Erkman Sanrı

Erkman Sanrı

Acil Tıp Doçenti. Tarsus Amerikan Kolejli, Kartal EAH ihtisaslıdır. Marmara Üniversitesi Acil Tıp AD'nda çalışmaktadır. Acil Tıbba aşkı öğrenciliğinde Dokuz Eylül Üni.'nde başlamıştır. 2001'den beri gitarist olarak sahne almaktadır. "Rule Out" isimli acil tıp doktorlarından oluşan grubu ile halen müzik yapmaktadır. Rock’ın progressive ’ini ve kahvenin sertini sever. Çok gezen bilircilerdendir. erkman.sanri@acilci.net
 • COVID-19Photo of COVİD-19 Tedavisinde Deksametazon Mortaliteyi Azaltıyor mu?

  COVİD-19 Tedavisinde Deksametazon Mortaliteyi Azaltıyor mu?

  Pandemi ile verdiğimiz savaşta kullanabileceğimiz önemli silahların başında mortaliteyi azaltan etkin bir tedavi yöntemi geliyor. Dünya yoğun ilgisini ve ciddi bütçeleri bu konuya ayırmış durumda. Tıbbi literatür her geçen gün yeni çalışmalarla zenginleşiyor. Üzerinde çok konuşulan ve FDA onayı almış olan Remdesivir’in yatan hastalarda iyileşme süresini kısalttığı gösterilmiş ancak mortaliteyi azalttığı gösterilmemiş. Maalesef şu ana kadar COVİD-19 mortalitesini azaltan bir ilaç bulunamamış. Bu durum, araştırmacıları; viral etki mekanizmaları ve sistem yanıtları üzerinden yeni hipotezler geliştirmeye itmiştir.

  Devamını Oku »
 • Hastane ÖncesiPhoto of Afetlerde Hastane Öncesi ve Hastane Triyajı

  Afetlerde Hastane Öncesi ve Hastane Triyajı

  Triyaj Sınıflandırmak, sıraya dizmek veya seçmek anlamına gelmekte. Hastaların, kazazedelerin veya yaralılarının durumlarının ciddiyetine göre kategorilendirilmesidir. Afetlerde hangi hastaya önce müdahale edileceğine ve hangisinin önce nakledileceğine, triyaj sistemleri kullanılarak ile karar verilmektedir. Geçmişte yaşadığımız afet deneyimlerimiz ve bugün mücadele verdiğimiz Covid-19 pandemisi, doğru triyajın ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi. Gelecekte de başka afetlerin olabileceğini varsayacak olursak, afetlerde hastane öncesi ve hastane triyajının önemli noktalarını belirtmek isterim. İlk olarak askeri birlikler tarafından kullanılan triyaj; günümüzde sivil toplum örgütlerinin de sık kullanmaya başlaması ile afet yönetiminin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Kullanımının her geçen gün yaygınlaşmasıyla birlikte literatürde tanımlanlanmış birçok triyaj sistemi…

  Devamını Oku »
 • Sedasyon AnaljeziPhoto of Geriatrik Hastada Ağrı Yönetimi

  Geriatrik Hastada Ağrı Yönetimi

  Acil servis pratiğimizde ağrı yönetimi sık uyguladığımız ve iyi bildiğimiz bir konu. Erişkin hastada, pediatrik grupta ve geriatrik grupta birçok durumda ağrı yönetimi kullanmaktayız. Peki hastanın geriatrik grupta olması bizim ağrı yönetimi yaklaşımımızda bir değişikliğe sebep oluyor mu? Son yıllarda gittikçe önem kazanan geriatrik yaklaşımlar acil servis uygulamalarımıza da yansımış durumda. Geriatrik hasta yönetiminin erişkin hasta yönetiminden farklı olduğunu hatırımızda tutarak bu hastalara müdahale etmemiz gerekmekte. Yazar Notu: Bu yazıda geriatrik hastada ağrı yönetiminin önemli noktalarına ışık tutmaya çalışacağım. Geriatrik hastaların genel yönetiminin inceliklerini; değerli acilci.net yazarı Büşra Sapmaz’ın ‘Acil Serviste Geriatrik Hasta Yönetimi’ isimli acilci.net yazısında bulabilirsiniz. Geriatrik Hasta……

  Devamını Oku »
 • Acil Tıp ve Kritik BakımPhoto of RSI’de Roküronyum vs. Süksinilkolin

  RSI’de Roküronyum vs. Süksinilkolin

  Trakeal Entübasyon, acil servislerde kullandığımız kritik girişimlerin başında gelmekte​1​. Yapılmış olan birçok çalışma sedasyonun; entübasyonu kolaylaştırdığını ve daha güvenli bir hale getirdiğini göstermiştir​2,3​. Günümüzde entübasyon için en yaygın kullanılan sedasyon yöntemi Hızlı Ardışık Entübasyondur (RSI)​4​. Nöromüsküler bloklayıcı ajan (NMBA) kullanımının; entübasyonu kolaylaştırdığını ve ilk denemede başarılı entübasyon ihtimali artırdığını biliyoruz, ve bunlar indüksiyonda ne kullanıldığından bağımsız olarak gerçekleşiyor​5,6​. Süksinilkolin, yakın zamana kadar en çok tercih edilen NMBA idi. Ancak Süksinilkolinin hiperkalemi ve hipoksi başta olmak üzere birçok yan etkisi bulunmakta​7,8​. Bu durum etkin ve güvenli bir NMBA arayışını getirmiştir. Roküronyum; Süksinilkoline alternatif olarak piyasaya sürülmüştür. Hiçbir yan etkisi (hipersensitivite hariç)…

  Devamını Oku »
 • Dahili BilimlerPhoto of Hiperamonyemi

  Hiperamonyemi

  Hiperamonyemi, mortalite ve morbidite oldukça yüksek bir durumdur. Hiperamonyemili hastalarda; tedavi süreci, kesin tanı sürecinden daha önceliklidir. Beyin ödemi ve intraserebral hipertansiyona acilen müdahale etmek ve amonyak eliminasyon sürecini başlatmak gerekir. Hiperamonyemili hastada eğer akut karaciğer yetmezliği yoksa, hiperamonyeminin; ilaç yan etkileri, enfeksiyonlar ve metabolik bozukluklar gibi daha nadir etyolojileri akla getirilmelidir. Bu hastalarda kesin tanıyı koymak bazen günler alabilmektedir. Tanı sürecinin uzaması ise mortalite ve morbiditenin artışına katkıda bulunmaktadır. Bu sebeple hiperamonyemiyi iyi bilmek biz klinisyenlere zaman kazandıracaktır.

  Devamını Oku »
 • Acil Tıp ve Kritik BakımPhoto of Akut Graft versus Host Hastalığı

  Akut Graft versus Host Hastalığı

  Akut Graft vs. Host Hastalığı (GVHH); donör immun hücrelerin, konak (host) dokular üzerinde yarattığı reaksiyondur. Süreç; donörün aktive T hücrelerinin, inflamatuar bir kaskad ile konak epitelyal hücrelerine zarar vermesiyle oluşmaktadır.  GVHH; allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonunun majör bir komplikasyonudur ve bu transplantasyonların %35-50’sinde görülür. Akut GVHH gelişen hastaların %50’sinde ise kronik GVHH gelişir​1​. Acil servislerde tanı koymak için öncelikle klinik şüphenin oluşması gerekir. Akut GVHH ‘nın etkilediği 3 ana doku: Deri, Karaciğer ve GİS ‘tir. Klinik şüphe; hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrasında gelişen dermatit (döküntü), kramp şeklinde karın ağrısı (diyare eşlik edebilir), ısrarlı bulantı-kusma ve hepatit (bilirubin ve Kc enzim…

  Devamını Oku »
 • HavayoluPhoto of RSI’de hangisi önce? Sedatifler vs NMBA’lar

  RSI’de hangisi önce? Sedatifler vs NMBA’lar

  Acil servislerde çok sık yaptığımız kritik uygulamaların başında acil entübasyonlar gelmekte. Acil entübasyonda en sık kullanılan yöntem; hızlı ardışık entübasyondur (RSI). RSI acil servisteki entübasyonların %85’inde, yoğun bakımdaki acil entübasyonların ise %75’inde kullanılmakta​1–3​. Bildiğiniz üzere; oldukça yaygın kullanılan RSI uygulamasını, sedatif ve nöromüslüker blokör (NMB) ajanları ardışık vererek gerçekleştiriyoruz. Peki RSI de hangi ajan daha önce verilmeli? Sedatifler mi? Nöromüsküler Blokörler mi? Sanırım bir çoğunuz bu soruya ‘Tabii ki önce Sedatifler sonra NMB’ler uygulanmalı’ şeklinde cevap verdiniz. Çünkü geleneksel olarak öneriler ve acil uygulaması bu şekilde. Ancak, her ne kadar bu 2 ilaç grubu ard arda hızlıca veriliyor olsa da,…

  Devamını Oku »
 • NefrolojiPhoto of Sepsiste Kontrast Madde Nefropatisi

  Sepsiste Kontrast Madde Nefropatisi

  Kontrast Nefropatisi; gerçekten acilcinin korkulu rüyası mı yoksa üstesinden gelemediğimiz tabulaşmış bir korku mu? Kontrastlı BT, doğru endikasyon ile kullanıldığında çok detaylı bilgi verdiğinden, acil servislerde çok sık kullandığımız (veya en azından kullanmamız gereken) görüntüleme yöntemleri arasında. Acil servisteki hastayı gören konsültan hekimlerin de çok sevdiği ve sık talep ettiği bir görüntüleme yöntemi olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz sanırım. Buna rağmen acil servislerde kontrast nefropatisi korkusu sebebiyle kontrast verme endikasyonu olmasına rağmen kontrastsız çekilen BT’lere bakıp karar vermeye çalışan bir çok acil hekimi olduğunu biliyorum. Peki Kontrast Nefropatisi gerçekten korkulması gereken bir durum mu? Acilci.net ’te 2015 ve 2016…

  Devamını Oku »
 • Acil Tıp ve Kritik BakımPhoto of Post Anoksik Status Epileptikus

  Post Anoksik Status Epileptikus

  Post Anoksik Status Epileptikus nedir? Profilaktik veya Agresif anti-epileptik tedavi işe yarar mı? Post kardiyak arrest spontan dolaşımın geri döndüğü (ROSC) hastalarda nöbet; acil servislerde sık karşılaştığımız durumlar arasında gelmektedir1. Klinik ve/veya elektroensefelografik (EEG) nöbetler sıklıkla ROSC’un ilk birkaç saatinde gözlenmektedir. Kardiyak arrest sonrası kortikal sinaps ateşlemesi durur ve EEG izoelektrik hatta seyreder. Hipoksiye bağlı ciddi serebral hasar gelişirse, ki sıklıkla gelişir (sıklıkla talamus, hipokampus, kortikal piramidal hücrelerde), EEG patolojikleşir. Eğer serebral hasar gelişmez ise EEG bazal haline döner. Post anoksik status epileptikus karşımıza birçok EEG değişikliği ile çıkabilmektedir. Son yıllarda resüsitasyon ve kritik bakım alanlarındaki gelişmelere rağmen, kardiyak arrest…

  Devamını Oku »
 • ResüsitasyonPhoto of Spontan Dolaşımın Geri Döndüğü (ROSC) Hastaların Yönetiminde Püf Noktalar

  Spontan Dolaşımın Geri Döndüğü (ROSC) Hastaların Yönetiminde Püf Noktalar

  Acil servislerde en önemli hasta gruplarımızın başında kardiyak arrestler gelmekte. Bu hasta grubunda spontan dolaşımın geri dönüşü (ROSC) için çok çaba sarf etmekteyiz. En güncel kılavuzları takip etmeye çalışıyoruz, en doğruyu hedefliyoruz. Peki post kardiyak arrest ROSC hastaların yönetimini ne derece iyi yaptığımızı hiç düşündünüz mü? Bu konuda önemli olduğunu düşündüğüm, en tartışmalı 4 başlığı, güncel literatür bilgileri ile destekleyerek ‘Spontan dolaşımın geri döndüğü hastaların yönetiminde püf noktalar ‘ başlığı altında tartışacağım. O2 Tedavisi ROSC hastalarında O2 tedavisi uygularken hiperoksiden kaçınmak çok önemli. Hiperoksinin vazokonstrüksiyona ve serbest O2 radikallerinin oluşumuna sebep olabileceği akılda tutulmalıdır. Literatür Kan gazında hiperoksinin (PaO2>300) mortaliteyi tek…

  Devamını Oku »

Pin It on Pinterest

Kapalı