Ağır astımda, semptomatik bradikardi / ... Devamını Oku »

Bradiaritmiler

heart2

İlk önce hastaya sonra kalp ritmine bakın. Yavaş kalp hızı hastanın yaşına, klinik ve ek hastalıklara göre görecelidir. Bradikardi, stroke volüm ve kalp atım hızının fonksiyonu olan kardiyak output etkilendiği zaman semptomatiktir. 20-30 atım/dk’lık kalp hızı normal stroke volümü oluşturarak, yeterli kardiyak output sağlayabilir. Bazı hastalar için 40 atım/dk fizyolojik olarak normalken, kardiyomiyopati, kanama ve sepsis gibi durumlarda 60 atım/dk yeterli olmayabilir. Semptomlar, düşük kardiyak output nedeniyle vital organlarda ve kas dokusunda hipoperfüzyona bağlıdır. Kardiyak outputta hafif azalmalar, halsizlik ve dispneye yol açabilir. Kardiyak outputta daha fazla azalma, serebral iskeminin belirti ve bulguları, konjestif kalp yetmezliği, mezenter iskemi ve böbrek ... Devamını Oku »

Translate »