Halit Aytar

Halit Aytar

İyi bir acilci olmak için çaba sarf etmektedir. Serüvenine Ankara'da başlamış olan Halit, şimdi mecburi hizmet yükümlüsü olarak İstanbul'da bir devlet hastanesinde çalışmaktadır. Travma ve kardiyak acillere özel bir ilgisi vardır. Adrenalin'in kendi üzerindeki çarpıntı ve terleme etkisini sevmese de vaka çözüme kavuştuktan sonraki rahatlama hissi için hala acilde çalışmaya devam etmektedir. Acil kargaşası dışında tembellik yapmayı ve keyif verici her şeyi sever.
 • Acil Tıp ve Kritik Bakım fotoğrafı

  Propofol ile Prosedürel Sedasyon Uygulama Rehberi

  Klinik pratiğimizin ve kullandığımız ajanlar ile ilgili yayınların artması ile daha güvenli bir şekilde rutin uygulamalarımız arasında yer almaya başlayan prosedürel sedasyonda propofolün kullanımı ile ilgili bir klinik uygulama rehberinin 2018 güncellemesi yayınlandı ​1​.Metnin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz ve konuya giriş yapmadan önce sitemizde yayınlanmış olan propofol preparatı ve propofolün sedo-analjezi de ketamin ile birlikte kullanımı ile ilgili yazılarımıza göz atabilirsiniz. Propofol’ün prosedürel sedasyon için acil serviste (AS) kullanımı ilk kez 1996’da Swanson ve ark. tarafından tanımlanmış ​2​. Aradan geçen 20 yılı aşkın sürede, yapılan çalışmalardan ve klinik uygulamalarımızdan elde ettiğimiz veriler ışığında AS’te propofolün prosedürel sedasyon için kullanımının hem etkili…

  Oku
 • Pediyatri fotoğrafı

  Pediatrik Hastaya Genel Yaklaşım

  1Pediatrik Hastaya Genel Yaklaşım Çoğumuz acil tıp eğitimi boyunca pediatrik hasta popülasyonu ile sadece birkaç aylık pediatri rotasyonu sırasında karşılaşıyoruz. Bazı eğitim hastanelerinde pediatrik travmalara erişkin acilde bakıldığı için pediatrik travma vakalarını yönetmeye daha çok aşina sayılırız. Fakat sıra ateşi çıkan veya huzursuz bir çocuğu yönetmeye geldiğinde işler her an sarpa sarabiliyor. Ve eğer çocuk sahibi bir acilci değilseniz, asistanlık süreniz boyunca birkaç akraba çocuğu hariç bu popülasyon grubundan hastanız hiç olmamıştır. Gel gelelim her güzel şey gibi asistanlık günleriniz de sona erip bir devlet hastanesinde çalışmaya başladığınızda çocuk hasta da bakacağınız gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bugün sizlerle bu korkulu…

  Oku
 • KBB Acilleri fotoğrafı

  Acil Serviste Burun Kanaması (Epistaksis) Olan Hastaya Yaklaşım

  Acil serviste en sık karşılaştığımız kanamalı hasta grubundan bir tanesini de burun kanamalı hastalar oluşturmaktadır. Epistaksis, çoğu zaman kendi kendini sınırlandırdığı ve basit bir bası ile durdurulabileceği için acil servis yoğunluğunda önem sırasını arka plana attığımız hasta gruplarından biri olabilse de, bazen başımızı ağrıtacak kadar müdahalesi ve yönetimi zor bir durum olabilmektedir. Etyoloji ve Sınıflamalar Epistaksis farklı şekillerde gruplandırılıp tanımlanabilir: Kanamanın kaynaklandığı anatomik bölgeye göre anterior kanamalar ve posterior kanamalar olmak üzere 2 kategoriye ayrılabilir. Burun kanaması olgularının %90’ı anterior burun kanaması olup hemen her zaman anterior septumda Little alanı olarak da bilinen Kiesselbach alanından kaynaklanan kanamalardır. Anterior burun kanaması…

  Oku
 • Kardiyoloji fotoğrafı

  Acil Serviste Akut Kalp Yetmezliği Tanısının Konulması

  Akut Kalp Yetmezliği Tanısını Nasıl Koyuyorsun? Hikaye ve Fizik Muayene mi? EKG mi? Akciğer Grafisi mi? BNP/NTpro-BNP mi? Akciğer Ultrasonu mu? EKO mu? Biyoempedans yöntemleri ile mi? Hepimiz acil servislerimizde dispne şikayeti ile gelen hastalarla uğraşıyoruz. Olası dispnenin neden kaynaklandığı konusunda şüphede kalabiliyoruz, acaba bir akciğer hastalığına bağlı bir dispne ile mi yoksa kardiyak nedenli bir dispne ile mi karşı karşıya olduğumuz sorusu her zaman aklımızın bir köşesinde kalıyor ve maalesef bazen ayırıcı tanılarımızı doğrulamakta ve hastayı net olarak bir tarafa yerleştirmekte zorlanabiliyoruz. Acil hekimleri olarak bu hastaların teşhisi için çeşitli yaklaşımlara sahibiz, fakat akut kalp yetmezliği (AKY) tanısını doğrulamak…

  Oku
 • Travma fotoğrafı

  Toraks Travmalarının Yönetiminde Kritik Kararlar

  Merhabalar, Emergency Medicine Clinics of North America dergisinde çıkan travma derlemeleri arasından sıra toraks travmalarında ve sizlerle paylaşacağım konu toraks travmalarının yönetiminde kritik kararlar olacak. Bu makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.1 Yaralı bir hastanın ilk değerlendirmesi hızla ve sistematik bir şekilde yapılmalıdır. Toraks yaralanmalarının, hem künt hem de penetran travmadan sonra görülmesi yaygındır. Bu nedenle travma nedeniyle acil servise başvuran tüm hastalar, İleri Travma Yaşam Desteği (Advanced Trauma Life Support -ATLS-) protokolüne göre torasik hasar açısından taranmalıdır. Toraks yaralanması, ABC’lerin her birini (Havayolu, Solunum ve Dolaşım) etkileyebileceğinden, yaralı hastanın değerlendirmesinde hayatı tehdit eden bir yaralanma olup olmadığını görmek için erken dönemde…

  Oku
 • Havayolu fotoğrafı

  Travmada Havayolu Yönetimi

  Merhaba arkadaşlar. Emergency Medicine Clinics of North America, dergilerinin en son sayısını tamamen travma yönetimine ayırmış, sizlerle paylaşacağım konu da bu yazı dizisinin bir parçası olan travma hastalarında havayolu yönetimi olacak. Bu makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.1 Bu konu başlığı altında da travma hastalarındaki havayolu yönetiminden bahsedeceğim. Travma hastasında havayolu yönetimi, endotrakeal tüpün yerleştirilmesinin ötesinde, sayısız benzersiz zorluklar sunar ve nasıl sonlanacağı bizlerin bu zorlukları öngörme yeteneğine bağlıdır. Yazıda travmatik beyin hasarı, şüpheli servikal omurga yaralanması, kontamine havayolu, maksillofasiyal travma, travmatize olmuş havayolu benzeri özel koşullar ile başvuran hastaların havayolu yönetim stratejilerinden bahsedilecektir. Ayrıca travma hastalarının bakımındaki potansiyel anatomik ve fizyolojik…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest