Mine Kayacı

Mine Kayacı

Ege Tıp mezunu ve Acil Tıp Hayranı. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp kliniğinin eş kıdemsiz asistanı. Acilci.Net'in, onu östrojen yetmezliğinden kurtarmak için canla başla çalışmaya hazır, çömez yazarı. Öğrenmek ve öğretmek delisi. Ekşisözlük okuru, yazarı. Kahvaltı gurusu, kedi dostu, kitap kurdu.
 • Ecza Dolabı fotoğrafı

  Roküronyum

  ROKÜRONYUM TANIM Orta etkili non-depolarizan (kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB)’dir [2]. Otonomik ganglion blokajı yapmaz, başlangıç etki zamanı kısa, etki süresi orta ve uyanma veya eliminasyonu hızlıdır. Bir aminosteroid nöromüsküler kas gevşetici olduğu için histamin salgılanma oranı düşüktür [5]. Etkileri: Kolinerjik reseptörler için asetilkolin ile yarışır. Kas membranında bir stabilizasyon göstermekte ve iskelet kasında aksiyon potansiyeli oluşmasını engellemektedir [5]. Asetilkolin esteraz ajanlar ile antagonize edilir [2,5]. Etki Başlangıcı: 60 sn. [1]. 1 – 2 dk [3]. Etki süresi: 30 dk. [3]. Yarılanma Ömrü (t½): 60 – 70 dk.    * Karaciğer fonksiyon bozukluğunda 2 kat uzar [3]. Metabolizma: Minimal karaciğerde metabolize olur [3]. Atılım: %30’u idrarla,…

  Oku
 • Acil Tıp ve Kritik Bakım fotoğrafı

  Süksinilkolin

  SÜKSİNİLKOLİN TANIM Depolarizan (non-kompetetif) nöromüsküler bloker (NMB) ajandır [1,2]. Etkileri: Motor son plaktaki kolinerjik reseptörlere yüksek afiniteleri vardır ve asetilkolinesterazlara dirençlidirler. Plazma kolinesteraz tarafından hızla hidrolize edilir. Başlangıçta geçici kas fasikülasyonları oluşturur, bunu paralizi izler [2]. * Non-depolarizanlara göre etki daha hızlı başlangıçlı ve daha kısa sürelidir [2]. Etki Başlangıcı: 45 – 60 sn [2]. Etki süresi: 5 – 9 dk [2]. Yarılanma Ömrü (t½): – Metabolizma: plazma kolinesterazlarıyla olur. Atılım: İdrarla olur [5] Ticari İsim: Lysthenon Fort 5 mg amp ENDİKASYON – KONTRAENDİKASYON Acilde sadece: RSI (hızlı seri entübasyon)’da kullanılır. Kontraendikasyonlar: Hiperkalemi öyküsü, myopati veya myastenia gravis’ten şüpheleniliyorsa kullanılmamalı [2].…

  Oku
 • Acil Tıp ve Kritik Bakım fotoğrafı

  Fentanil

  FENTANİL TANIM Sentetik opioiddir ve oldukça lipofiliktir [1]. Etkileri: Mü (µ) ve kappa (ƙ) gibi opiyat reseptörleri üzerinden güçlü aktivite gösterir. Etki Başlangıcı: <1 dk’dır. 2 – 5 dk’da zirve etki oluşur [2]. Etki süresi: 0.5 – 1.5 saattir [1]. Yarılanma Ömrü (t½): 3 – 3.5 saattir [1]. Metabolizma: Karaciğerde, sit P450 sistemi aracılığı ile olur [1]. Ticari İsim:                     Fentanyl 0.05 mg/ml 10 ml                     Fentanyl 0.05 mg/ml 2 ml                     Fentanyl Mercury 100 mcg/2 ml                     Talinat 0.1 mg/2 ml                     Talinat 0.5 mg/10 ml ENDİKASYON Acilde En sık: Analjezide ve prosedürel sedasyonda, Acilde Ayrıca: Anestezi premedikasyonu, RSI…

  Oku
 • Ecza Dolabı fotoğrafı

  Aspirin

  ASPİRİN TANIM 1897’de, kimyager Felix Hoffman’ın bulduğu; etken maddesi asetil salisilik asit (ASA) olan ve kaynağı söğüt ağacı olan, mucizevi ilaç. Analjezik, antipiretik, antiromatizmal, SSS ajanı, trombosit agregasyon inhibitörü. Etkileri: Geri dönüşümsüz, nonselektif COX inhibitörüdür; platelet agregasyonunda agonist olan Tromboxan A2 üretiminin tamamına yakınını inhibe ederek, hızlı klinik antiplatelet etki sağlar (bu inhibisyon, 8 – 12 günlük platelet ömrü boyunca sürer) ve kan damarı duvarında prostasiklin sentezini uyarır. Etki Başlangıcı: 5 – 10 dk. *Üst GİS’ten hızlı absorbe edilir. *15 – 20 dk içinde salisilat düzeyleri pik seviyeye ulaşır. Etki süresi: 4 – 6 sa. *Antitrombosit aktivitenin başlangıcı 1 sa.,…

  Oku
 • Acil Tıp ve Kritik Bakım fotoğrafı

  Adenozin

  ADENOZİN TANIM Dar kompleks taşikardileri sonlandırmada kullanılan endojen bir nükleozid olup, sınıf V antidisritmiktir. Etkileri: SA ve AV nodal dokularda geçici, negatif inotropik, dromotropik ve kronotropik etki. Geçici AV nodal blok. Iv bolus yapıldığında, anterograd ve retrograd yollardan, AV iletiminde ani bir yavaşlama. Etki Başlangıcı: 5 – 20 sn. Etki süresi: 30 – 40 sn. Yarılanma Ömrü (t½): <10 sn. Metabolizma: Kan ve doku. Ticari isim: Adenosine-L.M. 5mg/dL, 2 mL’lik ampul                      Adozin  10 mg/2 mL ampul                      Adozin 3 mg/mL, 2ml’lik ampul ENDİKASYON Acilde En sık: Stabil paroksismal supraventriküler taşiakardide (PSVT), dar QRS kompleksli taşikardinin sonlandırılmasında kullanılır. Acilde Ayrıca:…

  Oku
 • Acil Tıp ve Kritik Bakım fotoğrafı

  Amiodaron

  AMİODARON TANIM Sınıf III antiaritmiktir ama Sınıf I, II ve IV antiaritmiklerin özelliklerini de gösterir. Çoklu kanal blokeridir (Na, K, Ca kanalları blokeri ve kompetetif olmayan α/β Bloker). Negatif inotrop, negatif kronotroptur. Etkileri: – SA nod fonksiyonuna etki ederek, AV nod iletimini baskılayarak, Purkinje sistemindeki kendiliğinden ateşleyici liflerin otomatisitesini modifiye eder ve aksesuar yoldaki refraktör periyodu uzatarak (WPW sendromu) kalbi yavaşlatır. – Diğer sınıf III antiaritmikler gibi, K kanallarının inhibisyonu yoluyla atriyal ve ventriküler repolarizasyonu uzatır. – Sınıf I antiaritmiklerle ortak bir özellik olarak, hızlı Na kanal iletimini bloke eder. – β-reseptörleri ve Ca kanallarını bloke ederek kalp hızını ve…

  Oku
 • Resüsitasyon fotoğrafı

  KPR’de Adrenalin tarih mi oluyor?

  Yarım yüzyıldır, geniş dozlarda vazopressörlerin kullanımı, kardiyak arrest yönetiminin köşe taşı olmuştur. Biz acilciler de yıllardır acil servislerimizde acil arabalarının ilk rafında hep adrenalin bulundururuz. Spontan dolaşımın geri dönmesi, hastane sağ kalımı, taburculuk sağ kalımı, olumlu nörolojik sonuçlarla sağ kalım gibi birbirinden farklı değişkenler üzerine, adrenalin ve vazopressörlerin etkilerine bakan kapsamlı araştırmalar yürütülmüştür. Yakın zamanlarda yayınlanmış bu araştırmaların sonuçları gelecek pratiğimizi değiştirebilecek cinsten! Bunlardan biri; Olasveengen ve arkadaşlarının, 2009’da, hastane dışı non-travmatik kardiyak arrestlerde, iv ilaç kullanımını araştırdıkları, prospektif randomize kontrollü çalışmadır. Resusitasyon uygulanan 1183 hastanın, 851’ini çalışmaya dahil etmişler ve iv adrenalin alıp-almadıklarına göre KPR sonuçlarını karşılaştırmışlar. Adrenalin ile…

  Oku
 • Acil Tıp ve Kritik Bakım fotoğrafı

  Atropin

  ATROPİN  TANIM Doğal bir antimuskarinik ilaçtır. Etkileri: Vagal aktiviteyi bloke ederek, sinüs nod otomatisitesini ve AV nod iletimini arttırır. Bundan dolayı parasempatolitik olarak da adlandırılır. Etki Başlangıcı: İm, iv ve io uygulama sonrası 2-4 dk içinde kalp hızında artış olur. Etki süresi: 5 saat Yarılanma Ömrü (t½): Erişkinlerde 4 saat, çocuklarda 6,5 saat (daha da uzun olabilir). Metabolizma: Karaciğerde Atılım: İdrarla   ENDİKASYON Acilde En sık: Semptomatik bradikardi (↓ kalp hızı, hTA, baskılanmış bilinç durumu, kaçak vurular veya göğüs ağrısı), AV ileti blokları ve organofosfat zehirlenmesinde. Acilde Ayrıca: Çocuk RSI ön tedavisi, karbamat ve dijital toksisitesi, mantar zehirlenmesi ve turist…

  Oku
 • Acil Tıp ve Kritik Bakım
   fotoğrafı

  Adrenalin – [Ecza Dolabı]

    ADRENALİN     TANIM  Adrenal medulladan salınan sempatomimetik bir hormondur. [1]  Etkileri: Alfa ve beta adrenerjik sistem stimülasyonu yaparak;  •   Sistemik vazokonstrüksiyon  •   Gastrointestinal relaksasyon  •   Kardiyak stimülasyon  •   Bronkodilatasyon ve serebral vazodilatasyon  Alfa: KPR sırasında; kardiyopulmoner basıncı ve serebral perfüzyon basıncını arttırır. [2]  Beta: KPR sırasında; myokardiyal işte artış ve subendokardiyal perfüzyonu düşürmesi nedeniyle, bu etkinin güvenilirliği tartışmalıdır. [2]   Etki Başlangıcı: S.C.yapıldığında 5. dk’da bronkodilatatör etki başlar ve 4 saat devam eder.  Yarılanma Ömrü:  Adrenalin hormonunun; 2 dk. Dolaşımdaki adrenalinin; 1 dk.  Atılım: İdrarla    ENDİKASYON  Acilde En sık: Kardiyak arrest  ve anaflaktoid reaksiyonlarda kullanılır.  Acilde Ayrıca: Ağır astımda, semptomatik bradikardi /…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest