Anasayfa > Teknik Kategori > Yazı Serisi > Mattu Haftanın Vakası

Mattu Haftanın Vakası

Özen: Mattu – Baltimore’dan hastane öncesi vakalar – 27 Ekim 2014

Düzensiz olarak düzensiz dar kompleksli taşikardiler için ayrıcı tanı 1. Atrial fibrilasyon Atrial aktivite görülmez Hıza bağlı ST çökmesi olabilir 2. Değişken iletili Atrial Flutter Atrium hızı düzenli ve yaklaşık 300/dk Hıza bağlı ST çökmesi olabilir 3. Multifokal atrial taşikardi 3 farklı P dalgası morfolojisi görülür Düzensiz oladuğu görülen atrial aktivite olur Altta yatan sebep tedavi edilir Sinüs taşikardisine veya …

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Difüz ST yükselmesi olan kanser hastası – 20 Ekim 2014

Difüz ST yükselmesi için ayırıcı tanı Büyük akut STEMI Resiprokal değişiklikler olabilir, ilerleyen değişiklikler görülebilir (özellikle tedaviye yanıt olarak) Perikardit/miyokardit PR çökmesi, Spodick bulgusu görülür Vazospazm Resiprokal değişiklik yoktur, tedavi ile daha iyi olabilir Ventriküler anevrizma Resiprokal değişiklik olmaz, Q dalgaları bulunur Erken repolarizasyon Resiprokal değişiklik olmaz, PR çökmesi olmaz, Olta iğnesi görünümü olabilir

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Presenkop ile gelen hasta ve gizli EKG tanısı – 13 Ekim 2014

Uzun QT’nin hasta başında hızlı hesaplanması T dalgası RR aralığının orta noktasından önce bitmeli. RR’nin orta noktasından sonra bitiyorsa uzamış QT için dikkatli olun T dalgasının uzaması nedeniyle uzayan QT için ayırıcı tanı Hipokalemi, hipomagnezemi Akut koroner sendrom Artmış intrakraniyal basınç Na kanal blokeri ilaçlar Konjenital ST segmentini uzatarak QT’yi uzatan iki şey nedir? Hipokalsemi Hipotermi

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – 23 yaşında göğüs ağrısı olan kadın hasta – 6 Ekim 2014

STEMI ve Perikardit Klinik bulgu ve semptomlar sıklıkla güvenilmezdir STEMI gençlerde de olabilir EKG bilgisayarının yorumuna güven olmaz. EKG’deki farkları bilin ve adım adım bir yaklaşım izleyin      1. Adım – STEMI düşündüren faktörler Herhangi bir derivasyonda resiprokal ST çökmesi (V1 ve aVR hariç) Horizontal ve konveks yukarı doğru ST morfolojisi DIII’de DII’dekinden daha fazla olan ST yükselmesi RT veya …

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Aynı anda bir tanı koyup bir tanı atlayabilir misiniz? – 29 Eylül 2014

Bir tanıyı kaçırmamızın en büyük sebebi başka bir tanı koymamızdır! Tüm EKG’yi dikkatle inceleyin. AV blok tanısını koymak için PR aralığına bakın. Bradikardinin acil yönetimi AV bloğa veya atrium hızına göre değil ventrikül hızına göre yapılır.

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Bu Torsade vakasına tedavi gerekmez! – 22 Eylül 2014

Artefaktlar nadir değildir. Gerçek VT / Polimorfik VT / Torsade (Uzun QT ile birlikte PVT) ve Artefakt Önce hastaya bakın! Anstabilse en kötüsünü düşünün! Hasta stabilse ritmin içindeki normal vurulara odaklanmalısınız!

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – 67 yaşında eforla olan nefes darlığı. Çok kolay! – 15 Eylül 2014

Büyük PE’ler sıklıkla T dalgalarını tersleştirir. Anteroseptal + inferior derivasyonlarda yeni T dalgası tersleşmesi = Aksi kanıtlanana kadar pulmoner emboli!

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Geniş kompleksli taşikardisi olan hasta baygın bulundu – 8 Eylül 2014

Uzun QRS ayırıcı tanısı Ventriküler ektopi BBB (LBBB veya RBBB) veya pace ritmi Preeksitasyon (WPW) Metabolik/Elektrolit (asidoz, hiperkalemi) İlaç toksikasyonları Nonspesifik intraventriküler ileti gecikmesi (LVH gibi) Peki ya gerçekten geniş kompleksli taşikardilere ne sebep olur? Aklınıza toksikolojik ve metabolik sebepler gelmeli (hiperkalemi ve ciddi asidoz) Antiartimiklerden önce Ca ve HCO3 tedavileri denenmeli

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Bilmek ve savunmak hayat kurtarır – 1 Eylül 2014

EKG konusunda uzman olmalısınız! Konsültanların sizden daha fazla şey bildiğini zannetmeyin. EKG bilmek ve bildiklerinizi savunmak hayat kurtarır!

Okumaya devam et »

Özen: Mattu – Sağ aks deviasyonunu neden önemsemeliyiz? – 25 Ağustos 2014

AKSI ihmal etmeyin! Acil serviste sağ aks deviasyonu sebeplerini atlayamazsınız! Na2+ kanal blokeri toksisitesi Pulmoner  HT – PE düşünün Sağ aks deviasyonunun diğer sebepleri Yanlış yerleştirilmiş derivasyonlar Hiperkalemi Ventriküler ektopi (VT) Lateral MI (DI’deki Q dalgaları) Sol posterior fasiküler blok Sağ ventriküler hipertrofi Dekstrokardi Na2+ kanal blokeri toksisitesi Taşikardi (genelde) Sağ aks deviasyonu aVR’de uzun R dalgaları V1’de uzun T …

Okumaya devam et »

Pin It on Pinterest