Anasayfa > 2015 > Mart

Aylık arşiv: Mart 2015

Diyafram Hasarında Tanı Aracı M- Mod Ultrason

Yatakbaşı ultrasonun tanı alanlarından biri olan diyafragmatik hasarda, M- modun,  bigisayarlı tomografiden (BT) daha duyarlı olduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bu tanı yöntemi aynı prensiple frenik sinir hasarını da gösterebilir. Diyafram yaralanması tanısı zor bir durumdur, BT ‘de bile bazen tanınamayabilir, bu zorluk diyafram hasarında morbidite ve mortalitenin yüksek olmasına yol açar. Magnetik rezonans görüntüleme ise (MRI) travma hastalarının çoğunda mümkün …

Okumaya devam et »

Sağlık Personeli İçin Aşı Önerileri

Acil servis çalışanları olarak her an bulaşıcı bir hastalıkla karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz ve hastalarımız için dikkat etmemiz gereken bir konu bulaşıcı hastalıklar. Bu yazıda kısaca özetlenmiş olan sağlık çalışanları için aşı önerileri ağırlıklı olarak Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ve T.C. Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Sonraki yazılarımızda eline iğne batan ya da bir şekilde …

Okumaya devam et »

Domuz gribi, H1N1; Yine yeni yeniden…

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve gribal enfeksiyon tanısı dışındaki herhangi bir tanı ile ilişkilendirilmeyen durumlarda akla gelen “grip benzeri hastalık” (GBH) çoğumuzun karşılaştığı; hastaların dahi, tedavi yöntemleri hakkında fikir yürütebildiği bir durumdur. Pandemik H1N1 influenza A ise, GBH’lı hastada kültür ya da gerçek zamanlı reverz transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) ile saptanan H1N1 influenza A virusü varlığında sözkonusu olur. Hastalığın …

Okumaya devam et »

Minör Aciller: Akut Otitis Media

  Giriş Akut otitis mediada (AOM) en önemli tetikleyici faktör östaki tüpünün tıkanması, çoğunda neden nazofarenksteki bir üst solunum yolu enfeksiyonu Genellikle viral kaynaklı, östaki tüpünü etkileyen diğer alerjik veya inflamatuar olaylar da sorumlu olabilir Nazofarenksteki inflamasyon östaki tüpünün medial ucuna ulaşarak staz ve inflamasyona yol açar, orta kulaktaki basınç etkilenir, basınç değişimiyle kolonizasyon hızlanır   Etyoloji Patojenle sık temas …

Okumaya devam et »

Klinik sorular, kanıta dayalı cevaplar-1

Textbook ya da kılavuz güncellemeleri bizim klinik karar verme alışkanlıklarımızı belirleyen ana unsurlar olmakla birlikte birçok kanıtı henüz kılavuzlara girmeden önce öğrenip klinik yaklaşımlarımızı önceden değiştirebilmemiz bazen mümkün olabilmektedir. Çoğunlukla bu kanıtlar zaten takip eden süreçte kılavuzlarda ve textbooklarda yerini almaktadır. Bu yazımızda 3 klinik soruya ağırlıklı olarak cohrane ve bestbets derleme düzeyinde yanıt arayacağız, bunlar: 1-AKS şüpheli hastalarda EKG …

Okumaya devam et »

Temel Ultrasonografi – Renal

Renal Ultrasonografi Giriş ve Endikasyonlar Hematüri ile birlikte akut flank ve abdominal ağrı, Acil Servise sık başvuru sebeplerindendir. Üriner obstrüksiyon kolay bir tanı olsa da, hayati tehdit edici tanıların (abdominal aort anevrizması) dışlanması gereklidir. Anatomi Böbrekler retroperitoneal organlardır ve pozisyonları asimetriktir. Sağ böbrek sola göre daha aşağıda seyreder ve karaciğerin altında yer alır, sol böbrek ise dalağın altındadır. Böbrekler; dış …

Okumaya devam et »

Adenozin

ADENOZİN TANIM Dar kompleks taşikardileri sonlandırmada kullanılan endojen bir nükleozid olup, sınıf V antidisritmiktir. Etkileri: SA ve AV nodal dokularda geçici, negatif inotropik, dromotropik ve kronotropik etki. Geçici AV nodal blok. Iv bolus yapıldığında, anterograd ve retrograd yollardan, AV iletiminde ani bir yavaşlama. Etki Başlangıcı: 5 – 20 sn. Etki süresi: 30 – 40 sn. Yarılanma Ömrü (t½): <10 sn. …

Okumaya devam et »

Post-Dural Ponksiyon Başağrısı (PDPH)

Nöroaksiyel anestezinin görece sık bir komplikasyonudur. Nöroaksiyel anestezi, miyelografi veya LP sonrası dura ponksiyonuyla görülür. Post-Dural Ponksiyon baş ağrısı nedenleri: Nedeniyle ilgili iki olası açıklama mevcuttur: BOS kaybına bağlı olarak ağrıya duyarlı intrakraniyal yapıların desteğini kaybedip sarkma göstermesiyle bu yapıların traksiyona uğraması BOS kaybına bağlı intrakraniyal basınçtaki azalmaya bağlı ağrılı intraserebral vazodilatasyon Ağrının karakteristiği: Ayakta durmakla ve oturmakta artan, uzanmakla …

Okumaya devam et »

Batında Pulsatil Kitle, Abdominal Aort Anevrizması Şüphesi

Batında pulsatil bir kitlenin palpasyonu, klinisyeni daha çok yaşlı bireylerde sıklıkla sigara ve hipertansiyon öyküsü olan erkeklerde görülen abdominal aort anevrizması (AAA) konusunda uyarır. Bununla birlikte batında pulsatil bir kitle bulgusu tortiyoz bir abdominal aorta ya da aortun pulsasyonlarının vasküler olmayan bir kitleye aktarılması sonucunda oluşabilir. Genel olarak bir arteriyal anevrizma, normal çapından ≥%50 olan lokalize arteriyal dilatasyon olarak tanımlanır. Ektazi …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest