Anasayfa > 2013 > Aralık

Aylık arşiv: Aralık 2013

Digoksin Toksisitesi

Klinik Özellikler GİS: bulantı, kusma, iştahsızlık, diyare. Görsel: bulanık görme, sarı/yeşil diskromatopsi, halo. KVS: çarpıntı, senkop, dispne. SSS: konfüzyon, sersemlik, deliryum, yorgunluk. Elektrokardiyografik Özellikler Digoksin, artmış otomatisiteye (artmış hücreiçi sodyum) ve azalmış AV iletime bağlı (AV düğümde artmış vagal etki) birçok disritmiye neden olur. Digoksin toksisitesinde görülen klasik disritmi yavaş ventrikül yanıtlı supraventriküler taşikardi (artmış otomatisiteye bağlı) kombinasyonudur, ör. ‘bloklu atriyal taşikardi’. Digoksin …

Okumaya devam et »

Hipertiroidizm

Elektrokardiyografik Anormallikler Tirotoksikoz ile birlikte görülen en yaygın EKG değişiklikleri şunlardır: Sinüs taşikardisi. Hızlı ventrikül yanıtlı atrial fibrilasyon. Sol ventrikül voltajlarında artma – sol ventrikül gerilme göstergesi olmadan sol ventrikül hipertrofisi için “voltaj kriteri”. Diğer EKG anormallikleri arasında şunlar bulunmaktadır: Supraventriküler aritmiler (prematür atriyal vurular, paroksismal supraventriküler taşikardiler, multifokal atriyal taşikardiler, atriyal flutter). Non spesifik ST ve T değişiklikleri. Ventriküler …

Okumaya devam et »

Hipokalemi

Özet Potasyum kalbin normal aktivitesinin düzenlenmesi için yaşamsal öneme sahiptir. Azalmış ekstraselüler potasyum düzeyleri reentran aritmi gelişme potansiyeli olan miyokard hipereksitabilitesine neden olur.  Tanımlar Hipokalemi potasyum düzeyinin < 3.5 mEq/L olması olarak tanımlanır. Orta derece hipokalemi serum düzeyi < 3.0 mEq/L olmasıdır. Ciddi hipokalemi serum düzeyi < 2.5 mEq/L olmasıdır. Hipokaleminin EKG Üzerine Etkileri K, 2.7 mEq/L altına düştüğünde değişiklikler …

Okumaya devam et »

Hipokalsemi

Tanımlar Normal düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi = 2.2 – 2.6 mmol/L. (8.8 – 10.4 mg/dl) Hafif-orta hipokalsemi = 1.9 – 2.2 mmol/L. (7.6 – 8.8 mg/dl) Ciddi hipokalsemi = < 1.9 mmol/L. (< 7.6 mg/dl) Nedenleri Hipoparatiroidizm Vitamin D eksikliği Akut pankreatit Hipomagnezemi Diüretikler (furosemide) Psödohipoparatiroidizm Konjenital bozukluklar (ör. DiGeorge sendromu) Kritik hastalık (ör. Sepsis) Hatalı ölçüm (ör. EDTA’lı kan …

Okumaya devam et »

Hipotiroidizm

Elektrokardiyografik Özellikler Ciddi hipotiroidizm (miksödem) şu triada neden olur: Bradikardi Düşük QRS voltajı Yaygın T dalga inversiyonları (genellikle ST deviasyonu olmadan) Görülebilen diğer EKG değişilklikleri arasında şunlar bulunmaktadır: QT uzaması 1. derece AV blok Ventrikül içi iletim gecikmesi Mekanizma EKG değişiklikleri şunlara ikincil olabilir: Miyokardiyum içerisindeki jelatinöz bağ dokusunun miksödematöz birikintileri. Sempatik sinir sistemi aktivitesinde azalma. Serum tiroksin düzeylerindeki azalmanın …

Okumaya devam et »

Karbamazepin Kardiyotoksisitesi

EKG Örnekleri Örnek 1a İlk EKG masif karbamazepin doz aşımını (150-200 mg/kg) takiben birkaç saat sonra, hasta kardiyotoksisite bulgularını göstermeye başladığında (noradrenalin gerektiren hipotansiyon) çekilmiştir. O an itibariyle karbamazepin düzeyi yaklaşık 33 mg/L idi. Hızlı sodyum kanalı blokajının hafif EKG kanıtları mevcut: QRS genişlemesi (135 ms), 1. derece kalp bloğu (PR 240 ms) ve aVR’de küçük ikincil R dalgasına dikkat …

Okumaya devam et »

Beta-Blokör ve Kalsiyum-Kanal Blokörü Toksisitesi

İlgili Ajanlar Beta-blokörler: Atenolol, metoprolol, propranolol, sotalol. Kardioselektif kalsiyum-kanal blokörleri: Verapamil ve diltiazem. EKG Üzerine Etkileri Sinus bradikardisi. 1. , 2. , 3. Derece AV blok. Nodal bradikardi. Ventriküler bradikardi. Uzamış PR aralığı beta blokör ya da kalsiyum kanal blokör toksisitesinin erken bulgusu olabilir – belirgin bradikardi yokluğunda bile. Özellikli Ajanlar Beta blokörlerden ikisinin önemli ek toksik etkileri mevcuttur: Propranolol, …

Okumaya devam et »

Hipertrofik Kardiyomiyopati (HKMP)

Eskiden “hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (HOKMP)” ya da “idiyopatik hipertrofik subaortik stenoz (IHSS)” olarak biliniyordu. Özet Hipertrofik kardiyomiyopati en yaygın kalıtsal kalp hastalıklarından birisidir (her 500 kişiden ≈1’ini etkilemekte) ve genç atletlerde ani kardiyak ölümün bir numaralı sebebidir. Sarkomer proteinlerini kodlayan birçok gende mutasyon sonucu meydana gelen heterojen bir bozukluktur (ör. beta miyozin ağır zincir, troponin). Kalıtım, değişken penetrans gösterse de, …

Okumaya devam et »

Dilate Kardiyomiyopati

Özet Dilate kardiyomiyopati (DKMP), ventriküler dilatasyon ve global miyokardiyal disfonksiyon ile karakterize bir miyokardiyal hastalıktır (ejeksiyon fraksiyonu < %40). Hastalar genellikle biventriküler yetmezlik semptomları, ör. yorgunluk, dispne, bilek ödemi, ile başvurur. İlerleyici kardiyojenik şok ya da ventriküler disritmilere bağlı yüksek mortaliteye sahiptir (2 yıllık sağ kalım = %50) (ani kardiyak ölüm). Nedenleri İskemik ve iskemik olmayan olarak ikiye ayrılabilir. İskemik …

Okumaya devam et »

R Dalgası Tepe Süresi

“İntrinsikoid sapma” olarak da bilinir. Tanım Lateral derivasyonlarda (V5-6) Q veya R dalga başlangıcından R dalgasının tepe noktasına kadar geçen süredir. Sol ventrikül endokardından epikard yüzeyine uyarının yayılması için geçen süreyi gösterir. R dalgası tepe süresi > 45 ms olursa uzamış kabul edilir. Uzamış R dalga pik süresinin nedenleri Sol anterior fasiküler blok Sol ventriküler hipertrofi Sol dal bloğu   …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest