Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Özen: Mattu – Tanısal EKG’si olan başka bir senkop vakası – 18 Ağustos 2014

Özen: Mattu – Tanısal EKG’si olan başka bir senkop vakası – 18 Ağustos 2014

Senkop ile gelen bir hastada EKG yorumlarken bu ayırıcı tanıyı her zaman düşünün:

 1. Akut koroner Sendrom

 2. Taşikardi/Bradikardi/Disritmi

 3. WPW/Preeksitasyon

 4. Martini Sendromu

 5. Hipertrofik Kardiyomiyopati

 6. Uzun/Kısa QT

 7. Aritmojenik Sağ ventrikül dizplazisi

Düşük voltaj tanımı

 • Ekstremite derivasyonlarında QRS amplitüdleri < 5 mm veya tüm göğüs derivasyonlarında  < 10mm (spesifik tanım)

 • DI+DII+DIII’deki QRS amplitüdleri  < 15 mm veya V1+V2+V3 < 30 mm (sensitif tanım)

Düşük voltajda ayırıcı tanı

 • “Azalmış güç/zayıf pil”

  • İnfiltratif hastalklar (amiloidoz, sarkoidoz vs)

  • Son dönem kardiyomiyopati

  • Miksödem (ciddi hipotiroidi)

 • İleti bloğu

  • Sıvı/efüzyon (perikardiyal veya plevral)

  • Yağ (obezite)

  • Hava (KOAH, Pnömotoraks)

Perikardiyal efüzyon tanısı koymak için elektriksel alternansa güvenmeyin.

Düşük voltaj + Taşikardi = aksi ispatlanana kadar perikardiyal efüzyondur!

Print Friendly

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

mg

Atriyal Fibrilasyonda IV Magnezyum Kullanımı

Acil servislerde sıklıkla karşılaştığımız ve yönetimini artık belki de ezbere bildiğimiz hasta gruplarının başında Atriyal …

Siz de bu yazıya bir yorum yapın