Acil Tıp ve Kritik BakımKılavuzlarResüsitasyon

2015 Kanada Hipotermi Kılavuzu

Editör: Serkan Emre Eroğlu

Üzerinde yeni yayınlar çıktıkça tartışmaya gebe esaslı bir konu, terapötik hipotermi. İlk çalışma sonuçları 2002 yılında yayınlanan ve 2010 yılında AHA tarafından önerilen, sonrasında ise 2013 yılında geniş kapsamlı bir çalışma ile (Eken: Hipotermi Uygulaması Sarsılıyor mu?) tekrar tartışılmaya başlanan bir konu.

Aşağıda özetini sunduğumuz kılavuz ise, bu veriler ışığında Kanada Acil Hekimleri Birliği, Kritik Bakım Derneği, Nörokritik Bakım Derneği ve Kritik Bakım Çalışma Grubu tarafından yazılmıştır.
Kılavuzda terapötik hipotermiden, hedeflenmiş sıcaklık yönetimi (HSY) (Targeted Temperature Management) olarak bahsedilmiştir ve öneriler de erişkin hasta grubu içindir.

Yazı 25 eylülde online baskıya girmiş, düzeltilmemiş baskı olarak ERC’ nin (European Resuscitation Council) resmi dergisi Resuscitation’da yayınlanmıştır. Tam sürümüne buradan ulaşabilirsiniz..

Kanıt Düzeyi

  • Yüksek: İleri çalışmaların sonucu değiştirme ihtimali çok az
  • Orta: İleri çalışmalar sonuçları değiştirebilir
  • Düşük: İleri çalışmalar sonucu yüksek ihtimalle değiştirecek

Öneri gücü

  • Güçlü önerme: İstenen etkilerin istenmeyen etkilere göre üstün olması (öneriliyor)
  • Şartlı önerme: İstenen etkilerin istenmeyen etkilere göre üstün olduğu düşünülüyor (tavsiye ediliyor)

 

HSY: Hedeflenmiş sıcaklık yönetimi (terapötik hipotermi), SDGD: sponton dolaşımın geri dönüşü

HSY, Bilinen kardiyak sebepli VF ve VT komatöz hastalarda ciddi şekilde önerilirken; Kontrolsüz kanama ve ciddi enfeksiyonlu olmak kontrendike; İleri yaşta olmak ise, tek başına kontrendikasyon kabul edilmemekte…

 

Klinik soru Önerme Öneri gücü Kanıt düzeyi
Klinik pratiğimde HSY’yi kullanmalı mıyım? Kardiyak arrest sonrası uygun erişkin hastalarda nöro-protektif etki açısından öneriyoruz Güçlü Yüksek
HSY için hangi başvuru ritimleri uygundur? VF ve Nabızsız VT de ile başvuran hastalarda HSY’yi öneriyoruz Güçlü Yüksek
NEA ve asistolide tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
Hastane içi ve dışı arrestler HSY için uygun mudur? Hastane dışı kardiyak arrestlerde HSY öneriyoruz Güçlü Yüksek
Hastane içi kardiyak arrestlerde HSY öneriyoruz Güçlü Düşük
HSY, kardiyak dışı arrestlerde de kullanılabilir mi? Bilinen kardiyak nedenli veya bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan kardiyak arrestlerde öneriyoruz Güçlü Yüksek
Kardiyak dışı nedenli kardiyak arrestlerde tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
HSY, gebelerde kullanılabilir mi? Gebe hastalarda HSY kullanımını tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
HSY öncesi BT görmeli miyim? Rutin olarak beyin BT görüntüleme önermiyoruz Güçlü Düşük
HSY için yanıtsızlık durumları nelerdir? Komatöz ve sesli uyaranlara yanıt vermeyen kardiyak arrest hastaları Güçlü Düşük
SDGD sonrası yanıtı değerlendirmek için ne kadar beklemeliyim? SDGD sonrası gecikmeden hastanın bilinç düzeyi değerlendirilmelidir Güçlü Düşük
HSY için kontrendikasyon nelerdir? Kontrol edilemeyen kanama ve inatçı hipotansiyonu, kontrendikasyon olarak öneriyoruz Güçlü Düşük
Hipotansiyon (MAP<60 mmHg) kesin kontrendikasyon olmamakla birlikte perfüzyonu düzeltmek ve MAP yükseltmek için agresif resüsitasyonu tavsiye ediyoruz. Şartlı Düşük
Ciddi enfeksiyonu olan hastalara HSY tavsiye etmiyoruz Şartlı Düşük
HSY için ileri yaş kontrendikasyon değildir Güçlü Düşük
Acil koroner anjiografi gereksinimi veya perkütan koroner girişim gereksinimi kontrendikasyon olarak düşünülmemelidir Güçlü Düşük

 

HSY, hastayı gören ilk eğitimli kişi tarafından, hastane öncesinde, acil serviste veya yoğun bakımda başlatılabilir…

Uygulama, görüntüleme veya konsultasyon için  geciktirilmemeli…

Tartışmalar devam etmekle birlikte, uygulama sırasında tavsiye edilen soğutma derecesi 32- 34 …

“Elektriksel fırtına” da HSY kullanılabilir mi? Sürekli ventriküler fibrilasyon veya ventriküler taşikardi kontrendikasyon olarak değerlendirilmemeli Şartlı Düşük
HSY öncesi konsültasyon gerekli midir? Hastaya müdahale eden ilk eğitimli kişiler tarafından başlatılabilir ve öncesinde konsültasyon gerekli değildir Güçlü Düşük
Hangi koşullarda HSY başlatılabilir? HSY öncesi hastayı uygun merkeze sevk etmeli miyiz? Uygun koşullarda HSY’nin, hastane öncesi, acil servis ve yoğun bakımda yapılmasını öneriyoruz Güçlü Orta
Ne kadar sürede HSY başlatılmalıdır? Klinisyenin hedef sıcaklığa mümkün olduğu hızda ulaşmasını öneriyoruz Güçlü Düşük
Ne kadar geç HSY’ye başlanabilir? Zaruri gecikmelerde, SDGD sonrası 8 saat veya daha fazlasında faydalı olabilir Şartlı Düşük
Hedef sıcaklık ne olmalıdır? Hastaların 32 -34 C◦ ye kadar soğutulmasını tavsiye ediyoruz Şartlı Yüksek
Kor sıcaklık nasıl takip edilmeli? Soğutma ve ısıtma esnasında sürekli takip öneriyoruz Güçlü Düşük
Özofagial, nazofaringeal, mesane, endotrakeal ve pulmoner arter sıcaklık sensörleri kullanılabilir Güçlü Orta
Soğutma için en iyi method hangisidir? Spesifik bir method önermiyoruz uygulanamaz Düşük
HSY hastaları epilepsi profilaksisi almalı mı? HSY hastalarının profilaktik antikonvülsan almalarını tavsiye etmiyoruz Şartlı Düşük
HSY hastalarına EEG yapılmalı mıdır? Mümkün olduğu takdirde sürekli EEG takibi tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
Tüm HSY hastalarına sedasyon ve analjesi gerekli midir? HSY alan hastalara sedasyon ve analjezi öneriyoruz Güçlü Düşük
Tüm HSY hastalarına paralitik ajan gerekli midir? İndüksiyon ve tekrar ısıtma fazında paralizi tavsiye ediyoruz, titremeyi önlemek ve sıcaklığı kontrol için. Şartlı Düşük

 

Rutin olarak antikonvulsan ve antibiyoterapi önerilmemektedir…

Sedasyon ve analjezi önerilmektedir…

SDGD sonrası 72 saat içinde prognoz tayini önerilmemektedir…

Hangi EKG anormallikleri HSY sırasında görülebilir ve nasıl tedavi edilir? HSY sırasında QTc aralığı takibi tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
QTc uzatan ilaçlardan kaçınılmasını tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
Anti-aritmik ilaçların zararlı veya hemodinamik açıdan önemli aritmilerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
HSY hastasında hemodinamik bozukluk geliştiğinde ne yapılmalı? Agresif resüsitasyona dirençli hemodinamik bozukluk HSY’nin kesilmesini tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
HSY sırasında bradikardi nasıl tedavi edilmeli? Hemodinamiyi bozmadıkça tedavi tavsiye etmiyoruz Şartlı Düşük
HSY sırasında hipokalemi ile nasıl baş etmeliyim? Hipotermik faz döneminde potasyum seviyesini 3.0 mmol üzerinde olmasını tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
HSY sürecinde profilaktik antibiyotik kullanmalı mı? Rutin profilaktik antibiyotik kullanımını tavsiye etmiyoruz Şartlı Düşük
Prokalsitonin, infeksiyon takibi için kullanılabilir mi? İnfeksiyon tanısında prokalsitonin kullanımını önermiyoruz Güçlü Düşük
HSY hastaları için bakım paketi olmalı mıdır? Standart order ve bakım paketlerinin kullanımını tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
HSY hastaları beslenmeli mi? HSY hastalarının enteral beslenmesini öneriyoruz Güçlü Orta
Hipotermik fazda, kalori alım hedefini normotermik hedefin %75’i kadar tavsiye ediyoruz eğer kalorimetri kullanılamıyorsa Şartlı Düşük
Isıtma ne zaman başlatılmalı? Hedef sıcaklığa ulaşıldıktan 24 saat sonra ısıtmayı tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
Ne hızda hastalar ısıtılmalı? Saatte 0.25 – 0.5 C◦ ısıtmayı tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
Isıtma sonrası ateş nasıl yönetilmeli? Post arrest sonrası 72 saat hipertermiden kaçınılmasını tavsiye ediyoruz Şartlı Düşük
SDGD sonrasında HSY alan hastalarda prognoz için ne kadar beklemeliyim? SDGD sonrasında 72 saate kadar nörolojik muayene önermiyoruz Güçlü Orta
İlaç etkisinin devam ettiği düşünülüyorsa süre uzatılabilir Şartlı Düşük
HSY sonrası prognozu belirlemek için hangi yardımcı testler gereklidir? Kötü nörolojik sağkalım için rutin yardımcı testler tavsiye etmiyoruz Şartlı Düşük
Somatosensoriel uyarılmış potansiyeller ve sürekli EEG belirli durumlarda prognozu kolaylaştırabilir Şartlı Düşük
HSY sonrası prognoz için nörolojist konsültasyonu gerekli midir? Nöroloji konsültasyonunu rutin olarak önermiyoruz Güçlü Düşük

Kaynaklar:

  1. Howes D et al. Canadian guidelines for the use of targeted temperature management (therapeutic hypothermia) after cardiac arrest: A joint statement from The Canadian Association of Emergency Physicians (CAEP), the Canadian Critical Care Society (CCCS), Canadian Neurocritical Care Society (CNCCS), and the Canadian Critical Care Trials Group (CCCTG). Resuscitation 2015 Sep 25; [e-pub].
  2. Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, et al. Targeted temperature manage-ment at 33 degrees C versus 36 degrees C after cardiac arrest. N Engl J Med
    2013;369:2197–206.

 


Bu yazıya atıf yapmak için: Mehmet Ali Aslaner. (12 Ekim 2015). 2015 Kanada Hipotermi Kılavuzu. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/2015-kanada-hipotermi-kilavuzu/. Erişim Tarihi: 30 Ekim 2020.

Daha Fazla Göster

Mehmet Ali Aslaner

Kapadokya'da geçirdiği 5 yılın ardından akademik hayatına bir Gazili olarak devam etmeyi planlamaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı başlıca konular "Acil Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. maliaslaner@acilci.net

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest