Mehmet Birkan Korgan

Mehmet Birkan Korgan

Egede başladığı tıp hayatına Ege Acil koridorlarında devam etmekte. Doğa'sının peşinden koşmak dışında fırsat bulursa futbol oynar, Snooker izler. USG ve Travmatoloji ile daha yakından ilgilenmektedir.
 • AHA Kılavuzları fotoğrafı

  2019 AHA İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kılavuz Güncellemesi

  Son olarak 2015’de yayınlanan Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu bilindiği gibi AHA tarafından her 5 yılda bir yayınlanmakta. Bir sonraki kılavuz yayınlanana kadar arada geçen bu sürede ise yapılan yeni çalışmalar ışığında eski kılavuza güncellemeler eklenmekte. Bu yazımızda sizlere Kardiyak arrest sırasında İleri Havayolu, Vazopressör ve ECMO kullanımı konusunda yayınlanan güncellemeden bahsedeceğiz.

  Oku
 • Direk Grafi fotoğrafı

  Pediatrik Hastalarda Dirsek Grafisi Değerlendirme

  Çocukluk çağında görülen kırıkların %65-75’ini üst ekstremite kırıkları oluştururken, bunların da %10 kadarı dirsek bölgesinde görülmektedir. Dirsek travması sonrası başvuran pediatrik hastalarda tanıyı netleştirmeye çalışırken bazı zorluklarla karşılaşırız; hikaye ve fizik muayenede kooperasyon kısıtlılığı, birden çok büyüme noktasının varlığı ve bunların yaşa göre farklılık göstermesi gibi büyüyen iskeletin sahip olduğu karmaşık yapı bunlardan bazılarıdır. Bu yazıda sizlere pediatrik hastada dirsek grafisi yorumlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalardan bahsetmeye çalışacağım, iyi okumalar.​1–11​ Erişkinlerden farklı olarak pediatrik grupta dirsek yaralanmalarının %60-70 gibi büyük bir kısmını suprakondiler humerus kırıkları oluşturur. Onu sırasıyla lateral kondil kırıkları (%15) ve medial epikondil kırıkları (%10) takip eder.…

  Oku
 • Enfeksiyon fotoğrafı

  Sinüzit

  Sinüzit ya da çoğunlukla nazal mukozal inflamasyonun da olaya eşlik ettiği haliyle Rinosinüzit sinüzal kavitenin ve nazal mukozanın inflamasyonudur.  İnflamasyonun nedeni çoğunlukla viral kaynaklı olmakla birlikte bakteriyal, fungal, allerjik, irritan maddeler barotravma da etiyolojide rol alır. Büyük bir kısmı tedavisiz bir şekilde kendini sınırlasa da yılda her 6-7 kişiden biri bu durumdan etkilenmesi nedeniyle sık hastane başvurusu sebeplerindendir.​1–3​ Büyük bir kısmı ilaç tedavisi olmakla beraber yapılan gereksiz görüntülemeler, iş gücü kaybı gibi nedenlerle bu hastaların ABD’de yıllık maliyetinin yaklaşık 3.4 milyar $ olduğu tahmin edilmektedir. Semptomların süresine göre şu şekilde sınıflandırılır Akut Rinosinüzit; Semptomlar <4 haftaSubakut Rinosinüzit; semptomlar 4-12 haftaKronik…

  Oku
 • Toksikoloji fotoğrafı

  Siyanür Zehirlenmeleri Yaklaşımı

  Maruz kaldıktan sonra dakikalar içinde ölüme sebep olabilen siyanür, antik çağlardan günümüze kadar cinayet, suikast ve intihar aracı olarak kullanılmıştır​1–8​. Kaynama derecesi 26 C° olan siyanür çok uçucu bir maddedir. Gaz hali renksiz ve acı badem benzeri kokusu vardır. Gaz hali gibi sıvı hali de renksiz olan siyanürün katı formları ise potasyum siyanür ve sodyum siyanür şeklinde siyanür tuzları olarak bulunur, beyaz renklidir ve en sık rastlanan formudur. Yakın zamanlı örneklere bakacak olursak 1920’lerin başında Almanya’da siyanür bazlı bir böcek ilacı olarak icat edilen “Zyklon-B”  Naziler tarafından amacından farklı olarak toplama kamplarında soykırım aracı olarak kullanıldı. Çoğunluğu Auschwitz-Birkenau ve Majdanek…

  Oku
 • Gastroenteroloji fotoğrafı

  İnflamatuvar Barsak Hastalıkları

  Ülseratif Kolit (ÜK) ve Crohn Hastalığı (CH) olmak üzere başlıca iki formu bulunan İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (İBH) gastrointestinal sistemin kronik inflamasyonuna eşlik eden tekrarlayıcı alevlenmelerle karakterizedir1–11. ABD’de yaklaşık 1 milyon kişinin bu durumdan etkilendiği tahmin edilmektedir. ÜK için insidans 8-10/100.000, prevalans 200-250/100.000. Crohn için ise insidans 3-14/100.000, prevalans 200/100.000. İBH tüm yaşlarda görülebilse de pik yaptığı iki dönem vardır; 15-35 yaş ve hayatın 6. dekadı RİSK FAKTÖRLERİ Cinsiyet; ÜK ılımlı olarak erkeklerde daha yüksek insidansa sahipken Crohn ise kadınlarda daha sık görülür Genetik; İBH olan bireylerin %10-25’i ÜK/Crohn’a sahip birinci derece akrabaya sahiptir. Tek yumurta ikizlerinde konkordans ÜK için %…

  Oku
 • BT fotoğrafı

  Acil Serviste Baş Ağrısı Yaklaşımı

  Baş ağrısı tüm acil servis başvurularının %3-5ini oluştursa da sadece az bir kısmının altında hayatı tehdit edici sebepler yatmaktadır. Büyük bir kısmını gerilim tipi baş ağrısı ve migren gibi birincil baş ağrısı nedenleri oluşturmaktadır. Tüm baş ağrısı nedenleri içinde Subaraknoid Kanama(SAK) %0.5-6 gibi düşük bir orana sahip olsa da baş ağrısının hayatı tehdit edici nedenleri içinde en sık görülenidir ve %25 kadarı da ilk başvuruda atlanmaktadır.123456 Beyin parankiminin kendisi ağrıya duyarsızdır ancak meninksler, vasküler yapılar, kafatası boşluklarını kaplayan dokular gibi ağrıya duyarlı yapıların gerilmesi, çekilmesi, genişlemesi veya inflamasyonu ağrıya yol açabilir. Bu mekanizmaların her birine ağrı ile sonuçlanan son bir…

  Oku
 • Gastroenteroloji fotoğrafı

  Acil Serviste Karın Ağrısı Yaklaşımı

  Karın Ağrısı Hastasına Yaklaşım Acil Serviste yeni bir gün daha başladı. Bir önceki şiftten kalan hastaları geceki ekibin yorgun ama gururlu biraz da öforik devretmesiyle beraber yeni günün ilk hastalarına da bakı alanımızın kapılarını sonuna kadar açtık. Tabi ki yeşil alan hastalarımız ve poliklinikte sıra bulamayan hastalarımızın başı çektiği sabah hastalarının ardından üzerimizdeki pası attık ve ekibimizle beraber hasta bakımına son hız devam ettik[1]–[8]. Acil serviste geriatrik populasyondan en sık duyduğum şikayet olan “Genel durum bozukluğu”dan sonra ikinci sırada yer alan karın ağrısı şikayetini duymak için bugün de pek beklemek gerekmedi. Gerisine birlikte bakalım… 74 yaş kadın hasta HT dışında…

  Oku
 • Çevresel Aciller fotoğrafı

  Elektrik Yaralanmaları Yönetimi

  Acil serviste Elektrik Yaralanmaları Yönetimi Yaygın bir travma nedeni olan elektrik yaralanmaları, düşük voltaj(<1000v), yüksek voltaj(>1000v) veya yıldırım hasarı sonucu ortaya çıkabilir ve sıklıkla yüksek mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Elektrik nispeten yeni bir buluş olmasına rağmen, insanlar yıldırımın neden olduğu elektrik yaralanmalarına tarih boyunca her zaman maruz kalmıştır. Yıldırımların sahip olduğu yıkıcı güç insanlar tarafından korkuyla değerlendirilip doğaüstü güçlere atfedilmekteydi. Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olan Zeus, ona karşı çıkanları cezalandırmak için kullandığı şimşeklere sahipti. 1800’lerin ortalarında elektriğin keşfi ve sonrasında yaygın kullanımıyla birlikte elektrik enerjisi/yıldırım hakkında toplumda hakim olan doğaüstü atmosfer bir dereceye kadar azaldı, ancak 1879’da Fransa’da kaydedilen…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest