Büşra Sapmaz

Büşra Sapmaz

Ege ÜTF mezunudur. Acil tıbbı kendisine sevdiren ve kopamadığı Ege'de asistanlığına devam etmektedir. Okumayı ve öğrendiklerini paylaşmayı sever. Özellikle, kritik hasta bakımı ve toksikoloji ilgi alanları arasındadır. Acil Tıp Asistan Birliği'nin 7. YK üyesidir.
 • TravmaPhoto of Diş Yaralanmaları

  Diş Yaralanmaları

  Travmatik diş yaralanmaları, estetik, fonksiyonel ve psikolojik olarak olumsuz sonuçlara yol açabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. İzole diş yaralanmaları çocuklarda daha sık görülür ve etiyolojide sıklıkla düşmeler ve spor yaralanmaları yer alır. ​1​ Erken müdahale, yaralanmış dişin prognozu için oldukça önemlidir ancak eşlik eden ciddi yaralanmalar dışında, travma sonrası diş hekimlerine başvuru oranları ve erken başvuru konusunda toplumsal bilgi düzeyi yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde diş yaralanmaları konusunda pediatrik vakalar arasında yapılan bir çalışmada, yaralanmaların sadece %31.4’ünün ilk 24 saat içinde bir diş hekimi tarafından görüldüğü saptanmıştır. ​2​ Yine ülkemizde, acil tıp teknisyenleri ve sağlık görevlileri arasında diş travmaları hakkında bilgi…

  Devamını Oku »
 • ToksikolojiPhoto of Metotreksat Toksisitesi

  Metotreksat Toksisitesi

  Geçtiğimiz günlerde, yetmiş yaşlarında bir kadın hasta ateş, bulantı/kusma, karın ağrısı, burun kanaması ve bunlara eşlik eden ve bir hafta boyunca giderek artan mukozit ile acil servise başvurdu. Kliniği birçok ayırıcı tanıya gidilebilecek bir noktadaydı ancak sorumlunun aslında romatoid artriti için kontrolsüz kullandığı bir ilacın komplikasyonu olduğunu gördük: Metotreksat. Metotreksat (MTX), DNA sentezi için gerekli folik asidi antagonize ederek mitozu inhibe eder. Ana etkisini, dihidrofolatı tetrahidrofolata dönüştüren dihidrofolat redüktazı inhibe ederek gösterir. Sonuç olarak, timidilat ve pürin sentezini azaltır. Metotreksatın poliglutaminasyonu, hücre içi varlığını uzatır. Bu nedenle, lösemik miyeloblastlar, sinovyal makrofajlar, lenfoblastlar ve epitel gibi etkili poliglutaminasyon kapasitesine sahip hücreler…

  Devamını Oku »
 • KardiyolojiPhoto of Mekanik Protez Kapak Trombozuna Yaklaşım

  Mekanik Protez Kapak Trombozuna Yaklaşım

  Kalp kapakçıklarının protez kapaklar ile değiştirilmesi farklı komplikasyonları beraberinde getirebilen bir süreçtir. Bu yazıda, mekanik protez kapaklar ile replasman yapılan hastalarda, özellikle obstrüktif tipte tromboz oluşması sonucu başvuru kliniğinden ve acil serviste bu hastaların yönetiminden bahsetmek istedim. İyi okumalar. Risk Faktörleri ve Klinik Protez kapak trombozu, yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahip önemli bir komplikasyondur. Mitral ve aortik kapak protezlerinde %0.5 ila %8 oranında, triküspit kapak protezlerinde %20 oranında görülmektedir. ​1​ Sıklıkla birincil neden yetersiz antikoagülasyon olmakla birlikte diğer risk faktörleri arasında uygulanan ameliyat tekniğine bağlı gelişen endokardiyal fibrozis, mekanik kapak etrafında gelişen pannus, atriyal fibrilasyon, birden fazla kapak replasmanı,…

  Devamını Oku »
 • Çevresel AcillerPhoto of Dalış Yaralanmaları

  Dalış Yaralanmaları

  Suyun altını keşfetmeyi ve daha fazlasını sağlayan donanımlı dalış yöntemleri, 16. yüzyıldan beri sürekli geliştirilen gaz karışımları, teknik ekipmanlar ve dekompresyon yöntemleri ile dalgıçların suyun altında daha uzun süre kalması sağlanmaktadır. Günümüzde, spor ve teknik amaçlarla su altında kalmayı sağlayan yöntemlerden biri de SCUBA (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus/Kendi Kendine Yeten Sualtı Solunum Cihazı) dalışıdır. SCUBA dalışının, su altında kalmaya bağlı travma, hipotermi gibi komplikasyonlarının ötesinde kendine ait yaralanma mekanizmalarından ve tedavisinden bahsedeceğim bu yazı için herkese keyifli okumalar dilerim. Dalışla ilgili yaralanmalar, iki temel gaz kanunu ekseninde gelişir: – Boyle kanunu, sabit kütle ve sabit sıcaklıkta bir gaz maddenin hacmi…

  Devamını Oku »
 • KBB AcilleriPhoto of Ani İşitme Kaybı

  Ani İşitme Kaybı

  Ani işitme kaybı, 72 saatlik bir süre içinde meydana gelen, neredeyse her zaman tek taraflı olan, çoğu zaman idiyopatik nedenli bir durumdur. Daha nicel bir tanımlama yapılacak olursa, bir ya da iki kulakta, birbirini izleyen 3 frekansta 30 dB veya daha fazla kayıp görülmesi beklenir​1​. İşitme kaybı, iletim tipi, sensörinöral veya mikst tip olabilir. İletim tip işitme kaybı, sesi iç kulağa taşıyan dış ve orta kulak yapılarının patolojilerine bağlı meydana gelirken; sensörinöral işitme kaybında koklea ve işitme siniri gibi kulağın duyusal ve sinir iletim yapıları zarar görmüştür​2​. Bu yazıda, acilci gözüyle, ani sensörinöral işitme kaybının tanınması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Herkese…

  Devamını Oku »
 • GeriyatriPhoto of Acil Serviste Geriatrik Hasta Yönetimi

  Acil Serviste Geriatrik Hasta Yönetimi

  Geriatrik hastalar, acil servislere başvuruların önemli bir kısmını oluşturur. Ek hastalıklarının varlığı, çoklu ilaç kullanmaları ve bilişsel-fonksiyonel durumlarında kayıp ihtimali nedeniyle daha fazla tıbbi sorun yaşarlar ve istismar, ihmal ve sosyal izolasyona maruz kalabilirler. Değişen fizyolojilerinden ötürü alışılmadık şikayetler ile gelebilirler, bu nedenle ayırıcı tanı havuzları daha geniştir. Bu yazımda, artmakta olan geriatrik hasta popülasyonunun acil bakımıyla ilgili zorlukların tanınması ve bakımlarının iyileştirilmesi adına çeşitli başvuru nedenlerine yaklaşımdan bahsetmek istedim. 1,2 İyi okumalar. Deliryum Bilinçte ani ve dalgalı değişim olarak ortaya çıkan deliryum, dezorganize düşünme, dikkatte azalma ve algısal bozukluklar ile karakterizedir. Genel olarak üç sınıfa ayrılır: hipoaktif deliryum (azalmış psikomotor…

  Devamını Oku »
 • Acil Tıp ve Kritik BakımPhoto of Hematolojik Onkolojik Aciller Yaklaşımı

  Hematolojik Onkolojik Aciller Yaklaşımı

  Hematolojik veya solid tümörleri olan hastalar, altta yatan hastalıkla ilişkili veya tedavinin komplikasyonlarının bir sonucu olarak, çeşitli klinik tablolar ile acil servislere başvurmaktadır. Bu tablolar arasında öncelikli müdahale gerektirenler, hastalığın başlangıcı olarak ya da tanı konmuş iken ortaya çıkabilir. Acil servis hekimlerinin bu komplikasyonları hızlı bir şekilde tanımaları ve etkili bir şekilde yönetmeleri gerekir. Bu nedenle, uygun değerlendirme ve tedavi önerilerini bu yazıda paylaşmak istedim. İyi okumalar. Hematolojik Onkolojik Aciller Metabolik Nedenler Hiperkalsemi Hematolojik  Onkolojik Aciller içerisinde hiperkalsemi görülme oranı malignite tipi ile değişmekle birlikte hastaların %30’unda görülmektedir.1 Sıklıkla skuamöz hücreli akciğer kanseri ve multipl miyelomda görülür. Kliniğinde yorgunluk, bulantı/kusma,…

  Devamını Oku »
 • EndokrinolojiPhoto of Transseksüel Hastaların Değerlendirilmesi

  Transseksüel Hastaların Değerlendirilmesi

  Herkese merhaba! Geçtiğimiz günlerde, cinsiyet değişimi sürecinde olan bir hastamın, acil servise başvuru şikayetleri ile ilgili tanı ve tedavi sürecini planlarken, acil servis hekimlerinin transseksüel hastaların tıbbi bakımları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya ihtiyaçlarının olabileceğini düşündüm ve bu yazıyı hazırlama kararı aldım. Aynı zamanda, cinsiyet değişimi sürecinde, tıbbi sisteme yoğun ve uzun süre katılan transseksüel bireylerin, olumsuz sağlık hizmeti deneyimleri yaşamamaları için de faydalı olacağına inanıyorum. Başlıca kaynak olarak, EMRA tarafından 2018 yılında hazırlanan Transgender Care Guide’ı kullandım.1 Keyifli okumalar dilerim. Transseksüel Hasta Kendini karşı cinse ait olarak tanımlayan, cinsiyet bilinci, doğuştan sahip olduğu fiziksel cinsiyetinden farklı olan kişilere transseksüel…

  Devamını Oku »
 • EnfeksiyonPhoto of Acil Serviste Enfeksiyon Riski

  Acil Serviste Enfeksiyon Riski

  Acil servisler, kesintisiz sağlık hizmeti veren, pek çok hastalığa yeni tanı konulan, kalabalık, yoğun yerlerdir ve burada çalışan sağlık personeli de sürekli olarak bazı enfeksiyonlara maruz kalma riski altındadır. Hastanızın eski tıbbi kayıtlarından temas izolasyonu gerektiren bir enfeksiyon geçirdiğini görebilirsiniz, bilinç bozukluğu ile gelen ve LP yaptığınız hastanızın kültüründe üremesi olduğunu öğrenirsiniz, iğne batması vb. gibi iş kazaları açısından her an risk altındasınızdır. Afet ya da salgın gibi genişletilmiş önlemlerin gerektiği ve bulaş riskinin arttığı durumlarla da başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yazıda sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonları önlemek adına bazı temel uygulamalardan ve acil profilaksiden bahsetmek istiyorum1234567. Bildiğimiz üzere…

  Devamını Oku »
 • EndokrinolojiPhoto of Feokromasitoma Krizi

  Feokromasitoma Krizi

  Acil Serviste Feokromasitoma Yönetimi Geçtiğimiz günlerde, MEN 2A sendromlu, akut pulmoner ödem tablosunda acil servise gelen genç bir hastanın başvurusu sonrasında, hipertansiyonun nadir nedenlerinden olan feokromasitoma ve hipertansif kriz yönetiminden bahsetmek istedim. Bizim hastamız daha önceden tanı almıştı ancak, tanı konmamış olsaydı, işlerin biraz daha zorlaşacağını düşünüyorum. Tanım ve Epidemiyoloji Feokromasitoma, adrenal medullanın kromaffin hücrelerinden kaynaklanan, katekolamin salgılayan tümörlerden biridir. Normal popülasyondaki görülme insidansı 0.8/100000’dir. Her yaşta görülebilmesine karşın en sık 30-50 yaş aralığında saptanır. Hipertansiyonu olan tüm hastaların sadece %0.2’sinde görülür. Otozomal dominant kalıtılan von Hippel-Lindau sendromu, MEN2A-MEN 2B ve daha nadiren nörofibromatozis tip 1 ile ilişkili adrenal feokromasitoma…

  Devamını Oku »

Pin It on Pinterest

Kapalı