Can Özen

Can Özen

Uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Acil Tıp AD'nda tamamladıktan sonra, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde pişmeye devam etti. Macera ve yenilik arayışına yenildi, soluğu İngiltere'de aldı. An itibariyle Londra'da King's College Hospital acil servisinde çalışmakta. Adli Tıp, kritik bakım ve simülasyonu özel ilgi alanı, profesyonel olarak film altyazısı hazırlama ve çeviri ile ilgileniyor. Fantastik ve bilim kurgu edebiyatını, netflix'i, 80'ler rock müziğini çok seviyor, insanlığın uzayı keşfedeceği günü iple çekiyor ve günün birinde bir dünya vatandaşı olmayı ümit ediyor.
 • AKS STEMI NSTEMI USAP fotoğrafı

  Yüksek Duyarlıklı Troponin ve LODED Stratejisi

  Dünyada birçok hükümetin Covid-19’un bittiğine karar verdiği şu günlerde acil servisler eski hasta popülasyona kavuşmaya başladı. Çevrimiçi toplantıların konuları da yavaş yavaş değişiyor. Heart dergisinde yayımlanan ve LODED (limit of detection and ECG discharge) stratejisi olarak adlandırılan, acil serviste düşük riskli göğüs ağrısı hastalarının tek troponin değeri ile hızlı taburculuğunun standart hasta yönetimi ile karşılaştırıldığı çalışma İngiltere acil tıp camiasında geçtiğimiz birkaç haftanın popüler tartışma konusu oldu. İlgili çalışmaya bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bu yazıda LODED stratejisinden ve bu stratejinin temel dayanağı olan yüksek duyarlıklı troponinden bahsetmek istedim. 37 yaşında Kadın hasta, 3 saat önce başlayan sol kola vuran, sıkıştırıcı göğüs ağrısı…

  Oku
 • Resüsitasyon fotoğrafı

  Tanıklı Resüsitasyon

  Hasta yakını KPR sırasında içeri alınmalı mı? Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) tüm acil ekibinin koordine olarak çalışmasını gerektiren, yüksek efor ve konsantrasyonun esas olduğu bir müdahale. KPR’de yaşanabilen medikal sıkıntıların yanında işin etik ve sosyokültürel boyutları da uygulayıcılar açısından sorun yaratıyor. Geçen ay Twitter üzerinde hasta yakınlarının İngiltere’de KPR sırasında müdahale alanına alındığına şahit olduğumu ve bunun etkilerini çok pozitif bulduğumu paylaşmıştım. Bu sayede birçok meslektaşımın bulundukları hastanelerde bunu başarıyla uyguladıklarını öğrenmiş oldum ancak onların tecrübeleri kadar sıkıntılı senaryolar da paylaşıldı. Bu yazıda literatür desteği ile tanıklı resüsitasyon (TR) olarak anılan olguyu tartışmak istedim. Bu yazıya kılavuzluk eden, Finlandiyalı araştırmacının tezine…

  Oku
 • Pediyatri fotoğrafı

  Çocukluk çağında akut stridor ve acil servis yaklaşımı

  Türkiye’den Avrupa, İngiltere ve ABD Board sınavlarına giren meslektaşlarımla ilgili birçok haber alıyorum. Pediyatrinin travma dışı konuları ile ilgili sorular bu sınavlarda sıkça karşımıza çıkıyor ancak bu soruları yanıtlamak için bence TUKMOS’un Acil Tıp Eğitimi Müfredatı’na aldığı konulardan bir adım daha detaylı bilgiler gerekiyor. Türkiye’de yeni yeni oturan yeterlilik sınavının sorularına göz atma fırsatım olmadı ama diğer sınavların içeriklerinden çok farklı olmadığını tahmin ediyorum. Dolayısıyla hem günlük yaşamında daha çok pediyatrik hasta bakan meslektaşlarıma hem de board sınavlarına hazırlanan acil tıp doktorlarına faydalı olmasını umduğum bu yazıda sık karşımıza çıkan akut stridor ile ilgili pratik birkaç bilgiyi paylaşmak istedim. Travma…

  Oku
 • Önemli Çalışmalar fotoğrafı

  Crash – 3

  Ekim ayı ortasında Lancet’te yayımlanan Crash-3  çalışması travma hastalarında traneksamik asit (TXA) kullanılması ile ilgili. Foamed bloglarında ve Twitter’da hararetli bir şekilde tartışılan CRASH 3 ile ilgili detaylardan bahsetmeden önce TXA ile ilgili son yıllardaki gelişmeleri kısaca özetleyip nerede olduğumuza bakalım; CRASH çalışması aslında kökleri 2000’li yılların başında, TXA’nın fizyolojk etki mekanizması üzerinden travma hastalarında kanamalı durumlarda kullanılabileceği düşünülerek tasarlanmış çok merkezli bir araştırma serisi. CRASH-2 2011’de yayımlanmış çok merkezli, çift kör, placebo kontrollü bir çalışma. Çok kısa bir özet olarak, TXA’nın ilk 3 saate uygulanması halinde intrakraniyal travması olmayan travma hastalarında mortaliteye ait mutlak riski küçük bir miktarda da…

  Oku
 • Adli Tıp fotoğrafı

  Kameraya gülümseyin, kaydediliyorsunuz!

  Geçtiğimiz haftalarda genç bir hastanın tibia ön yüzündeki yarasını dikerken, hastayla havadan sudan konuşuyorduk. Ben yara alanına konsantre olduğumdan kafamı kaldırmadan hastaya cevap veriyor, ortam yumuşasın diye ufak tefek şakalar yapıyordum. İşlem sorunsuz olarak bittikten sonra kafamı kaldırıp hastaya baktım ve yara yerine doğrultulmuş, muhtemelen benim de görüş alanına girdiğim, cep telefonunun kamerasıyla karşılaştım. Gayri ihtiyari gülümsedim ama tüm beden dilimin ve ses tonumun değiştiğini de hissettim. Daha önce yüzlerce defa yaptığım sütür gibi basit bir işlemin her aşamasını acaba bir yanlışım oldu mu düşüncesiyle kafamda sorgulamaya başladım.  Birkaç defa görüntü almak için izin isteyen hastalarım olmuştu, ben de bu…

  Oku
 • Acil Tıp ve Kritik Bakım fotoğrafı

  Kritik hastalarda destek tedavi

  Acil servise başvuran çok çeşitli kritik hastanın standart bakımında, hastayı stabilize edip yoğun bakımlara yatırıyoruz. Ancak kalabalık acillerde çalışan herkesin bildiği gibi bu süreç yazıldığı kadar kolay işlemiyor. Özellikle kış aylarında bulunduğumuz bölgenin koşullarına göre kimi zaman birkaç gün, hatta bazı ekstrem durumlarda birkaç haftaya varan sürelerde acil servis koşullarında “stabilize edilmiş” hastalar YBÜ yeri bekliyor. Bu hastalar stabilize edilmiş olduğundan, aslında belki de o an departmandaki en kritik hasta olsalar bile, ister istemez sağlık personelinin ilgi ve dikkati daha yoğun olarak diğer hastalar üzerinde oluyor. Zaten acil serviste YBÜ hizmetinin verilmesini beklemek hastane yöneticileri perspektifinden makul gözükse de (yoğun…

  Oku
 • Direk Grafi fotoğrafı

  Pediyatrik hastalarda akut topallama

  Aniden topallamaya başlayan çocuk hastalar, acil servislerin travma bölümüne hemen hergün başvuran bir grup. Çoğu zaman röntgen ile değerlendirip eğer travmatik bir sorun bulamazsak pediyatrinin değerlendirmesi için yönlendirdiğimiz, yönetimi nispeten kolay bir vaka, ancak atlanmaması gereken birkaç ayırıcı tanı daha var. Çocuklarda akut topallamaya değinen NICE kılavuzuna ve çalıştığım hastanenin yerel kılavuzuna göre hazırladığım bu özetle konuya değinmek istedim. NICE kılavuzunda çocukluk çağı topallamaları yaş grubuna göre ayrılmış. Topallama sebepleri Tüm Yaşlarda Karşımıza çıkan sebepler: Travma (kırık, hemartroz, yumuşak doku yaralanması)İnfeksiyon(septik artrit, osteomyelit, diskit)Çeşitli viral hastalıklara sekonder artritTümorOrak hücre kriziSerum hastalığı Zaten travmatik yaralanmaları kaçırmayacağımızı varsayarak fark edilmesi önem arz…

  Oku
 • Sağlıklı Yaşam ve Çalışma fotoğrafı

  Acil serviste tıbbi olmayan sorunlar

  Daha önce yazdığım yazılarda veya çeşitli kongre/toplantılarda defalarca deklare ettiğim gibi İngiltere’de kalabalık (buranın standartlarına göre) bir acil serviste çalışmaya başladım. Geçirdiğim 1 yılda İngiltere acil tıp kültürünü her geçen gün daha yakından tanıyorum. Royal College of Emergency Medicine (RCEM) İngiltere’de acil tıp pratiğinin her aşamasına dahil olan ve acil servis pratiğinin kurallarını koyan bir kuruluş. Aslında bir acil tıp derneği gibi faaliyet görüyor ama bizim derneklerimizden farklı olarak, acil tıp ile ilgili tek kural koyucu görevini daha güçlü bir şekilde yapabiliyor. Tabi ki işin içinde siyaset olmadığını iddia etmek saflık olur ama en azından görebildiğim kadarıyla daha bağımsız çalışabildiği…

  Oku
 • Sağlıklı Yaşam ve Çalışma fotoğrafı

  Acil serviste iletişim sorunları

  Sağlık hizmetlerinin orta noktasında insan bulunuyor demek abartı olmaz herhalde. Hasta olup hastaneye gelen de, hasta kaydını açan da, triyajda çalışan da, hastaya bakan da, hastanın danışıldığı kişi de, sistemi yöneten de insan. Bu kadar farklı basamakta bulunan insan faktörü, her basamağın kendine has stresi  ve acil servisin genel kaotik yapısı ile birleşince, birçok sorunun sebebi haline geliyor. Acil serviste bir günde çıkan onlarca sorunun sebebi ve çözümü aynı insanlarda ve bu insanlar arasındaki iletişimde saklı. İletişim acil serviste hasta güvenliği ve memnuniyetinin sağlanması için anahtar faktör olsa da aslında sağlık çalışanının tatminini ve  genel mutluluğu için de bir o…

  Oku
 • İlaçlar fotoğrafı

  ÜSYE’de klinik skorlar hızlı antijen testlerine karşı

  Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarında (ÜSYE) antibiyoterapi, uzun yıllardır enfeksiyon hastalıkları, sağlık ekonomisi ve akılcı antibiyotik kullanımı alanlarının üzerinde çok tartıştığı bir konu. Bilindiği gibi gereksiz yere antibiyotik kullanmak viral hastalıklarda tedaviye herhangi bir katkı sağlamadığı gibi, antibiyotiklere direnç gelişimine, nadir de olsa kimi zaman ölümcül de olabilen gereksiz yan etkilere ve sağlık sistemi üzerinde büyük bir ekonomik yüke neden oluyor. Güncel öneriler hızlı antijen testleri (HAT) ve çeşitli skorlama sistemlerinin kullanılması yönünde. Bu yazıda skorlama sistemlerinden, temel olarak da FeverPAIN kriterlerinden ve bu kriterlerin kullanılmasını öneren Primary Care Streptococcal Management (PRISM) çalışmasından bahsedeceğim. Ancak öncelikle, skorlama sistemlerinden en çok…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest