Anasayfa > 2014 > Mayıs

Aylık arşiv: Mayıs 2014

Eroğlu: Gebelik (+) kritik hasta grubunda “Aortacaval Kompresyon” ile mücadele yolları

Aortacaval Kompresyonun engellenmesi neden önemli? 2011 yılında yapılan bir manyetik rezonans görüntüleme çalışmasının gösterdiği üzere; sol lateral dekübit  pozisyonunu verilmesi ile, 20. gestasyonel yaş haftasındaki bir gebede, kardiak atım hacmi, supin pozisyondakine göre %27 artmaktadır. 32. haftalık gebede bu artış %35 olup, bu dönemdeki kardiyak output artışı % 24’ dür. 2012 yılında yayınlanan bir başka çalışmada ise, hastaya 15 derecelik …

Okumaya devam et »

Denizbaşı: Status epileptikus tedavisinde erken anestezi önem kazanıyor

Epileptik nöbetlerin azımsanmayacak bir kısmı spontan olarak gerilemeyip status epileptikus tablosuna ilerleyebilmektedir. Pek çok epidemiyolojik çalışmaya göre, status epileptikus insidansı 10- 20 /100,000 olarak tanımlansa da, bu oranın 2- 3 kat daha fazlasını bildiren çalışmalar da vardır. İşte bu yazıda, nörolojik aciller içinde serebrovaskular olayları takiben ikinci sırada yer alan bu tablonun tedavisindeki önemli noktalara yer verilecektir. Üç ayrı kontrollü …

Okumaya devam et »

Aslaner: Ludwig anjini ve Acil servis yönetimi

Ludwig Anjini, boyun ve ağız tabanındaki sublingual, submental ve submandibular bölgeyi içeren, yumuşak dokuların ilerleyici gangrenöz sellüliti ile karakterize bir enfeksiyondur.  İlk olarak 1836 yılında Wilhelm Friedrich von Ludwig tarafından tarif edilmiştir. Ludwig’in yayınından 100 yıl kadar sonra, 1939’da Grodinsky; bu çalışmaya dayanarak, hastalığın kesin klinik tanı kriterlerini ortaya koymuştur. Bu kriterlere göre: 1. Ludwig anjini çoğunlukla odontojenik kaynaklı bilateral …

Okumaya devam et »

Çorbacıoğlu: Hemodinamik Unstabil Künt Pelvik Travmalarda Güncel Tedavi Önerileri

Hemodinamik unstabil pelvik travmanın yönetimi acil servisler açısından sıkıntılı başlıklardan birisidir. Pelvik bölgenin zengin vasküler yapısı yaralanma söz konusu olduğunda mortaliteyi oldukça artırmaktadır.  Yine bu nedenle tedavi seçiminde açık cerrahiden diğer bölge yaralanmalarına göre daha fazla çekinilmekte ve anjiografi bir alternatif tedavi yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber pelvik travma yönetiminde fikir birliği henüz sağlanamamıştır. İşte 2014’te kılavuz ve derlemelere …

Okumaya devam et »

Bana KOAH’ın resmini çizebilir misin?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ana ölüm nedenleri içerisinde artış gösteren yegane hastalıktır. Pek çok kılavuzda hastalığın tanımı ve tanısı anlatılsa da, içeriğinde hem anatomik hem klinik terimleri barındırması, bu tanımların acil tıpta kullanışlılığını sınırlamaktadır. Acil tıp için “Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)”in yaptığı tanım potansiyel olarak en kullanışlısıdır; tam olarak geri döndürülemeyen hava akımı kısıtlılığı. Akciğerler …

Okumaya devam et »

Fırıncıoğulları: Pediatrik Kafa Travmasına BT çekelim mi?

Pediatrik kafa travmaları, acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturur. Bu hastaların yaklaşık %25’i de 2 yaş altındadır. Ciddi ve orta kafa travmasının tanı ve yönetiminde herhangi bir belirsizlik olmasa da minör kafa travması olan hastalarda (GKS 14-15) yönetiminde BT çekilme endikasyonları halen tartışmalıdır. Bildiğiniz gibi, travmatik beyin hasarının tanısının standardı kraniyal BT görüntülemedir, ancak bir yandan da pediatrik hasta …

Okumaya devam et »

Ventriküler Fibrilasyon

Giriş Ventriküler fibrilasyon (VF) en önemli kardiyak arrest ritmidir. Ventriküller aniden 500 vuru/dakikaya varan hızda kasılmaya çabalar. Hızlı ve düzensiz elektriksel aktivite ventrikülleri senkronize şekilde kasılamayacak duruma getirerek ani kardiyak output kaybına yol açar. Kalp bu noktadan sonra etkili bir pompa değildir ve titreşen bir “şey” halini alır. İleri yaşam desteği hızlıca sağlanmazsa, bu ritim istisnasız bir biçimde ölümcüldür. Uzamış …

Okumaya devam et »

Ventriküler Flutter

Klinik Önemi VT’nin organize elektriksel aktivite kaybı ile birlikte aşırı formudur. Hızlı ve derin hemodinamik tehlike ile ilişkilidir. Genellikle ventriküler fibrilasyona ilerlemeye bağlı olarak kısa ömürlüdür. Ventriküler fibrilasyon ile hızlıca ileri yaşam desteği başlanması gerekmektedir. Ventriküler Flutterı Tanıma Aralıksız sinüs dalgası. Tanımlanabilir P dalgası, QRS kompleksi veya T dalgası yok. Hız genellikle > 200 vuru/dakika. İnciler EKG ters çevrilip bakıldığında …

Okumaya devam et »

Yüksek Lateral STEMI

Tanım Birincil olarak I ve aVL derivasyonlarında lokalize ST elevasyonu yüksek lateral STEMI olarak kabul edilir. Genellikle inferior derivasyonlarda resiprokal ST çökmesi ve T dalga inversiyonu ile ilişkilidir. Sorumlu olan damarlar Sol ön inen arterin (LAD) ilk diagonal dalında (D1) tıkanıklık I ve aVL’de izole ST elevasyonu meydana getirebilir. Sirkumfleks arterin tıkanıklığı V5-6 ile birlikte I, aVL’de ST elevasyonuna neden …

Okumaya devam et »

Kısa QT Sendromu

Tanım Kısa QT sendromu paroksismal atriyal ve ventriküler fibrilasyon, senkop ve ani kardiyak ölüm ile ilişki gösteren yeni tanımlanmış aritmojenik bir hastalıktır. Uzun QT sendromu (LQTS), Brugada Sendromu ve katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi (CPVT) gibi diğer ailesel aritmojenik hastalıklar ile aynı yelpazede, genetik olarak kalıtılan kardiyak kanal bozukluğudur. Hastalar tipik olarak yapısal bir kalp hastalığı olmaksızın,  genç ve sağlıklıdır; ilk …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest