Anasayfa > 2013 > Kasım

Aylık arşiv: Kasım 2013

QRS Kompleksi

QRS Kompleks Morfolojisi Değerlendirilmesi Gereken Temel Özellikler Komplekslerin genişliği: dar ya da geniş. Komplekslerin voltajı (yüksekliği). Spot tanılar: Tanımanın önemli olduğu özel morfoloji patternleri. QRS Genişliği Normal QRS genişliği 70-100 ms’dir (sağlıklı olgularda zaman zaman 110 ms’lik süre gözlenmektedir). QRS genişliği her bir QRS kompleksinin kaynağını belirlemede faydalıdır. Dar kompleksler (QRS< 100 ms) köken olarak supraventrikülerdir. Geniş kompleksler (QRS> 100 …

Okumaya devam et »

PR Aralığı

PR Aralığı Normal PR aralığı 120 – 200 ms süreleri arasındadır (üç ila beş küçük kare). PR aralığı > 200 ms ise, birinci derece kalp bloğu varlığı söz konusudur. PR aralığı < 120 ms olması ise pre-eksitasyonu (atriyum ve ventriküller arası aksesuar yolak varlığı) veya AV nodal (junctional) ritmi akla getirir. Birinci Derece AV Blok (PR > 200 ms) AV …

Okumaya devam et »

J Noktası

Tanım J noktası QRS kompleksi bitimi ile ST segment başlangıcı kesişim noktasıdır Anormallikleri Çeşitli ST segment anormallikleri ile birlikte görülen J nokta elevasyon veya depresyonu. Benign erken repolarizasyonda J nokta çentiklenmesi meydana gelir. J noktasında pozitif sapmaya J dalgası (Osborn dalgası) adı verilir ve karakteristik olarak hipotermi ile birlikte görülür. Yazar Katkıları Metin: Ed Burns Çeviri: Melis Efeoğlu Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu Destekleyenler …

Okumaya devam et »

PR Segmenti

PR segmenti anormallikleri iki ana durumda ortaya çıkar: Perikardit Atriyal iskemi Perikardit Akut perikarditteki karakteristik değişiklikler şunlardır: Atriyal iskemi Miyokard iskemisi olan hastalarda PR segment elevasyonu veya depresyonu eşlik eden atriyal iskemi veya infarkta işaret eder. Bu bulgu MI sonrası kötü iyileşme, atriyoventriküler blok, supraventriküler aritmi ve kardiyak serbest duvar rüptürü risklerinin artması ile ilişkilendirilmiştir. Atriyal iskemi / infarkt tanısında …

Okumaya devam et »

QT Aralığı

QT aralığı ve kalp hızı ters orantılıdır: Kalp hızlandıkça QT kısalır. Kalp yavaşladıkça QT uzar.   Anormal olarak uzamış QT, özellikle Torsades de Pointes olmak üzere, artmış ventriküler aritmi riski ile ilişkilidir. Yakın zamanda tanımlanan konjenital kısa QT sendromu, artmış paroksismal atriyal ve ventriküler fibrilasyon ve ani kardiyak ölüm riski ile ilişkili bulunmuştur. QT Ölçümü QT aralığı DII veya V5-6’da …

Okumaya devam et »

Epsilon Dalgası

Tanım Epsilon dalgası QRS kompleksinin sonunda gömülü küçük pozitif sapmadır. Aritmojenik sağ ventriküler displazide karakteristik bulgudur. Epsilon Dalga Örnekleri Aritmojenik Sağ Ventriküler Displazi Aşağıdaki 12-derivasyon EKG ARVD’nin tipik bir örneğidir.   ARVD’de EKG değişiklikleri ARVD’de uzamış S dalga çıkışı ARVD’ye bağlı sol dal bloğu morfolojisi ile birlikte VT Yazar Katkıları Metin: Ed Burns EKG’ler:  Ed Burns Çeviri: Melis Efeoğlu Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu Destekleyenler …

Okumaya devam et »

Osborn Dalgası (J Dalgası)

Tanım Osborn dalgası (J dalgası), J noktasındaki pozitif sapmadır ( aVR ve V1’de negatif). Genellikle prekordiyal derivasyonlarda en belirgindir. Nedenleri Karakteristik olarak hipotermide (tipik olarak <30°’de) görülür ancak patognomonik değildir. J dalgaları diğer birkaç durumda da görülebilmektedir. Normal varyant Hiperkalsemi İlaçlar İntrakranyal hipertansiyon, ciddi kafa travması ve subaraknoid kanama gibi nörolojik hasarlar La syndrome d’Haїssaguerre (Haїssaguerre sendromu) (idiopatik VF) Tipik …

Okumaya devam et »

Delta Dalgası

Wolff-Parkinson-White sendromunun karakteristik bulguları Delta dalgaları Yazar Katkıları Metin: Ed Burns, Mike Cadogan EKG’ler: Ed Burns, Mike Cadogan Çeviri: Melis Efeoğlu Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu Destekleyenler Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü …

Okumaya devam et »

T Dalgası

Normal T dalgasının özellikleri aVR ve V1 dışındaki tüm derivasyonlarda yukarı doğru Ekstremite derivasyonlarında amplitüd < 5 mm, prekordiyal derivasyonlarda < 15 mm Süre (QT aralığı’na bakınız) T dalga anormallikleri 1. Hiperakut T dalgaları Geniş, asimetrik sivrileşmiş veya ‘hiperakut’ T dalgaları ST elevasyonlu MI (STEMI) erken dönemlerinde görülmekte ve sıklıkla ST elevasyonu ve Q dalgaları görüntüsünden önce gelmektedir. Ayrıca prinzmetal …

Okumaya devam et »

Q Dalgası

Normal Q dalgası Q dalgasının orijini Q dalgası interventriküler septumun soldan sağa depolarizasyonu gösterir. Küçük septal Q dalgaları tipik olarak sol taraf derivasyonlarında (I, aVL, V5 ve V6) görülür. Farklı derivasyonlardaki Q dalgaları Küçük Q dalgaları çoğu derivasyonda normalde bulunmaktadır. Derin Q dalgaları (> 2 mm), DIII ve aVR’de varyasyon olarak normalde görülebilir. Normal şartlar altında, Q dalgaları sağ taraf …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest