Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu – Pacemaker ritminde MI tanısı – 09 Aralık 2013

Özen: Mattu – Pacemaker ritminde MI tanısı – 09 Aralık 2013

Pace ritminde MI tanısı koyabilirsiniz!

  • Pace ritimleri ST segmenti ve T dalgasında değişiklikler yapıp akut MI tanısını zorlaştırabilir.
  • Pace ritmi olan hastaların ST segmenti ve T dalgalarındaki değişimlerin QRS kompleksinin yönüne göre diskordan olması beklenir
    • Bu durum normaldir ve “Uygun Diskordans Kuralı” adını alır.
  • QRS kompleksine göre konkordan olan ST segment değişiklikleri anormaldir

 

Sgarbossa Kriterleri hem LBBB hem de pacemaker varlığında akut MI tanısı koymak için kullanılabilir.

Bakmamız gerekenler:

1. Konkordan ST yükselmesi ≥ 1mm herhangi bir derivasyonda

2. Konkordan ST çökmesi ≥ 1mm V1, V2, veya V3’de

3. Aşırı diskordan ST yükselmesi ≥ 5mm herhangi bir derivasyonda​​​​


Referanslar

Sgarbossa EB. Recent advances in the electrocardiographic diagnosis of myocardial infarction: left bundle branch block and pacing. Pacing Clin Electrophysiol. 1996;19(9):1370–1379. Pubmed Link

Sgarbossa EB, Pinski SL, Gates KB, Wagner GS. Early electrocardiographic diagnosis of acute myocardial infarction in the presence of ventricular paced rhythm. GUSTO-I investigators. Am J Cardiol. 1996;77(5):423–424. Pubmed Link

Maloy KR, Bhat R, Davis J, Reed K, Morrissey R. Sgarbossa Criteria are Highly Specific for Acute Myocardial Infarction with Pacemakers. West J Emerg Med. 2010;11(4):354–357. Pubmed Link

Schaaf SG, Tabas JA, Smith SW. A patient with a paced rhythms presenting with chest pain and hypotension. JAMA Intern Med. 2013. Epub ahead of print. Pubmed Link

 

Print Friendly