Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu EKG Vakası – AV Blokların ve RBBB-PVC’nin Ayırıcı Tanısı – 8 Temmuz 2013

Özen: Mattu EKG Vakası – AV Blokların ve RBBB-PVC’nin Ayırıcı Tanısı – 8 Temmuz 2013

Terleme kötüdür. Hastanız terliyorsa siz de terlemelisiniz.

Bir hasta terliyorsa EKG endikasyonu vardır.

14 dakikada AV Blokların tam bir tekrarı…

Ritim yorumlarken şu 3 şeyi mutlaka yapmalısınız:
1. Atriyum ne yapıyor tespit edin
2. Ventrikül ne yapıyor tespit edin
3. Atriyum ve ventrikül arasındaki ilişkinin ne olduğunu tespit edin (PR-intervali)

Cevap genellikle PR-intervalindedir!

1nci Derece AV Blok = “gecikme” > 200ms olup AV nodu ya da His demetindedir.

P:QRS>1 ise, 2nci ve 3ncü Derece AV Blok aklınıza gelsin

2nci Derece AV Blok = Atriyal uyarıların hepsi ventriküllere geçmez. (örn: P:QRS >1)

  • Mobitz Tip I (Wenckebach) – Her atriyal impuls giderek daha uzayan bir gecikmeye sahiptir, en sonunda ventriküle iletilmeyen bir impuls oluşur. Atımlardan biri “düşmeden” önce progresif PR-uzaması vardır.
  • Mobitz Tip II – tipik olarak His demeti içerinde AV noddan aşağıda bir blok vardır. Tüm impulslar değil ama bazıları ventriküllere iletilir ANCAK progresif PR uzaması YOKTUR.

3ncü Derece AV Blok = P dalgaları normal 60-100 vuru/dk hızında kendi aralarında düzenlidir ancak ventrikül hızıyla hiçbir ilişkileri yoktur, ventrikül hızı genellikle sinüs ya da atriyal hızdan daha yavaştır.

RBBB (Sağ Dal Bloğu) vs PVC (Prematür Ventriküler Kontraksiyon)

V1’de büyük R dalgasının eşlik ettiği geniş QRS komplekslerine hem RBBB hem de PVCler neden olabilir. RSR’ paterni ya da “tavşan kulağı görünümü” tipik olarak RBBB’nin V1’inde görülür. Sol ventrikül kaynaklı PVC’lerde de V1’de dominant R dalgası görülecektir. Bunların ayırt edilmesi yöntemlerinden biri de QRS kompleksinin morfolojisine dikkat edilmelidir.

  • RBBB – tipik olarak ufak R dalgası (sol tavşan kulağı) ve uzun bir R’ dalgası vardır (sağ tavşan kulağı).
  • PVC’ler – daha büyük bir R dalgası (sol tavşan kulağı) ve daha küçük bir R’ dalgası (sağ tavşan kulağı) ya da dalgaya göre “çentikli” bir aşağıeğimi vardır.

Ek İpucu

RBBB varlığında R dalgası > 15mm + Sağ aks varsa = Sağ ventrikül hipertrofisi (RVH)


Tavşan kulakları yetmedi mi? Aşağıdaki benzer videoları izleyebilirsiniz…

Kısa özet notları Mattu’nun kendi yorumları olup orjinal yazının birebir çevirisidir. Bu yazının orjinal hali için: http://tmblr.co/Zls-wvp91_CW

Altyazılar ve Metin Çevirisi: Dr. Can Özen Video İşleme ve Yayın: Dr. Haldun Akoğlu

Yazarı Tanıyalım

Amal Mattu; Maryland Üniversitesi Acil Tıp AD Profesörü, Emergency Medicine Clinics of North America Editörü, EKG gurusu ve sayısız Acil Tıp kitabının yazar ve editörüdür. #FOAMed hareketini daha adı konmadan Joe Lex ile beraber başlatan kişilerden biri, bir Acil Tıp fenomenidir. Haftalık EKG vaka serilerini vodcast olarak yıllardır yayınlamaktadır. Bu serileri acilci.net üzerinden paylaşmakta olup yakında Türkçe altyazılarıyla sizlerle birlikte olacaktır. Acilci.Net Uluslararası Editöryal Danışma Kurulu Üyesidir.

Print Friendly
  • Yasin Yıldız

    10 numara 5 yıldız bir videoymuş. Gerçekten çok eğitici oldu. Emeklerinize sağlık.