Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu – Brugada 2. Bölüm – 2014 Güncellemeleri – 4 Ağustos 2014

Özen: Mattu – Brugada 2. Bölüm – 2014 Güncellemeleri – 4 Ağustos 2014

Senkop geçiren hastanın EKG’sini yorumlarken Brugada tanısı koymayı bilmelisiniz!

 • Senkop ile gelen hastalarda Brugada’yı düşünün

 • Tanı için EKG bulguları + klinik bulgular gerekli

 • Kemerli ST yükselmesi en endişe vericisi

 • Elektrofizyologlara ulaşmak hayat kurtarır

V1-V2’deki EKG değişiklikleri

 • RBBB veya inkomplet RBBB paterni

 • ST yükselmesi – 2 tip

  • ​​”Kemerli tip” (en sık ve en endişe verici)

  • “Eyer tipi” (daha düşük mortalite)

 • Derivasyonları (V1-V2) bir kot aralığı yukarı çıkarmak anormal bulguları arttırabilir

Sendromun tanısı için iki şey olmalı:

 1. Tipik EKG anormallikleri (özellikle kemerli tip) +

 2. Klinik özellikler, aşağıdakilerden biri:

 • VF/VT öyküsü

 • Ailede ani kardiyak ölüm

 • Ailede kemerli tip EKG öyküsü

 • Uykuda agonik solunum paterni

 • Elektrofizyolojik çalışmalarda VT/VF uyarılabilmesi

EKG inekleri için:

 • Semptomların ilk ortaya çıkışı (VT,VF, senkop, ani ölüm) ~ 40 yaşta görülür

  • ​41 +/- 15 yaş VF ataklarının ortalama yaşı

  • 2-84 yaş arası aritmiler bildirilmiş

  • Küçük çocuklarda SIDS ve ani ölüm sebebi

  • Aritmiler dinlenirken veya uykuda olabilir

  • Vagal ton ve ateş VF ataklarını arttırıyor

 • ICD olmadan mortalite her yıl %10 artar

  • Mortalite ve VF atakları Tip I (kemerli) paternde daha sıktır

  • Supraventriküler aritmiler (SVT ve AF)  ile ilişkilidir

  • Prognozda antiaritmiklerin etkisi yoktur

  • En iyi tedavi ICD

Referanslar:

Martini B, Nava A, Thiene G, et al. Ventricular fibrillation without apparent heart disease:description of six cases. Am Heart J. 1989;6:1203-9. PMID: 2589161

Hoogendijk MG, Opthof T, Postema PG, et al. The Brugada ECG Pattern: A Marker of Channelopathy, Structural Heart Disease or Neither? Towards a Unifying Mechanism of the Brugada Syndrome. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2010;3:283–290. PMID: 20551422

Mizusawa Y, Wilde AA. Brugada syndrome. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2012;3:606-16. PMID: 22715240

Print Friendly

Siz de bu yazıya bir yorum yapın