Anasayfa > Teknik Kategori > Akademik > Makale Saati > Literatür Tarama > Altuncı: Acil Servis Migren Tedavisi

Altuncı: Acil Servis Migren Tedavisi

Migren nedenli acil servis başvuruları yüksek bir yüzdeye sahiptir ve hatta Acil Servise başvuran tüm ağrılar içinde bireysel ağrı skoru en yüksek nedenlerden biri de migrendir. Geniş bir popülasyonu ilgilendiren ve ciddi maliyetlere neden olan bir hastalıktır. Aşağıda Kanada Başağrısı Topluluğunun hazırladığı ve Nisan 2014’te Cephalalgia dergisinde yayınlanan bir derlemenin özetini bulacaksınız.

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın dikkatini çeken önemli noktalara yer verilmiştir. Yazı, herhangi bir makale veya kılavuzun birebir çevirisi olmayıp yazarın yorumlarını içermektedir ve sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tıp sürekli gelişen ve değişen bir alandır; tıbbi uygulamalarınızda güncel literatürü esas almanız tavsiye edilir.

Uluslararası Başağrısı Topluluğunun migren kriterleri ile Ad Hoc komitesi kriterlerini baz alan, 18 yaş üstü hastaları dahil etmiş, çift kör randomize kontrollü çalışmalar derlemeye alınmış. Toplam 831 abstract ve başlık içinden, 120 çalışma belirlenmiş bunlardan da 44 ü değerlendirmeye uygun görülmüş. Uygun görülen çalışmalar belli değerlendirme kalıplarının kriterleri baz alınarak gözden geçirilmiş. Tüm kriterleri karşılayan çalışmalar “iyi”, kriterleri tam karşılamayan ancak kendi içinde tutarlı olan çalışmalar “makul”, ciddi kusurları olan çalışmalar “zayıf” olarak sınıflanmış ve kanıt düzeyleri buna göre belirlenmiş.

Derlemede kullanılan öneri seviyeleri:

Öneri seviyesi  Yarar & Zarar Klinik uygulama
Güçlü; yüksek kalite kanıt Hastaların çoğunda yararı net olarak hasta da gelişebilecek tehlike ve risklere ağır basmaktadır. Birçok durumda birçok hastaya uygulanabilir.
Güçlü; orta kalite kanıt Hastaların çoğunda yararı net olarak hasta da gelişebilecek tehlike ve risklere ağır basmaktadır. Birçok hastaya uygulanabilir ancak gelecekteki çalışmalar önerileri değiştirebilir
Güçlü; düşük kalite kanıt Hastaların çoğunda yararı net olarak hasta da gelişebilecek tehlike ve risklere ağır basmaktadır. Birçok hastaya uygulanabilir ancak gelecekteki çalışmalar önerileri değiştirebilir
Zayıf; yüksek kalite kanıt Hastaların çoğunda yarar seviyesi hasta da gelişebilecek tehlike ve risklere çok yakındır. Bu önerinin kullanılması hastanın durumuna bağlıdır
 Zayıf; orta kalite kanıt Hastaların çoğunda yarar seviyesi hasta da gelişebilecek tehlike ve risklere çok yakındır. Bu önerinin kullanılması hastanın durumuna bağlıdır ama ne zaman kullanılması gerektiğindeki keskinlik düşüktür.
Zayıf; düşük kalite kanıt Hastaların çoğunda yarar seviyesi hasta da gelişebilecek tehlike ve risklere çok yakındır. Bu önerinin ne zaman kullanılması gerektiği konusunda ciddi belirsizlikler vardır.

 

Derlemede birçok ilaçla ilgili öneri düzeyleri mevcut, tamamını liste halinde yazının sonunda bulabilirsiniz. Dikkat çeken ve sık kullanılan ilaçlara burada yer verilmiştir.

Önerilenler

Sumatriptan

Güçlü öneri orta kalite kanıt. Akut migren nedenli başvuran uygun hastalara hekimler, literatüre bağlı olarak 6 mg SC uygulayabilir. Güçlü öneri olmasının nedeni plaseboya göre ciddi üstünlük sağlayan tutarlı kanıtlar içeren çalışmaların bulunmasıdır. Ülkemizde SC uygulanabilen sumatriptan preperatı mevcuttur. Sumatriptan özellikle migrenin ilk birkaç saati içinde başvuran hastalarda daha etkindir ve son 24 saatte triptan almış hastada ilk tercih olarak kullanılmamalıdır.

Fenotiazinler: Proklorperazin

Güçlü öneri yüksek kalite kanıt. Akut migren nedenli başvuran uygun hastalara hekimler, literatüre bağlı olarak 10 mg IV uygulayabilir. Ektrapiramidal yan etkilerine rağmen hastalarda kullanılabilir.

Klorpromazin

Zayıf öneri orta kalite kanıt. Migrenin akut tedavisinde tercih edilebilir. En etkili olduğu doz net olarak gösterilmemiş olmasına rağmen mevcut kanıtlar eşliğinde, 0.1 mg/kg-25 mg IV olarak verilebilir. Önerinin zayıf olmasının nedeni özellikle uyuşukluk ve postural hipotansiyona neden olan ve sık görülen yan etkileridir.

Metoklopramid

Güçlü öneri orta kalite kanıt. Akut migren tedavisinde 10-20 mg IV önerilen dozudur. Ekstrapramidal yan etkilerine göre tedavi etkinliği hastaların çoğunda daha ağır basar.

Ketorolak (NSAİİ)

Güçlü öneri düşük kalite kanıt. Akut migrende önerilen doz 60 mg IM ya da 30 mg IV. Kanıtlar yan etki profilinin benign olması nedeniyle ketorolak lehinedir.

Meperidin

Zayıf öneri düşük kalite kanıt. Uygun olan hastalarda tercih edilebilir. Önerilen doz 75–100 mg IM.

Ergotamin

Zayıf öneri düşük düzey kanıt. Akut migren tedavisinde uygun hastalara 0.5 mg dozunda SC verilebilir.

Dihidroergotamin

Zayıf öneri düşük düzey kanıt. Akut migren tedavisinde uygun hastalara 1 mg dozunda SC verilebilir

Önerilmeyenler

Granisetron

Güçlü öneri düşük kalite kanıt. Akut migren tedavisinde önerilmemektedir.

Haloperidol

Güçlü öneri düşük kalite kanıt. Akut migren tedavisinde önerilmemektedir. Mevcut literatür ışığında yan etkileri herhangi bir faydasına göre daha ağır basmaktadır.

Diklofenak (NSAİİ)

Zayıf öneri düşük kalite kanıt. Akut migren tedavisinde önerilmemektedir. Ülkemiz şartlarında sık kullanılan bu ilaç, en azından bu endikasyon için tekrar gözden geçirilmelidir.

Morfin

Zayıf öneri düşük kalite kanıt. . Akut migren tedavisinde önerilmemektedir. Riski herhangi bir faydasına göre daha ağır basmaktadır

Tramadol

Zayıf öneri düşük kalite kanıt. Akut migren tedavisinde önerilmemektedir.

Asetaminofen (parasetamol)

Zayıf öneri orta kalite kanıt. Akut migren tedavisinde önerilmemektedir.

Propofol

Zayıf öneri düşük kalite kanıt. Akut migren tedavisinde önerilmemektedir.

Deksametazon

Güçlü öneri orta kalite kanıt. Akut migren tedavisinde önerilmemektedir. Burada migren tekrarını önleme için uygulanan deksametazon tedavisi kastedilmemektedir

SONUÇ

Hekimler migrene acil yaklaşımda tedavi alternatifini seçerken her hastanın bireysel faktörleri ve tercihlerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu derlemede ön plana çıkan en güçlü dört öneri proklorperazin, sumatriptan, metoklopramid ve ketorolaktır. Bu ilaçları uygularken IV sıvılarla hidrasyon unutulmamalıdır. Fotofobi ve fonofobi nedeniyle bizde pek mümkün olmasa da sessiz ve karanlık odalarda hastaların takip edilmesi önerilmektedir.

Bu derleme ilk tedavi seçeneğine odaklanmıştır. İlk tercih tedaviye dirençli durumlar hakkında bilgi vermemektedir. Ayrıca ağrının ne kadar süredir olduğu ya da ciddiyetine göre yaklaşımlara hala net bir yanıt bulunamamıştır.

TEDAVİ ÖNERİ GÜCÜ KANIT DÜZEYİ
Acil servis akut migren tedavisinde kullanımı önerilenler (KULLAN)
Proklorperazin IV Güçlü Yüksek
Lizin asetil salisilik asit IV Güçlü Orta
Metoklopramid IV Güçlü Orta
Sumatriptan SC Güçlü Orta
Ketolorak IM/IV Güçlü Düşük
Klorpromazin IV Zayıf Orta
Ergotamin SC Zayıf Düşük
Dihidroergotamin IM/SC Zayıf Düşük
Lidokain intranazal Zayıf Düşük
Meperidin IM Zayıf Düşük
Acil servis akut migren tedavisinde kullanımı önerilmeyenler (KULLANMA)
Deksametazon IV Güçlü Orta
Trimetobenzamid IV Güçlü Orta
Granisetron IV Güçlü Düşük
Haloperidol IV Güçlü Düşük
Asetaminofen IV Zayıf Orta
Magnezyum sülfat IV Zayıf Orta
Oktreotid IV Zayıf Orta
Diklofenak IM Zayıf Düşük
Lidokain IV Zayıf Düşük
Lizin kloksinat IV Zayıf Düşük
Morfin IV Zayıf Düşük
Propofol IV Zayıf Düşük
Sodyum Valproat IV Zayıf Düşük
Tramadol IM Zayıf Düşük

Kaynak: Orr SL, Aubé M, Becker WJ ve ark. Canadian Headache Society systematic review and recommendations on the treatment of migraine pain in emergency settings. Cephalalgia. 2014 May 29. pii: 0333102414535997. [Epub ahead of print]

 

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Yusuf Ali Altuncı

Yusuf Ali Altuncı
Acil Tıp Yardımcı Doçenti, Ege Üniversitesi Acil Tıp AD. Asistanlığı, kıdemlinin kral olduğu dönemde çömez, çömezin kral olduğu dönemde kıdemli olarak kavganın doğduğu Mezopotamya topraklarında geçmiştir. Ekibin Editörü, ekran yüzü ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yapmaktadır. draltunci@acilci.net

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

Göğüs Ağrısı Taburculuğu için MACS ve T-MACS Hakkında Son Durum

Geçtiğimiz haftalarda Turkish Journal of Emergency Medicine’da (TurkJEM) rastladığım, foamed camiasının yakınen tanıdığı, Manchester Üniversitesi …

ajitasyon

Acil Serviste Akut Ajitasyon Tedavisinde İntramüsküler Midazolam, Olanzapin, Ziprasidone ve Haloperidol

Merhabalar bugün size Annals of Emergency Medicine’da yayınlanan acil serviste sık karşılaştığımız yönetimi zor olan akut …

ST Segment Yüksekliği Olmayan Akut Koroner Sendromlu Hastaların Acil Servis Yönetimi ACEP/2018

Her yıl 10 milyon hasta, göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle acil servislere (AS) başvurmaktadır. Bu hastalardan …

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest