Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu – 20 dakika, 2 hasta ve tonlarca püf noktası! – 21 Nisan 2014

Özen: Mattu – 20 dakika, 2 hasta ve tonlarca püf noktası! – 21 Nisan 2014

STEMI ve Perikardit

 • Klinik semptom ve bulgular çoğunlukla güvenilmezdir
 • İlk troponin de güvenilmez olabilir
 • EKG bilgisayarının yorumuna inanmayın!
 • EKG bulgularındaki farkları bilin ve adım adım yaklaşımı uygulayın.

1. Adım: STEMI tanısı koyduracak bulgular

 • Herhangi bir derivasyonda resiprokal ST çökmesi (V1 ve aVR hariç)
 • Horizontal veya konveks yukarı doğru (mezartaşı) ST yükselmesi
 • DIII’deki ST yükselmesinini DII’dekinden fazla olması​​​​​​​​
 • R-T bulgusu veya “onay işareti” bulgusu
 • Yeni oluşan Q dalgaları

Perikardit tanısı koymadan önce STEMI düşündürecek bulgulara bakın.

2. Adım: Perikardit düşündürecek bulgular

 • Birden çok derivasyonda belirgin PR çökmesi
 • Spodick Bulgusu
 • Perikardiyal sürtünme sesi “friction rub”
 • Perikardiyal efüzyon

Şüpheniz varsa anjiyo yaptırın!

Print Friendly