Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu EKG Vakası – Wellens EKG Vakaları – 19 Ağustos 2013

Özen: Mattu EKG Vakası – Wellens EKG Vakaları – 19 Ağustos 2013

​Wellens Syndrome
 • Prekordiyal leadlerde T-dalga anormalliği (V2-V3, +/-V4)
 • Obstrükte olmuş LAD lezyonu için spesifiktir
 • Yaygın ön duvar MI ve ölüm açısından yüksek riski gösterir
  • 2 tipi vardır
   • Tip 1 – Derin simetrik T-dalga İnversiyonu
   • Tip 2 – Terminal T-dalga inversiyonu ile biten bifazik T dalgaları. Önce yükselir ardından aşağı iner (çoğunlukla “normal” ya da “non-spesifik T-dalga anomalisi” olarak yanlış tanı konulur).
 • Genelde ST değişikliği olmaz ve hastada göğüs ağrısı OLMAYABİLİR!
 • Makina yorumu “non-spesifik ST değişiklikleri” şeklinde çıktığı her zaman EKG’ye daha dikkatli bakın
 • Kardiyak biyobelirteçler ilk başta sıklıkla normaldir.
 • Medikal tedavi genellikle yetersiz ve etkisiz olup bu hastalar en iyi şekilde PCI (anjiyografi) ile tedavi edilirler. Treadmill stres testi ölümcül olabilir.
 • Amplitüdü yüksek QRS kompleksleri varsa bu tanıyı koymayın
 • Şüpheniz varsa seri EKG çekimleri yapın

Wellens Types

Print Friendly

Siz de bu yazıya bir yorum yapın