Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu – LBBB varlığında AMI ve Revize edilmiş Sgarbossa kriteri – 4 Kasım 2013

Özen: Mattu – LBBB varlığında AMI ve Revize edilmiş Sgarbossa kriteri – 4 Kasım 2013

LBBB varlığında akut MI tanısını koyabilirsiniz.

Bilinen kronik LBBB varlığında AMI tanısı koymak için Sgarbossa kriterleri oldukça spesifiktir.

Aşağıdaki EKG bulguları AMI düşündürür:

Scaarbossa Samples

A. Konkordan ST yükselmesi ≥ 1mm (herhangi bir derivasyonda) = MI için en spesifik bulgu

B. Konkordan ST çökmesi ≥ 1mm V1, V2 ya da V3’de = MI için spesifik

C. Diskordan ST yükselmesi ≥ 5mm = MI için daha az spesifik

Revize edilmiş Sgarbossa C kriteri (henüz tam anlamıyla kanıtlanmamıştır) STEMI tanısı koymadaki yararını arttırmak için bildirilmiştir. Revize kuralda normal kriterin (diskordan st yükselmesi > 5mm) yerini oran kriteri (st segmenti s dalgası oranı < 0.25) almıştır. Bu repolarizasyon voltajı ile depolarizasyon voltajı arasında bir oran olması gerektiğini öne süren elektrofizyolojik prensiplerle uyumludur.

Sgarbossa C

flowchart Referanslar:

  1. Smith SW, Dodd KW, Henry TD, et al. Diagnosis of ST-Elevation Myocardial Infarction in the Presence of Left Bundle Branch Block With the ST-Elevation to S-Wave Ratio in a Modified Sgarbossa Rule. Ann Emerg Med. 2012;60(6):766–776.
  2. Cai Q, Mehta N, Sgarbossa EB, et al. The left bundle-branch block puzzle in the 2013 ST-elevation myocardial infarction guideline: From falsely declaring emergency to denying reperfusion in a high-risk population. Are the Sgarbossa Criteria ready for prime time? American Heart Journal. 2013;166(3):409–413.
Print Friendly