Öner Bozan

Öner Bozan

Acil Tıp Uzmanı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Mahalle baskısıyla doktor olmuş sonra madem doktor oldum bari en iyisi "acilci" olayım demiş Ümraniye EAH'ninde asistan olarak başlamış, Okmeydanı EAH'de uzman olarak devam etmekte. Sağlam Adanalı. Kebap sevdalısı. Küçük prenseslerinin babası. Beşiktaş aşığı. Akıl hocasının editörlüğünde Acilci.net yazarı...
 • Ecza DolabıPhoto of Asetilsistein

  Asetilsistein

  Tanım Asetilsistein doğal bir aminoasit olan L-sistein’in N-asetillenmiş türevine verilen isimdir. Asetilsistein mukolitik bir ajandır. Asetilsistein sahip olduğu sülfidril grubu ile mukus glikoproteini içindeki disülfit bağlarını kopararak mukoid ve mukopürülan sekresyonlar üzerine mukolitik etki gösterir. Bu etki en iyi pH 6-8 arasında görülmektedir. Dokularda özellikle akciğer dokusunda yüksek konsantrasyonda bulunur. Solunum yollarında toplanan balgamın yoğunluğunu ve yapışkanlığını azaltır, su gibi akıcı hale getirir. Bronşiyal sekresyonların atılımını ve solunumu kolaylaştırarak akciğer fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Asetilsistein proteinleri depolimerize etmez, fibrin ve diğer canlı dokular üzerine etkisi yoktur. DNA üzerine etkisizdir. Asetilsistein antioksidan bir maddedir. Asetilsistein akciğer ve karaciğerde glutatyon sentezine sistein…

  Devamını Oku »
 • Ecza DolabıPhoto of Albuterol (Salbutamol)

  Albuterol (Salbutamol)

  ALBUTEROL (SALBUTAMOL) TANIM Albuterol (salbutamol olarak da bilinir), astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılan kısa etkili, selektif bir β2-adrenerjik reseptör agonistidir. β2 reseptörleri için β1 reseptörlerine göre 29 kat daha seçicidir, bu da kalpte bulunan β1-adrenerjik reseptörlere karşı pulmoner beta reseptörleri için daha yüksek özgüllük sağlar. Albuterol, R ve S-izomerlerinin rasemik bir karışımı olarak formüle edilir. R-izomeri β2-reseptörü için S-izomerinden 150 kat daha fazla afiniteye sahiptir ve S-izomeri toksisite ile ilişkilendirilmiştir. Albuterol genellikle bronşiyal astım, kronik bronşit ve KOAH gibi diğer kronik bronkopulmoner bozuklukların neden olduğu akut bronkospazm atakları için kullanılır. Ayrıca egzersize bağlı astım için profilaktik…

  Devamını Oku »
 • NörolojiPhoto of On Adımda Guillain-Barré Sendromunun Teşhisi ve Yönetimi

  On Adımda Guillain-Barré Sendromunun Teşhisi ve Yönetimi

  Guillain-Barré sendromu (GBS), periferik sinir sisteminin (PNS) enflamatuar bir hastalığıdır ve yıllık insidansı 100.000 kişide 1-2 olan en sık akut flask paralizisi nedenidir. GBS erkeklerde kadınlardan daha sık görülür ve tüm yaş grupları etkilenebilmesine rağmen insidansı yaşla birlikte artar. GBS’li hastalar tipik olarak bacaklardan kollara ve kraniyal kaslara doğru ilerleyen güçsüzlük ve duyusal belirtiler gösterir, ancak hastalığın klinik sunumu heterojendir ve birkaç farklı klinik varyantı vardır. GBS tanısı hastanın öyküsüne ve nörolojik, elektrofizyolojik ve beyin omurilik sıvısı (BOS) muayenelerine dayanır. GBS ile benzer klinik tabloya sahip olan diğer hastalıklar ekarte edilmelidir. Hastalığın ilerlemesi hızlı olabilir ve GBS’li hastaların çoğu 2…

  Devamını Oku »
 • Göğüs HastalıklarıPhoto of Masif Hemoptizi Yönetimi

  Masif Hemoptizi Yönetimi

  Masif hemoptizi tanı ve tedavisi zor, yüksek mortaliteye sahip bir tıbbi bir acildir. Kanamanın orijini ve altta yatan etiyoloji genellikle ilk bakışta belirgin değildir ve bu tehlikeli durumun yönetimi için uygulanan tekniklere uygun bir yanıt alınması elzemdir. Diğer hemorajilerden farklı olarak az miktarda kan bile hızlıca havayollarını tıkayıp oksijenlenme ve ventilasyonu bozabilir; bunun sonucunda asfiksi ve kardiyovasküler kollapsa yol açabilir. En önemlisi, erkenden hava yolu kontrolünün ve kanama kontrolünün yapılmasıdır.  Hasta sağkalımını arttırmak için koordineli bir ekip çalışması gereklidir. Hava yolunun hızlıca kontrolü ve kanamanın yayılmasını sınırlamak en öncelikli adımlardır. Kanamanın kesin kontrolü için bronşiyal arter embolizasyonu, rijit ve fleksibl…

  Devamını Oku »
 • NefrolojiPhoto of Diyaliz Disequilibrium Sendromu Önleme ve Yönetimi

  Diyaliz Disequilibrium Sendromu Önleme ve Yönetimi

  Diyaliz, yarı geçirgen bir membran aracılığı ile hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu arasında sıvı-solüt değişimini temel alan bir tedavi şeklidir. Sıvı ve solüt hareketi, genellikle hastanın kanından diyalizata doğrudur ve bu diyalizatın uzaklaştırılması ile hastada mevcut olan sıvı-solüt dengesizliği normal değere yaklaştırılır. Türkiye’de Sağlık bakanlığı ve Türk Nefroloji Derneği verilerine göre 58635’I Hemodiyaliz, 3346’sı periton diyalizi olmak üzere toplam 61981 son dönem böbrek yetmezliği hastası vardır. Tablo 1 – DDS belirtileri ve semptomları SemptomlarBelirtiler Mide bulantısıAsterixKusmaNöbetlerBaş ağrısıKomaBaş DönmesiÖlümKas kramplarıAjitasyonDezoryantassyonKonfüzyonTremorGörme bozukluklarıMental durum değişiklikleri Diyaliz disequilibrium sendromu (DDS) semptom ve bulguları (Tablo 1), beyin ödemi gelişimine ikincildir ve diyaliz prosedürü ile…

  Devamını Oku »
 • Beyin CerrahisiPhoto of Spontan İntraserebral Kanamada Son Gelişmeler

  Spontan İntraserebral Kanamada Son Gelişmeler

  1İntraserebral kanama (İSK), tüm inmelerin yaklaşık %10 ila %20’sini oluşturur ve iskemik inmelerden daha yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. İSK için reçeteli ilaçlar dahil birçok değiştirilebilir risk faktörü tanımlanmıştır. Kranial bilgisayarlı tomografi (BT), akut İSK tanısı için tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Birkaç BT parametresi hematom büyümesini ve nörolojik kötüleşmeyi öngörebilir. Bu BT parametreleri, klinik kriterler ile birlikte, hematom genişlemesini öngörmek ve pratik skor şeması oluşturmak için kullanılmıştır. Yüksek morbidite ve mortaliteye rağmen, İSK sonrası klinik sonucu iyileştirdiği gösterilen herhangi bir spesifik girişim yoktur. Son üç yılda, antiplatelet ve oral antikoagülan (OAC) ile ilişkili İSK (OAC-İSK) ‘nin tersine çevrilmesi, akut…

  Devamını Oku »
 • Göğüs HastalıklarıPhoto of Öksürük (Akut) : Antimikrobiyal reçeteleme

  Öksürük (Akut) : Antimikrobiyal reçeteleme

  Öksürük acil servise sık başvuru sebeplerinden bir tanesidir. Bu yazı, kılavuzları madde madde olup anlamayı ve okumayı kolaylaştıran NICE (National Institute for Health and Care Excellence) tarafından Şubat 2019’da yayınlanan “Öksürük (akut): antimikrobiyal reçeteleme” kılavuzundan hazırlanmıştır. Bu kılavuz, yetişkinlerde, gençlerde ve çocuklarda bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya akut bronşit ile ilişkili akut öksürük için antimikrobiyal bir reçete yazma stratejisi ortaya koymaktadır. Antibiyotik kullanımını sınırlamayı ve antibiyotik direncini azaltmayı amaçlamaktadır. Yazının tam metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.1 Keyifli okumalar. Akut öksürük yönetimi Akut bir öksürüğün farkında olun : Genellikle kendi kendini sınırlar ve antibiyotik olmadan 3-4 hafta içinde iyileşir Genellikle soğuk algınlığı…

  Devamını Oku »
 • Sıvı ve KanPhoto of Magnezyum Bozuklukları – Hipomagnezemi

  Magnezyum Bozuklukları – Hipomagnezemi

  Magnezyum, potasyumdan sonra en çok bulunan hücre içi katyondur. Vücutta toplam 25 gram veya 1000 mmol bulunur. Magnezyumun yaklaşık %60’ı kemikte, %20’si kasta ve %20’si yumuşak doku ve karaciğerde bulunur. Toplam vücut magnezyumunun yaklaşık %99’u, hücre dışı alanda veya kemikte birikirken sadece %1’inin hücre içinde bulunur. Plazma magnezyumunun %70’i filtre edilebilir iyonlara (örneğin, oksalat, fosfat, sitrat) iyonize edilir veya kompleksleştirilir ve glomerüler filtrasyon için kullanılabilirken, % 20’si protein bağlanır. Normal plazma magnezyum konsantrasyonu 1.7-2.1 mg/dL’dir (0.7-0.9 mmol veya 1.4-1.8 mEq/L).1234 Magnezyum homeostazındaki ana kontrol faktörleri, gastrointestinal emilim ve renal atılımdır. Sağlıklı bireylerin dengeyi koruyabilmeleri için 0.15-0.2 mmol/kg/gün almaları gerekir. Magnezyum…

  Devamını Oku »
 • EndokrinolojiPhoto of Kalsiyum Bozuklukları – Hiperkalsemi

  Kalsiyum Bozuklukları – Hiperkalsemi

  Hiperkalsemi, total kalsiyum miktarının 10,5 miligram/dl’nin üzerinde veya iyonize kalsiyum seviyesinin 2,7 mEq/L’den fazla olması olarak tanımlanır. %90’dan fazlası hiperparatiroidizm ve malignite ile ilişkilidir ve malignite kökenli hiperkalsemi acil serviste en sık karşılaşılan nedenlerindendir. Hipokalsemi için BURAYA tıklayabilirsiniz. Semptomların şiddeti sadece kalsiyum seviyesine bağlı değil aynı zamanda serum kalsiyumundaki yükselmenin ne kadar hızlı gerçekleştiğine de bağlıdır. Hafif uzamış hiperkalsemi, semptomsuz ya da tekrarlayan böbrek taşı gibi problemler üretebilirken; ani başlangıçlı ve şiddetli hiperkalsemi, genellikle konfüzyon ve letarji de dahil olmak üzere dramatik semptomlara neden olabilir. Yaklaşık 15 mg/dL’den daha yüksek serum kalsiyum seviyeleri genellikle tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir…

  Devamını Oku »
 • EndokrinolojiPhoto of Kalsiyum Bozuklukları – Hipokalsemi

  Kalsiyum Bozuklukları – Hipokalsemi

  Merhaba size Kalsiyum Bozukluklarının ilki olan Hipokalsemiden bahsedeceğim. Keyifli okumalar. Kalsiyum vücutta en çok bulunan bir minerallerden biridir. Total vücut miktarı 15 gram/kg’dır. Ölçülen serum Kalsiyum’u ise 8.5-10.5 miligram/dL aralığındadır. İntravasküler Kalsiyum %50 oranında albumin gibi plazma proteinlerine bağlıdır. Kalsiyumun 0.8 miligramı 1 gram proteine bağlanır. Bunun anlamı iyonize fraksiyonda bir değişim olmadan albuminde 1 gram azalma total kalsiyumda 0.8 miligram/dL azalma ile sonuçlanır. Kalsiyum regülasyonu normal hücre fonksiyonu, sinirsel iletim, membran stabilitesi, kemik yapısı, kan pıhtılaşması ve hücre içi sinyalizasyon için kritik öneme sahiptir. Hipokalsemi Hastalar asemptomatik olan benign bir klinikle olabileceği gibi yaşamı tehdit eden durumlara kadar çok farklı…

  Devamını Oku »

Pin It on Pinterest

Kapalı