Arzu Denizbaşı

Arzu Denizbaşı

Acil Tıp Profesörü ve Farmakoloji Uzmanıdır. Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Acil Tıp Derneği Başkan Yardımcısı ve TUKMOS üyesidir. Turk J Emerg Med ve MMJ dergileri Editörler Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.
 • Nöroloji fotoğrafı

  Status Epileptikus tanımı ve sınıflamasındaki değişiklikler

  Bu yılın sonbahar aylarından yurt dışından ardı sıra yeni kılavuzlar gelmeye devam ediyor. Özellikle epilepsi ve bununla ilgili nörolojik acillere olan ilgim dolayısı ile kısaca ILAE olarak bilinen  International League Against Epilepsy yakından takip ettiğim bir gurup. Değerli bilim adamları tarafından yapılan yeni önerileri sizler ile paylaşmak isterim. Status Epileptikus (SE) tanım olarak bugüne dek konvulzif ve non-konvulzif olarak sınıflandırılıyordu. Generalize konvulzif SE tanım olarak “Erişkinlerde veya 5 yaşından büyük çocuklarda 5 dakika veya daha uzun süren sürekli konvulziyonlar veya iki nöbet arasında bilinç durumunda tam düzelmeme” şeklinde özetleniyordu. Bu zamana göre kavramı belirtme klinik anlamda yaygın kabul görmüştü. Status…

  Oku
 • Nöroloji
   fotoğrafı

  Denizbaşı: Glasgow Koma Skorlaması 40. yaşında!!! Eleştiriler ise devam ediyor.

  Yazar [starbox id=299] Editör [starbox id=12] 40 yıl önce Teasdale ve Jennett tarafından The Lancet’ te Glasgow Coma Scale başlıklı bir yazı yayınlandı. İşte o makale, gerek bu yazarlar gerekse de Nöroloji için zamanla mihenk taşı sayılabilecek bir eser haline geldi. Bugünkü yazımızda, halen bu değerini sürdüren makaleye ün katan bu skorlama sistemi ve buna ait eleştirilerden bahsedilecektir. İlk kez standardize klinik skorlama sistemi olarak Glasgow Coma Scale (GCS) klinisyenlerin nörolojik değişiklikleri anmasında ve şuur takibinde kantifikasyona imkan sağladı. Yine, hastalıkta beklenen sonuç durumunu ve tedavi kararlarını önceden belirlemeyi de mümkün kıldı. Glasgow’ lu araştırıcıların bu öncü çalışması akut beyin hasarında…

  Oku
 • Nöroloji
   fotoğrafı

  Denizbaşı: Status epileptikus tedavisinde erken anestezi önem kazanıyor

  Yazar [starbox id=299] Teknik Editör [starbox id=12] Epileptik nöbetlerin azımsanmayacak bir kısmı spontan olarak gerilemeyip status epileptikus tablosuna ilerleyebilmektedir. Pek çok epidemiyolojik çalışmaya göre, status epileptikus insidansı 10- 20 /100,000 olarak tanımlansa da, bu oranın 2- 3 kat daha fazlasını bildiren çalışmalar da vardır. İşte bu yazıda, nörolojik aciller içinde serebrovaskular olayları takiben ikinci sırada yer alan bu tablonun tedavisindeki önemli noktalara yer verilecektir. Üç ayrı kontrollü çalışma,  erken dönemde başlanan uzun etkili intravenöz benzodiazepin olarak lorazepam tedavisinin status epileptikus kontrolunde etkili olduğunu göstermiştir (Bkz. Kaynak: 1, 2, 3). Bu eski ve değerli çalışmalara rağmen acil servislerde bizim gözlediğimiz gerçek…

  Oku
 • Nöroloji
   fotoğrafı

  Denizbaşı: Ottowa SAK kuralları nasıl uygulanmalı? Eleştirel okumaya örnek

  Perry ve arkadaşlarının 2013 yılında JAMA’ da yayınlanmış “Clinical Decision Rules to Rule Out Subarachnoid Hemorrhage for Acute Headache” (Akut Başağrısında  Subaraknoid kanamayı ekarte etmek için Klinik karar vermek kuralları) başlıklı makalesini  pek çoğunuz gibi ben de okumuştum. Bu makale ilk basımdan sonra aldığı yorumlar ile görüyorum ki daha da önemli hale geldi. Öncelikle makalenin vurguladığı bazı bilgileri gözden geçirip sonra bu konuda bazı önemli yorumları da kendim sizler ile tartışmak isterim. Kanada’ da bulunan üçüncü düzey 10 hastanede 2006-2010 yılları arasında yapılan bu  çalışma, prospektif, çok merkezli kohort çalışmasıdır. Çalışmada, her biri 4 ayrı parametreden oluşan 3 ayrı klinik…

  Oku
 • Toksikoloji
   fotoğrafı

  Denizbaşı: Kokain Zehirlenmesi ve İntravenöz Lipid Emulsiyon Tedavisi

  Özellikle lipofilik yapıda olan lokal anestetikler, β-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, antiaritmik ilaçlar, nöroleptikler ve SSRI, trisiklik  antidepresanlar ve fenotiyazinler ile oluşan zehirlenmelerde intralipid® kullanımı birçok kaynakta önerilmektedir. Bu veriler yeteri kadar olmasa da kokain gibi kötüye kullanımı olabilecek maddelerin zehirlenmelerinde intralipid® kullanımı potansiyel olarak çok faydalı olabilir. Kokain zehirlenmesi neden önemli? 2008 yılında  “National Survey of Drug Use and Health” tarafından açıklanan verilere göre kokain gibi maddeler nedenli acil servislere başvuru oranı, tüm kötüye kullanımlı ilaca bağlı olan zehirlenmeler içinde %25’ tir. Bu yüzden acil hekimleri sıklıkla bu ilaca maruz kalmış hastalar ile karşılaşmaktadırlar. Güçlü bir sempatomimetik olan Kokain’in zehirlenmesinde, yüksek morbidite…

  Oku
 • Acil Tıp Eğitimi ve Akademi
   fotoğrafı

  Denizbaşı: Akademik Gelişim Programları

  Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 1 Kasım 2013’de bu seneki Akademik Gelişim Toplantılarının 2.sini gerçekleştirdi. İlk toplantıda olduğu gibi bu toplantıda da yer aldık ve değerli hocalarımızın izniyle konuşmalarını sizler için görüntüledik. Bu vesileyle değerli hocalarımız Prof. Dr. Arzu Denizbaşı, Prof. Dr. Murat Pekdemir ve Doç. Dr. Süleyman Türedi’ye çok teşekkür ederiz. 2. toplantının konusu yayıncılık ve akademik gelişim odaklıydı. Türkiye Acil Tıp Dergisinin editörleri Prof. Dr. Murat Pekdemir ve Doç. Dr. Süleyman Türedi konuşmacı olarak, Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi editörü Doç. Dr. Özlem Güneysel ve Türkiye Acil Tıp Dergisinin editör yardımcılarından Yard. Doç. Dr. Nurettin Özgür Doğan…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest