Mehmet Ali Aslaner

Mehmet Ali Aslaner

Kapadokya'da geçirdiği 5 yılın ardından akademik hayatına bir Gazili olarak devam etmeyi planlamaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı başlıca konular "Acil Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. maliaslaner@acilci.net
 • COVID-19Photo of COVID-19 ve Ultrasonografi

  COVID-19 ve Ultrasonografi

  Covid-19 pandemisinde akciğer ultrasonografisi ile çalışmalar diğer konularda olduğu gibi hızla çoğaldı ve artmaya devam edecek. Daha enfeksiyonu yeni yeni anlıyorken elbette POCUS konusunda da farklı düşünceler var, bu durum bulgulardan ziyade ne zaman sonografik görüntüleme yapılacağı ile ilgili elbette. Hasta triajında dahi kullanılmasından tutun da kritik ve tanısı net olmayan hastalarda kullanılmasına kadar bu yelpaze değişmektedir ​1,2​. Özellikle bu dönemde neredeyse her hekimin pandemiye bakışı farklı olduğu için bu durumun da ilerleyen dönemde daha da netleşeceğini düşünüyorum. Bu yazımızda ise özellikle Covid-19 düşünülen hastalarda akciğer US’de skorlama sistemlerinden bahsedeceğiz. Konu ile ilgili olarak hem İtalyan​3​ bir ekip hem de…

  Devamını Oku »
 • KardiyolojiPhoto of Pulmoner Hipertansiyonda Odaklanmış Ekokardiyografi – II

  Pulmoner Hipertansiyonda Odaklanmış Ekokardiyografi – II

  Pulmoner hipertansiyon (PHT) acil yönetimi yazımızın ardından, ikinci bölümde odaklanmış ekokardiyografi ile tanıya yönelik yaklaşımları bu yazımızda ele alıyoruz. Keyifli okumalar. PHT, sağ kalp kateterizasyonu ile ortalama basıncın ≥25 mmHg olması olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel olarak, pulmoner arteriyel sistolik basıncı (sPAB) ekokardiyografi ile triküspit kaçak (TR) tepe hızından basitleştirilmiş Bernoulli denklemini kullanarak ve buna sağ atriyal basınç değerini ekleyerek tahmin edilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı ölçüm videosuna buradan ulaşabilirsiniz (1). sPAB tahmini ile invaziv ölçümler arasında korelasyon saptanmıştır fakat 2015 ESC/ESR ( the European Society of Cardiology and the European Respiratory Society) kılavuzu ve sonrasında da 2018 İngiliz Ekokardiyografi Cemiyeti (the…

  Devamını Oku »
 • Göğüs HastalıklarıPhoto of Pulmoner Hipertansiyon Acil Yönetimi – I

  Pulmoner Hipertansiyon Acil Yönetimi – I

  Olgu: Yabancı uyruklu 34 yaşında kadın hasta, acil servise dispne ile başvuruyor. Türkçe bilmeyen hastanın anamnezinden öğrenilebildiği kadarıyla primer AC hastalığı kaynaklı pulmoner hipertansiyon (PHT) öyküsü olduğu, evde 2 l/dk O2 desteği ile yaşadığı belirtiliyor. Yakın zamanda ise  yurt dışına AC transplantasyonu amacıyla çıkacağı ifade ediliyor. O zamana kadar yanında getirmediği oral bir preparata kullandığı belirtiliyor. Hasta ilk bakıda 10 lt/dk O2 ile hipoksik ve takipneik olarak görülüyor. Fizik muayenede alt extremite ödemi ve asit varlığı tespit ediliyor. Sizce ileri evre PHT olan bir hastanın tedavi yönetimi nasıl olmalıdır? Tanım: PHT, dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu ile ölçülen ortalama pulmoner…

  Devamını Oku »
 • Cevabı GörselindePhoto of Cevabı Görselinde – 20

  Cevabı Görselinde – 20

  Bir bakışta ultrason: Tekrarlayan enfeksiyonlar Otuz dört yaşında kadın hasta sağ yan ağrısı ve ateş şikayeti ile başvuruyor. Dizüri ve bulantı-kusma tariflemiyor. Yaklaşık 4 yıl önce UP darlık sonrası benzer şikayetlerle sağ nefrostomi takılması öyküsü mevcut. Fizik muayenede sağ CVAH pozitif. Vitallerinde ateş 37,8 C saptanıyor. Tam kan sayımı sonucunda WBC (Lökosit): 12 x 10.e3/uL ve idrar tetkikinde Nitrit: Negatif, Lökosit: 172 Sahada, Eritrosit: 3 Sahada saptanıyor. Yapılan USG’de.. Sağ koronal pencere Sağ koronal pencere     “Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

  Devamını Oku »
 • Cevabı GörselindePhoto of Cevabı Görselinde – 19

  Cevabı Görselinde – 19

  Bir bakışta ultrason: Bir yıllık serüven Yirmi sekiz yaşında erkek hasta gün içinde başlayan öksürük ve hemoptizi ile başvuruyor. Başka herhangi bir şikayeti ve öz geçmişinde tıbbi öykü bulunmuyor. Vitallerinde; ateş 38,3 °C, nabız 122/dk, sat %91 ve TA 110/70 mmHg. FM’de sağ submandibular bölgede 1 yıldır olduğu öğrenilen 5×5 cm şişlik fark ediliyor. Hastanın bu süreçte herhangi bir tedavi almadığı bu bölgeye yapılan USG ve radyografi görüntülemeleri.. “Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

  Devamını Oku »
 • GastroenterolojiPhoto of Özofagus Acilleri

  Özofagus Acilleri

  Özofagus yaralanmaları nadir fakat ölümcüldür. Acil yönetimi zorlu ve mortalitesi halen yüksektir. Yönetimi multidisipliner olup; acil tıp, genel cerrahi ve toraks cerrahisi, anestezi, kulak burun boğaz, gastroenteroloji ve radyoloji kliniklerini içerir. Özofagus yaralanması tedavisi nedene, hasarın yayılımına ve lokalizasyona bağlıdır (boyun, toraks ve abdomen). Bu yaralanmalar etiyolojik olarak sınıflandırılabilir; yabancı cisim yutulması, kostik alımı, özofagus perforasyonu (iyatrojenik ve spontan), özofagus travması. Aşağıdaki kılavuz 2018 yılında İtalya’da yapılan 5. Dünya Acil Cerrahi Derneği Kongresinde (The World Society of Emergency Surgery Congress) yazılmış ve tüm yazarlarca kabul edilmiştir. Yazının sonuç ana özet bölümü tablo olarak aşağıda verilmekle birlikte acil yaklaşım açısından daha…

  Devamını Oku »
 • Cevabı GörselindePhoto of Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 18

  Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 18

  Bir bakışta ultrason: Bazen her şey üst üste gelir Altmış üç yaş erkek hasta, sağ yan ağrısı ve oral alım bozukluğu ile acil servise başvuruyor. Bilinen larenks CA ve akciğer metastaz öyküsü mevcut. Aynı zamanda hepatit B taşıyıcısı ve yakın zamanda karaciğerden alınan biyopsi sonucu hepatosellüler CA olarak öğreniliyor. Geliş ateş 36 C, nabız 109 atım/dk, tansiyon 90/60 mmHg ve saturasyon %87.   Yatakbaşı USG görüntüsü..    “Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

  Devamını Oku »
 • Akademik Yayıncılık ve DergilerPhoto of Akademik Bir Dergiye Makale Nasıl Gönderilir

  Akademik Bir Dergiye Makale Nasıl Gönderilir

  Akademik bir dergiye ilk defa makale göndermek veya aylarca uğraştığınız tezinizin yayınlanması amacıyla bir dergiye yüklenmesi, bunu ilk defa yapan kişiler için sisli bir yolda nereye gideceğini bilememek ile eş değerdir. Bu aşamada dünyayı değiştirecek bir yazı da kaleme almış olsanız, başlık sayfası (title page), kapak mektubu (cover letter) gibi belirli sistematik koşulları sağlamadan yazınızı akademik bir dergiye gönderemezsiniz. Başlamadan önce birkaç tanımı bilmekte fayda var; Manuscript/Article kelimeleri metin/makale, Author kelimesi makale yazarını, Corresponding author terimi sorumlu yazarı, Reviewer, makaleyi değerlendiren hakemi, Editor ise yazının kabul veya reddine karar verecek olan kişiyi, kısaca dergi yayın yöneticisini ifade eder. Hazırlık Yazınızı…

  Devamını Oku »
 • KardiyolojiPhoto of Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Trombolitik Uygulaması

  Kardiyopulmoner Resüsitasyon Sırasında Trombolitik Uygulaması

  Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulanan olgularda, trombolitik uygulamasının çok cesurca bir karar olduğunu düşünenlerdendim. Fakat altta yatan sebep tedavi edilmediği sürece başarılı bir resüsitasyonun gerçekleştirilemeyeceği gerçeğini düşündüğümde bu kararın aslında çok da zor olmadığını kabul etmeye başladım. Peki günlük pratiğinizde arrest olgularında KPR sırasında ne sıklıkta trombolitik uygulamayı düşünüyorsunuz? Erişkin otopsi sonuçları, arrest olguların %45-55′ inin miyokardiyal iskemi ve %2-7’sinin pulmoner emboli nedenli olduğunu göstermektedir. Bu iki oranın toplamı (%50-60), arrest yönetiminde gerçekten yüksek bir rakam ve her ikisinin de bizler için çok önemli bir ortak özelliği var. O da, trombolitik tedaviden fayda görebilecekleri elbette! Fakat hangi hastaların (şüpheli veya kesin vakalar), hangi…

  Devamını Oku »
 • Cevabı GörselindePhoto of Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 17

  Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 17

  Bir bakışta ultrason: Samanlıkta iğne 71 yaşında erkek hasta, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri ile acil servise başvuruyor. FM’ de yaygın batın hassasiyeti ve defansı mevcut. Bilinen ek kronik hastalık öyküsü yok. Nb: 85/dk, TA: 140/90 mmHg ve sat: 90% olarak ölçülüyor. Yapılan görüntülemelerinde..   “Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

  Devamını Oku »

Pin It on Pinterest

Kapalı