Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu – Sol Ventrikül Hipertrofisi ve Gerilim (Strain) Paterni – 28 Ekim 2013

Özen: Mattu – Sol Ventrikül Hipertrofisi ve Gerilim (Strain) Paterni – 28 Ekim 2013

LVH EKG kriterleri özgül olsa da pek duyarlı değildir (varlıkları tanı koydurur, yoklukları ekarte ettirmez) 

Sol Ventrikül Hipertrofisi (LVH)

  • V5 ya da V6’daki R dalga amplitüdü + V1’deki S dalga amplitüdü toplamı > 35 mm
  • Prekordiyalde, R dalgasının en büyük amplitüdü + S dalgasının en büyük amplitüdü toplamı > 45 mm
  • aVL’deki R dalga amplitüdü > 11 mm

Repolarizasyon anomalisi ile beraber giden LVH (Strain paterni)

  • I, aVL, V4-V6 +/- II ve aVF herhangi birinde ST depresyonu
  • Aynı leadlerde T dalga negatifliği (asimetrik morfoloji)
  • V1-V3 (ve aVR’de) ST elevasyonu
  • QRS genişlemesi (non-spesifik intraventriküler ileti gecikmesi)

STEMI ile Gerilim paterni (strain) olan LVH’ni birbirinden güvenilir şekilde ayırmak mümkün değildir! 

Düz ST depresyonu ve simetrik T dalga negatifliği iskemi ile ilişkilidir

Şüphede kaldığınız her durumda… SERİ EKG’ler ÇEKİN ve/veya ESKİ EKG’lerle KARŞILAŞTIRIN! 


LVH üzerine ek okuma
AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the ECG: Part V: ECG changes associated with cardiac chamber hypertrophy. JAC. 2009;53(11):992–1002. Free Full Text
Print Friendly

Pin It on Pinterest

Shares
Share This