Vasküler Aciller

Aortoenterik Fistül

Aortoenterik fistül (AEF) yönetiminde hızlı tanı ve cerrahi müdahale gereklidir. Fakat ne yazık ki, bu tip olguların genellikle aralıklı ve non-spesifik bulgularının olması tanı koymayı zorlaştırmaktadır.

Çoğu AEF, sekonder ve geçirilmiş aortik operasyonun –genellikle aortik greft yerleştirilmesi- komplikasyonu olarak kabul edilir. Orijinal operasyondan 15 sene sonra gibi geç bir dönemde gelişen sekonder AEF’ler bildirilmiştir (1). AEF’ler nadiren primer olarak gelişir ve genellikle abdominal aort anevrizmasının duedonumla bağlantısını içerir.

AEF hastalarının %5’inden azı masif hemoraji şikayetiyle başvurur (1). Başarılı bir cerrahi tedavinin en önemli noktası, tanıyı öncü kanama – genellikle ölümcül kanamadan 1-3 hafta önce başlangıç kanaması olarak gelişen, kendini sınırlayan, genellikle hipotansiyon ve hematemezin eşlik ettiği kanama- döneminde yakalamaktır; ancak bu pencere dönemi birkaç saatten birkaç aya kadar değişken bir süreci içerir.

Genellikle akut gastrointestinal kanamalarda, AEF’yi odak olarak gösteren çok az bulgu olur. Kanama akut veya kronik olabilir, alt veya üst GIS’den kaynaklanabilir ve ciddiyeti minör ile masif arasında değişebilir.  Bu nedenle, abdominal aort anevrizması (AAA) onarımı öyküsü olup acil servise GIS kanama bulgularıyla başvuran hastada AEF ihtimali düşünülmelidir. Eğer öykü veya fizik muayene ile AAA tanısı konmuşsa, aksi kanıtlanana kadar AEF ihtimali mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

AEF şüphesi olan hasta masif kanama ile anstabil durumda ise, tanısal testler tehlikeli bir şekilde zaman kaybı olabilir. Bu hastalarda hemoraji kontrolü ve AEF tanısı veya dışlanması için acil laparotomi gereklidir. Daha stabil hastalar, endoskopi veya BT ile değerlendirilebilir. Başlangıç testi olarak özefagogastroduedonoskopi önerilir ki AEF’si hastalarının sadece %50’ye kadarına bu yöntemle tanı konabilir (1, 3). BT’de kesin tanı, sadece çekim sırasında eğer aorttan bağırsaklara kontrast kaçağı varsa konabilir.

Ersin der ki: Geçirilmiş aort anevrizması cerrahisi öyküsü olan GIS kanama bulgusuyla başvuran hastada akla mutlaka aortoenterik fistül gelsin!


Bu yazıya atıf yapmak için: Ersin Fırıncıoğulları. (26 Kasım 2013). Aortoenterik Fistül. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/aortoenterik-fistul/. Erişim Tarihi: 31 Mart 2020.

Daha Fazla Göster

Ersin Fırıncıoğulları

Yiğidin harman olduğu yer Ege Üniversitesi Acil Servisi'nde şan ve şeref dolu 5.5 senelik asistanlıktan sonra adeta bir uzman olarak Erzurum'a atanmıştır. Hobileri arasında tez bitirmeye çalışmak, aşırı bir şekilde sinema takip etmek, "backpacker" tarzında kâh yurtiçi kâh yurtdışı gezileri yapmak, "30 yaşına geldin, hala..." tarzında serzenişlere rağmen bilgisayar oyunu oynamak yer almaktadır. Acilci.net yazarı, İstanbul ağırlığının İzmir tarafından dengeleyicisidir

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Kapalı