Anasayfa > Arzu Denizbaşı

Arzu Denizbaşı

Arzu Denizbaşı
Acil Tıp Profesörü ve Farmakoloji Uzmanıdır. Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Acil Tıp Derneği Başkan Yardımcısı ve TUKMOS üyesidir. Turk J Emerg Med ve MMJ dergileri Editörler Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.

Status Epileptikus tanımı ve sınıflamasındaki değişiklikler

Bu yılın sonbahar aylarından yurt dışından ardı sıra yeni kılavuzlar gelmeye devam ediyor. Özellikle epilepsi ve bununla ilgili nörolojik acillere olan ilgim dolayısı ile kısaca ILAE olarak bilinen  International League Against Epilepsy yakından takip ettiğim bir gurup. Değerli bilim adamları tarafından yapılan yeni önerileri sizler ile paylaşmak isterim. Status Epileptikus (SE) tanım olarak bugüne dek konvulzif ve non-konvulzif olarak sınıflandırılıyordu. …

Okumaya devam et »

Denizbaşı: Glasgow Koma Skorlaması 40. yaşında!!! Eleştiriler ise devam ediyor.

40 yıl önce Teasdale ve Jennett tarafından The Lancet’ te Glasgow Coma Scale başlıklı bir yazı yayınlandı. İşte o makale, gerek bu yazarlar gerekse de Nöroloji için zamanla mihenk taşı sayılabilecek bir eser haline geldi. Bugünkü yazımızda, halen bu değerini sürdüren makaleye ün katan bu skorlama sistemi ve buna ait eleştirilerden bahsedilecektir. İlk kez standardize klinik skorlama sistemi olarak Glasgow Coma …

Okumaya devam et »

Denizbaşı: Status epileptikus tedavisinde erken anestezi önem kazanıyor

Epileptik nöbetlerin azımsanmayacak bir kısmı spontan olarak gerilemeyip status epileptikus tablosuna ilerleyebilmektedir. Pek çok epidemiyolojik çalışmaya göre, status epileptikus insidansı 10- 20 /100,000 olarak tanımlansa da, bu oranın 2- 3 kat daha fazlasını bildiren çalışmalar da vardır. İşte bu yazıda, nörolojik aciller içinde serebrovaskular olayları takiben ikinci sırada yer alan bu tablonun tedavisindeki önemli noktalara yer verilecektir. Üç ayrı kontrollü …

Okumaya devam et »

Denizbaşı: Ottowa SAK kuralları nasıl uygulanmalı? Eleştirel okumaya örnek

Perry ve arkadaşlarının 2013 yılında JAMA’ da yayınlanmış “Clinical Decision Rules to Rule Out Subarachnoid Hemorrhage for Acute Headache” (Akut Başağrısında  Subaraknoid kanamayı ekarte etmek için Klinik karar vermek kuralları) başlıklı makalesini  pek çoğunuz gibi ben de okumuştum. Bu makale ilk basımdan sonra aldığı yorumlar ile görüyorum ki daha da önemli hale geldi. Öncelikle makalenin vurguladığı bazı bilgileri gözden geçirip …

Okumaya devam et »

Denizbaşı: Kokain Zehirlenmesi ve İntravenöz Lipid Emulsiyon Tedavisi

Özellikle lipofilik yapıda olan lokal anestetikler, β-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, antiaritmik ilaçlar, nöroleptikler ve SSRI, trisiklik  antidepresanlar ve fenotiyazinler ile oluşan zehirlenmelerde intralipid® kullanımı birçok kaynakta önerilmektedir. Bu veriler yeteri kadar olmasa da kokain gibi kötüye kullanımı olabilecek maddelerin zehirlenmelerinde intralipid® kullanımı potansiyel olarak çok faydalı olabilir. Kokain zehirlenmesi neden önemli? 2008 yılında  “National Survey of Drug Use and Health” tarafından açıklanan …

Okumaya devam et »

Denizbaşı: Akademik Gelişim Programları

Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1 Kasım 2013’de bu seneki Akademik Gelişim Toplantılarının 2.sini gerçekleştirdi. İlk toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da yer aldık ve değerli hocalarımızın izniyle konuşmalarını sizler için görüntüledik. Bu vesileyle değerli hocalarımız Prof. Dr. Arzu Denizbaşı, Prof. Dr. Murat Pekdemir ve Doç. Dr. Süleyman Türedi’ye çok teşekkür ederiz. 2. toplantının konusu yayıncılık ve akademik gelişim …

Okumaya devam et »

Pin It on Pinterest