Anasayfa > Teknik Kategori > Akademik > Makale Saati > Aylık Literatür Özetleri

Aylık Literatür Özetleri

Nurettin Özgür Doğan, akademik ve muhalif kişiliğiyle her ay basılan makaleleri gözden geçirip sizler için eleştiriyor. Türkiye Acil Tıp Dergisi’nde aynı zamanda Yardımcı Editörlük görevini de yürüten Özgür’ün köşe yazısı tadındaki değerlendirmelerine yorumlarınızla siz de katkıda bulunabilirsiniz.

İyi okumalar…

Literatür Özetleri: Mart 2017

Bu ay Literatür Özetleri’nde iki orijinal çalışmaya, bir de editoryal yazıya yer veriyoruz. İlk araştırmamız JAMA’da Şubat 2017’de baskıya giren, hastane içi kardiyak arrestlerde endotrakeal entübasyonun etkinliğini değerlendiren bir makale, benzeri birçok kohorttan ayrılmasının nedeni 100.000’i geçen bir hasta grubunu içeriyor olması.. İkinci araştırma, American Journal of Emergency Medicine’den bir havayolu araştırması; yarı oturur – semi Fowler pozisyonundaki hastalarda gerçekleştirilen …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Ocak 2017

Bu ay Literatür Özetleri’ndeki araştırma ve yazıların kanıt düzeyleri biraz düşük. Böyle dediğime bakmayın, son zamanlarda yayınlanan derlemeler ve editoryal yazıların kalitesindeki artış, bunları da atlamamamız konusunda bizleri uyarıyor. 4 makaleyi ele alacağız: Bunlardan ilki, Clinical Toxicology’nin bu ayki sayısında yayınlanan bir klinik araştırma, her zehirlenme hastası yoğun bakıma yatmalı mı sorusunu soruyor, biraz Avrupa ekolüne bulaşık ve dolayısıyla aklı …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Aralık 2016

Literatür Özetleri’nde bu ay dört makaleyi ele alıyoruz: Bunlardan ilki, acil serviste artmış troponin değerlerinin mortaliteyle ilişkisini araştıran ve Academic Emergency Medicine’de yayınlanmış bir gözlemsel çalışma.. İkinci olarak KOAH alevlenmelerinde eozinofilinin tekrarlayan hastane başvurusunu öngörüp öngöremeyeceğini araştıran ve Chest’te yayınlanmış bir araştırma.. Üçüncü konumuz Annals of Emergency Medicine’in kısa sistematik derlemelerinden: Hızlı ardışık entübasyonda roküronyum mu, süksinilkolin mi? Ve son olarak …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Ekim 2016

Literatür Özetleri’nde bu ay dört makaleyi ele alıyoruz: Bunlardan ilki NEJM’de yayınlanmış ve acil tıp bloglarında ses getirmeye başlayan, intrakranial kanama ile başvuran hastalarda arteryel tansiyon hedeflerimizi tekrar sorgulatan ATACH-2 çalışması.. İkinci olarak akut apandisit tanısında, tanısal olmayan ultrasonografiyi predikte edip edemeyeceğimizi araştıran Journal of Emergency Medicine’den bir makaleye değineceğiz.. Üçüncü makalemiz Annals of Emergency Medicine’den, periferik fasiyal paralizi tedavisi …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Eylül 2016

Literatür Özetleri’nde bu ay dört makaleyi ele alıyoruz: İskemik inmede düşük doz alteplazın etkinliğini gösteren büyük ölçekli bir araştırma.. FRISC-II çalışması: NSTEMI’de kime invaziv strateji tartışması yeniden.. Parasetamol zehirlenmesinde IV tedavinin artı/eksileri.. Ve final sorumuz; her şey bilimsel olmak zorunda mı? İyi okumalar..     ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın dikkatini …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Ağustos 2016

Literatür Özetleri verdiğimiz kısa bir aranın ardından, kaldığı yerden devam ediyor. Bu ay için seçtiğim makaleler: Girişimsel sedasyonda propofol ve ketofolü karşılaştıran bir randomize kontrollü çalışma.. Hastane dışı şoka dirençli kardiyak arrestlerde amiodaron, lidokain ve plasebonun etkinliğini karşılaştıran bir araştırma.. Bilinçsiz hastalarda kütük çevirme gerekli mi sorusunu soran bir çalışma.. Ve acil servislerde sık kullanılan bulantı kusma ilaçlarıyla ilgili bir …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Mayıs 2016

Bu ay için seçtiğim makaleler: İntravenöz lipid emulsiyon tedavisinin ardından gelişen klinik advers olaylarla ilgili bir sistematik derleme.. İdrar yolu infeksiyonlarının yönetiminde 10 efsane.. Multitravma hastalarında tersiyer bakı.. Sepsis yönetiminde SIRS’a karşılık quick SOFA skoruyla ilgili yorumlar.. Bu ay çok fazla metod tartışmasına girmeden yeni çıkan derlemeler ve yazılar üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. İyi okumalar..       ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Nisan 2016

Bu ay için seçtiğim makaleler: Renal koliğin acil servisteki yönetimi için önemli bir tedavi çalışması.. Akut apandisitte klinik skorlama sistemlerine karşılık hekim öngörüsünün değeri.. Kronik böbrek hastalığı seyrinde akut koroner sendrom tanısı için troponinlerin değerinden bahseden kısa bir sistematik derleme.. ve bildiğimiz anlamda “acil tıbbın” sonu.. İyi okumalar..   ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Şubat 2016

Bu ay için seçtiğim makaleler: KOAH akut alevlenmelerinde mortalite tahmini için DECAF skoru.. Hs Troponin 0-1 saat algoritminin çok merkezli validasyon çalışması.. Levetirasetam intoksikasyonu ve kardiyovasküler etkilenme.. Bir acil tıp uzmanı yatak başını ne zaman terk eder?.. Bu ay iki validasyon çalışması, alışık olmadığımız üzere bir olgu sunumu, bir de editöre mektubu inceleyeceğiz. Açıkçası DECAF skoru ile ilgili çalışma ve …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Ocak 2016

Bu ay için seçtiğim makaleler: Açık kırıklarda yara yeri irrigasyonu neyle ve nasıl yapılmalı?.. Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında fosfomisine karşı ibuprofen.. İskemik stroke’ta troponin yüksekliği ne kadar değerli?.. Kardiyak arrestte şoklanamayan ritmlerden sonra hipoterminin etkinliği.. KOAH akut alevlenmelerinde arteryel kan gazı yerine venöz kan gazı.. Bu ay uğraşmama rağmen, acil tıp dergilerinde baskıda olan makalelerden yalnızca bir tanesini (Acad …

Okumaya devam et »

Pin It on Pinterest