Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu – 23 yaşında göğüs ağrısı olan kadın hasta – 6 Ekim 2014

Özen: Mattu – 23 yaşında göğüs ağrısı olan kadın hasta – 6 Ekim 2014

STEMI ve Perikardit

Klinik bulgu ve semptomlar sıklıkla güvenilmezdir

STEMI gençlerde de olabilir

EKG bilgisayarının yorumuna güven olmaz.

EKG’deki farkları bilin ve adım adım bir yaklaşım izleyin

     1. Adım – STEMI düşündüren faktörler

  • Herhangi bir derivasyonda resiprokal ST çökmesi (V1 ve aVR hariç)

  • Horizontal ve konveks yukarı doğru ST morfolojisi

  • DIII’de DII’dekinden daha fazla olan ST yükselmesi

  • RT veya onay işareti bulgusu

  • Yeni olduğu bilinen Q dalgaları

Perikardit düşünmeden önce STEMI düşündüren faktörleri arayın!

      2. Adım – Perikardit düşündüren faktörler

  • Birden çok derivasyonda bariz PR çökmesi

  • Spodick bulgusu

  • Perikardiyal sürtünme sesi

  • Perikardiyal efüzyon

Şüpheniz varsa seri EKG çekin ve anjiyo planlayın!

Print Friendly

Siz de bu yazıya bir yorum yapın