Havayolu

Aslaner: Uyanık Entübasyon


Orotrakeal entübasyon, Acil serviste her zaman ilk tercih olmakla birlikte, acil hekimi zor entübasyon konusunda her zaman hazırlıklı olmalıdır. Zor entübasyon; üç kez laringoskopik girişimde bulunmak, direkt laringoskopi yapılamaması, yardımcı bir alet kullanmak zorunda kalınması ve dışarıdan bası yapılmasına karşın glottisin bir kısmı veya tamamının görülememesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda, zor havayolu durumlarında kullanılan tekniklerden uyanık fiberoptik entübasyon konusuna yer verilecektir.

Uyanık fiberoptik entübasyon, genellikle deneyimli anestezi hekimlerince uygulanmaktadır. Acil servis koşullarında, takibinde solunum desteği ihtiyacı olacak ve yeterli süre bekleyebilecek hastalarda kullanılabilir, başarı oranı yüksektir. Zor hava yolu durumunda, altın standart olarak kullanılan tekniklerden birisidir. 1960’da Giuffrida ve arkadaşları[1], uyanık entübasyon endikasyonlarını tanımlamış ve kullanım alanlarını belirtmişlerdir. Özetlemek gerekirse;

  • Hava yolunda ciddi bozukluk olan hastalar; neoplazm, inflamasyon (Ludwig anjini, parafaringeal abse ), nörojenik bozukluklar veya anafilaksi
  • Laringoskopisi zor hastalar; temporomandibular eklem hastalıkları (ankilozan spondilit), azalmış ağız açıklığı, obez ve kısa boyunlu hastalar
  • Vertebra ve maksilofasiyal bölgenin patoloji ve travmaları
  • Yüksek aspirasyon riski; dolu mide veya artmış sekresyon

Uyanık Entübasyon Algoritmi[2,3]

uyanık entübasyon algoritma

Not: Acil hekimi bu işlem esnasında, daima trakeotomi için hazırlıklı olmalıdır.

Kontrendikasyonları[4]:

  • Yeterli süre olmaması, en önemli mutlak kontrendikasyondur. Diğerleri ise, tecrübe eksikliği, lokal anestezi alerjisi, kafa tabanı kırıkları, üst hava yolunun kontamine olmasıdır.

Ek bilgi:

Rosenstock ve arkadaşlarının[5],  zor hava yoluna sahip 84 hastada yaptıkları çalışmada; uyanık fiberoptik entübasyon ve uyanık video laringoskopi ile yapılan entübasyon arasında, süre ve ilk seferde başarı oranı arasında fark görülmemiştir.

Son söz;                                                                                                                                     Uyanık entübasyon, acil servis koşullarında zor hava yolu mevcutsa ve hastanın acil solunum desteği ihtiyacı yoksa düşünülebilecek bir yöntemdir. Deneyim gerektirir ve başarı oranı yüksektir. Başarısızlık durumunda cerrahi hava yolu için hazırlıklı olunmalıdır.
Translaringeal blok ile UFE örnek videosu Video laringoskopi ile UE örnek videosu

Yukarıdaki videoyu hazırlayan EMCrit Blog ekibinin aynı konudaki yazısını okumak için lütfen tıklayınız.


Kaynaklar

  1. Giuffrida, J.G., D.V. Bizzarri, F.S. Latteri, et al., Prevention of major airway complications during anesthesia by intubation of the conscious patient. Anesth Analg, 1960. 39: p. 201-11.
  2. Simmons, S.T. and A.R. Schleich, Airway regional anesthesia for awake fiberoptic intubation. Reg Anesth Pain Med, 2002. 27(2): p. 180-92.
  3. Ramkumar, V., Preparation of the patient and the airway for awake intubation. Indian J Anaesth, 2011. 55(5): p. 442-7.
  4. Kritzinger, S., Awake fibreoptic intubation – the basics,2010. ANAESTHESIA TUTORIAL OF THE WEEK 201.
  5. Rosenstock, C.V., B. Thogersen, A. Afshari, et al., Awake fiberoptic or awake video laryngoscopic tracheal intubation in patients with anticipated difficult airway management: a randomized clinical trial. Anesthesiology, 2012. 116(6): p. 1210-6.

Not: Video örnekleri sosyal medya ve diğer internet kaynakları içinde “herkese açık” durumda saptanmış; ve sitemizce alt yazı konularak tekrar yüklenmiştir. Çeviri ve alt yazı desteği konusunda katkı, Acilci.net yazarı Can Özen tarafından yapılmıştır.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın dikkatini çeken önemli noktalara yer verilmiştir. Yazı, herhangi bir makale veya kılavuzun birebir çevirisi olmayıp yazarın yorumlarını içermektedir ve sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tıp sürekli gelişen ve değişen bir alandır; tıbbi uygulamalarınızda güncel literatürü esas almanız tavsiye edilir.

 


Yazar[starbox id=36]

Editör[starbox id=7]


Bu yazıya atıf yapmak için: Mehmet Ali Aslaner. (9 Haziran 2014). Aslaner: Uyanık Entübasyon. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/aslaner-uyanik-entubasyon/. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2020.

Daha Fazla Göster

Mehmet Ali Aslaner

Kapadokya'da geçirdiği 5 yılın ardından akademik hayatına bir Gazili olarak devam etmeyi planlamaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı başlıca konular "Acil Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. maliaslaner@acilci.net
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest