Anasayfa > 2014 > Şubat

Aylık arşiv: Şubat 2014

Perikardit

Giriş Perikardiyumun inflamasyonu (ör. viral enfeksiyonu takiben) karakteristik göğüs ağrısı (retrosternal, plöretik, düz yatmakla kötüleşen, öne doğru oturmakla azalan), taşikardi ve dispne oluşturur. Birlikteliğinde perikardiyal sürtünme veya perikardiyal efüzyon bulguları mevcut olabilir. Altındaki epikardiyumu da içermesine bağlı yaygın ST segment değişiklikleri meydana gelmektedir (miyoperikardit). Perikarditi Tanıma Ekstremite derivasyonlarının çoğu boyunca (I, II, III, aVL, aVF) ve prekordiyal derivasyonlarda (V2-6) yaygın …

Okumaya devam et »

Sinüs Aritmisi

Tanım Karakteristik Özellikleri P-P aralığında 120 ms’den (3 küçük kare) daha fazla değişiklik. P-P aralığı genellikle solunum siklusu fazlarına göre siklik olarak giderek uzar ve kısalır. Morfolojisi değişmeyen normal sinüs P dalgaları görülür (örn., prematür atriyal kontraksiyona (PAK) dair hiçbir kanıt olmaz). P-R aralığı sabittir (örn., Mobitz I AV blok kanıtı yoktur). Mekanizma Sinüs aritmisi en yaygın olarak genç, sağlıklı insanlarda görülen normal fizyolojik bir …

Okumaya devam et »

Miyokardit

Özet İskemi olmaksızın miyokardiyal inflamasyondur. Sıklıkla perikardit ile birliktedir, miyoperikardit adını alır. Sıklıkla ciddi uzun dönem komplikasyonları olmayan benign bir hastalıktır. Akut seyirde aritmilere, kalp yetmezliğine, kardiyojenik şoka ve ölüme neden olabilmektedir. Gecikmiş dilate kardiyomiyopati ile sonuçlanabilmektedir. Miyokardit nedenleri Viral – koksaki B virüs, HIV, influenza A, HSV, adenovirus Bakteri – mikoplazma, riketsiya, leptospira İmmün ilişkili – sarkoidoz, skleroderma, SLE, …

Okumaya devam et »

Sinüs Bradikardisi

Tanım Çocuklarda normal kalp hızları Yenidoğan : 110 – 150 vuru/dakika 2 yaş : 85 – 125 vuru/dakika 4 yaş : 75 – 115 vuru/dakika 6 yaş + : 60 – 100 vuru/dakika Nedenleri Non-farmakolojik Uyku sırasında normal Artmış vagal tonus (ör. atletlerde) Vagal stimulasyon (ör. ağrı) İnferior miyokard infarktı Sinüs düğümü hastalığı Hipotiroidizm Hipotermi Anorexia nervosa Elektrolit anormallikleri – …

Okumaya devam et »

Normal Sinüs Ritmi

Tanım Standart kalp ritmi. Pacemaker impulslar sinoatriyal düğümden çıkar ve AV düğüm ile His-Purkinje üzerinden ventriküllere iletilir. Bu durum düzenli, dar kompleksli, 60-100 vuru/dakika arasında bir kalp ritmi ile sonuçlanır. Normal Sinüs Ritminin Karakteristik Özellikleri 60-100 vuru/dakika hızında düzenli ritim (ya da çocuklarda yaş ile uyumlu). Her QRS kompleksinden önce normal bir P dalgası gelir. Normal P dalga aksı: P …

Okumaya devam et »

Fırıncıoğulları: Psödolitiazis

Acil servis hekimleri, seftriaksonun yan etkisi konusunda uyanık olmalıdır: Bilier Psödolitiazis. Seftriaksona bağlı kolelitiazis geri dönüşlüdür ve bu yüzden psödolitiazis adını alır. Seftriakson tedavisini başka bir tedaviyle değiştirmek veya kesmek dışında ek bir tedaviye gerek yoktur. Bu fenomen hakkında uyanık olmak, gereksiz cerrahi girişimi  engelleyecektir. Diğer sefalosporin türevlerinde böyle bir yan etki yoktur. Seftriaksonun %40’ı safra yollarından atıldığı ve orada …

Okumaya devam et »

Orman Gülü

Rengârenk çiçeklerim vardır. Bol yağmur alan yerlerde yetişirim. Kuzeyde Karadeniz kıyılarını çiçeklerimle süslerim. Kafkas gülü de dedikleri olur bana. Çiçeklerimin sarı, mor, beyaz, pembe renklerine aldanmayın. Güzel göründüğüm kadar tehlikeliyimdir de. Çok eski çağlardan beri tanınırım. Atinalı Ksenofon M.Ö.401 yılında, Perslerden kaçarken yedikleri baldan etkilenen Yunan askerinin yaşadıklarını Anabasis (Sefer) adlı eserinde şöyle anlatır: “Bu köylerde onları şaşırtan bir tek …

Okumaya devam et »

Klinik Araştırmacının Temel Kaynakları

Güncelleme: 04.01.2015 Klinik araştırma, vaka sunumu, bildiri ya da meta-analiz yazıları hazırlamanın aslında en önemli ve ilk basamağının planlama olduğunu herkes bilir ama çok az kişi uygular. Bir klinik araştırma yazısının neredeyse 2/3’ü daha hasta toplanmadan aslında yazılmış olmalıdır. Bunu yaparken de uygun metoda göre aşağıda yer alan kılavuzlardan faydalanılır. İşte bu planlama, hazırlık yazımı ve kılavuzlara uygun şekilde yazım …

Okumaya devam et »

Fırıncıoğulları: Hızlı Ardışık Entübasyonda Paralitik Ajanlar: Eğlenceli Bilgiler

Acil tıp hekimleri hızlı ardışık entübasyonda sıklıkla nöromusküler blokerle kullanır. Bazı hastaların neden yeterince paralize olmadığını veya nöromusküler blokajın neden bazı hastalarda normalden uzun sürdüğünü merak etmek çok da nadir bir şey değildir. Non-depolarizan ajanların kullanımıyla ilgili bazı tüyolar: Hiperkalsemi, blokaj süresini kısaltır Hipermagnezemi, etki süresini uzatır Hipotermi, etki süresini uzatabilir Hipopotasemi, blokaj etkisini arttırabilir Asidoz, blokaj etkisini arttırır Aminoglikozidlerin …

Okumaya devam et »

Ülker: Herpes Zoster, Kanıta Dayalı Tedavi Yöntemleri

Herpes zoster; sensoriyal ganglionda bulunan varisella zoster virüsün (VZV) latent enfeksiyonunun reaktivasyonudur. Klinik ağrılı, tek taraflı ve tüm dermatom boyunca görülen veziküler lezyonlar ile kendini gösterir. Her yaşta olmakla birlikte 60 yaş üzerinde daha sıklıktadır. Yıllardır birçok tedavi yöntemi denenmesine rağmen çoğunun yan etkileri gözlenmiştir. Bunlardan bazıları semptomların süresini ve yayılımını azaltırken, postherpetik nevralji gibi kronik sekellerin oluşması riskini azaltmıştır. …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest