Serkan Emre Eroğlu

Serkan Emre Eroğlu

Acilci.net Kurucu Editörü. Acil Tıp Uzmanı, Doçent Doktor, İdari ve Eğitim Sorumlusu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği. Yeniliklere açık, gerektiğinde risk almaktan kaçınmayıp büyük oynamayı seven kişiliğe sahiptir. Sinemanın aksiyon ve bilim kurgu türlü olanına, müziğin ise nostaljik olanına bayılır. Beşiktaşın taraftarı, Çarşı grubunun aşığıdır.
 • Tıp Tarihi fotoğrafı

  Tıp Tarihi Yazı Dizisi / Bölüm 2: Eski Uygarlıklarda Tıp: Eski Çin Tıbbı

  1Bu yazı ile tarihte önemli bir yer edinmiş Çin uygarlığının geçmişte nasıl bir tıp anlayışı içinde olduğunu, kaydettiği aşamaları özetlemeye çalışacağım. Bundan önceki tıp tarihi yazılarımda olduğu gibi bu yazımında bir “özet” olarak kabul edilmesi ve bu büyük uygarlıkların tıp anlayışının çok daha kapsamlı olarak irdelenebileceğinin unutulmamasını öneririm. Keyifli okumalar,   Eski Çin Tıbbı   Asıl anlamını bilmesek de, yandaki görsele; pek çoğumuz hayatımızın bir anında raslamışızdır diye düşünüyorum. “Yin” ve “Yang” ın birleşerek oluşturduğu “Yin-Yang Sembolü”, Çin Tıp anlayışının ruhunu anlatmaktadır diyebiliriz. Zira, eski çin anlayışına göre evren; “ikilik” rolü ile kendi kendine oluşmuştur. Ve bu ikiliği oluşturan “Yin”…

  Oku
 • Tıp Tarihi fotoğrafı

  Tıp Tarihi Yazı Dizisi / Bölüm 2: Eski uygarlıklarda Tıp: Hint Tıbbı

  Mezopotamya ve Antik Mısır tıbbını geçtiğimiz aylarda kaleme almıştım. Aynı dizinin bir diğer konu başlığı olan Hint Tıbbı ise bugünkü yazımın temasını oluşturacak. Günümüz Hindistan’ının yer aldığı coğrafyadan ismini alan ve halen büyük ilgi gören bu tıp anlayışına ilişkin yazımı ilgi ile okuyacağınıza inanıyorum. Keyifli okumalar, Hint Tıbbı Hint tıbbı, eski uygarlıklara ait tıp anlayışının ortak noktalarından olan ruhani yapıyı barındırmakta olup, nerede ise 5000 yıllık bir tarihe sahiptir. Zinde kalmak, dengeli yaşamak, vücudun gençliğini idame ettirmek üzerine kurulu bu anlayışta, kullanılan pek çok materyal ve yol mevcuttur. Hint tıbbı, kendisinden önce ya da eş dönemdeki diğer uygarlıkların tıp uygulamaları ile…

  Oku
 • Tıp Tarihi fotoğrafı

  Tıp tarihi yazı dizisi / Bölüm 2: Eski Uygarlıklarda Tıp – Antik Mısır

  Tıbbi anlayışa yön veren uygarlıklardan biri olan Eski Mısır, kendisinden önce gelen mezopotamya tıbbına göre; tarihte daha çok iz bırakmış gibi gözükmektedir. Bu iz’in başlıca sebeplerinden biri, mezopotamya da keşfedilmiş olan “yazı” nın aktarıcı gücünün mezopotamya tıbbınınkine kıyasla çok daha yaygın şekilde kullanılmış olmasıdır. Bu aktarım, bizzat kendi papirusları aracılığı ile olduğu gibi, uygarlıklarından bizzat etkilenmiş olan yunan ve romalı yazarlardan sağlanmıştır. Netice itibari ile, geldiğimiz noktada; Eski Mısır Tıbbının, zamanının oldukça ötesinde olduğu pek çok kişi tarafından kabul görmektedir. Bu büyük uygarlığın tıp anlayışını sizlere aktarmayı hedefleyen bu yazımı ilgi ile okuyacağınıza inanıyorum. Keyifli okumalar, TIP TARİHİ YAZI DİZİSİ…

  Oku
 • Tıp Tarihi fotoğrafı

  Tıp tarihi yazı dizisi / Bölüm 2: Eski Uygarlıklarda Tıp – Mezopotamya

  Eski dünyanın pek çok bölgesinde yaşayan insanlar, zamanla toplanıp yerleşik hayat yaşamaya karar verdiklerinde, kısaca “uygarlık” lar oluştuğunda tıp anlayışlarında da hızlı bir gelişim sürecine girildi. Mezopotamya’dan Mısır’a, Çin’ den Roma ya kadar zamanın büyük yerleşimlerinde; bulunduğu çağın genel anlayışına yakın ya da bir adım önünde değişik tıp anlayışları hakimdi. İşte bu yazıda, eski uygarlıklar ve onların tıp anlayışlarından bahsedilmeye çalışılacaktır. TIP TARİHİ YAZI DİZİSİ – Bölüm 2 ESKİ UYGARLIKLARDA TIP KISIM 1: Mezopotamya Uygarlıkları ve Tıp Pek çok medeniyetin doğuşuna ve bir o kadarının da çöküşüne tanıklık etmesi nedeni ile Medeniyetlerin beşiği olarak ifade edilen Mezopotamya, Fırat ve Nicle…

  Oku
 • Tıp Tarihi fotoğrafı

  Tıp tarihi yazı dizisi / Bölüm 1: Tıbbi Bilgi Evrimi

  1–3 Bu yazımızla beraber yeni bir yazı dizisine daha, “Tıp Tarihi” ‘ne başlangıç yapmış oluyoruz. Tarih öncesi devirden başlayacak olan yazılarımız, günümüz tıbbına kadar uzanacak olup; her bir bölümü, zevkle okuyacağınızı umuyorum. Tıbbi Bilgi Evrimi Dünyaya hüküm süren insanoğlunun, var olduğu her devirde hastalık ve yaralanmalar vuku bulmuştur. Bu yaşanmışlığın her bir anında, adlandırılmaları farklı da olsa hekim vardı. Ne yazık ki, İnsanlık tarihinin ilk sayfalarındaki bu “hastalık iyileştiricilerin” nasıl ve ne ile bunu sağladıklarına dair kesinleşmiş kanıtlarımız yoktur. Bu noktada, akla ilginç sorular da gelmiyor değil elbet… Tıp adı verdiğimiz durumdan, hastalık ve iyilik halinin anlamından bir haber olacağını…

  Oku
 • Göğüs Hastalıkları fotoğrafı

  Acil Serviste Astım Alevlenmesi Yönetimi

  Acil servislerde sıklıkla gördüğümüz nefes darlığı şikayetlerinin süreç yönetimi sırasında saptanan tanılar içinden bir tanesi de Astım Atağıdır. Bu yazıda, Acil servise astım atağı ile başvuran hastaların yönetine yer verilmiştir. Konu anlatımı sırasında, özellikle GINA 2017 kılavuzu daha az olarak da diğer literatür ve kılavuzlardan elde edilen bilgiler sizlere aktarılmaya çalışılacaktır. Kısaca Astım Astım, genellikle kronik hava yolu inflamasyonu ile karakterize olan heterojen bir hastalıktır. Hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve öksürük gibi solunum semptomları ile tanımlanır ve bu semptomlar zaman içinde farklı şiddet ve yoğunlukta olabilir. Bu semptomlara değişen düzeylerde ekspiratuar hava yolu kısıtlanması eşlik eder. Türk…

  Oku
 • Göğüs Hastalıkları fotoğrafı

  Acil serviste gözardı edilmemesi gereken bir oran: PaO2/FiO2

  1234 Günlük pratik uygulamalarımızda bir çok yolla değerlendirdiğimiz oksijenizasyonun özel öneme sahip bir oranlaması vardır ki, klinik süreci belirler. PaO2/FiO2 oranı olarak bilinen bu hesaplama, bugünkü yazımın konusunu oluşturmaktadır. Sıklıkla ventile edilmiş hastaların değerlendirmesinde kullanılan PaO2/FiO2 oranının, normal aralığı 300-500 mmHg dır. 300 mmHg olması anormal gaz değişimlerinin varlığının habercisidir. 200 mmHg’nın  altına indiğinin saptanması “Ciddi Hipoksemi” yi işaret eder. PaO2, arteryel oksijen basıncı olup, arteryel kan gazı değerlendirmesi ile saptadığımız plazmadaki oksijen çözünmüşlüğüdür. FiO2, Fraction of Inspired Oxygen anlamına gelen bir kısaltmadır. Solunan her 100 birim hava molekülü içindeki toplam oksijen molekülünü gösteren ölçümdür. PaO2/FiO2 oranı günümüze değin özellikle…

  Oku
 • Derneklerden fotoğrafı

  Bir Özel Kongre… ACEM 2017

  Asya Acil Tıp Birliği Asian Society for Emergency Medicine / Asia Acil Tıp Birliği, 12 dernekten oluşan bir dernek olup, ülkemizdeki temsilci Türkiye Acil Tıp Derneği… Birliğe ait diğer derneklerin bulunduğu ülkeler ise, Bahreyn, Hong Kong, Hindistan, Singapur, Kore, Malezya, Filipinler, Tayland, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya… Birlik, günümüze kadar sekiz Asya Acil Tıp Kongresini düzenlemiş olup sonuncusu 2015 de 2500′ aşan katılımla Taipei’ de idi. Birlik, ilk kongresini ise 1998 yılında yapmıştı.ACEM’lerin dokuzuncusu ise yazımızın başında da söylediğimiz gibi ilk kez ülkemizde, Antalya da yapılacak 9. Asya Acil Tıp Kongresi – ACEM 2017 Büyük bir özveri ve heyecan…

  Oku
 • Gastroenteroloji fotoğrafı

  Üst GIS Kanamasında Endoskopi Zamanlaması: Literatür Taraması

  123456 Bu yazıda, Üst GI kanaması olduğu düşünülen hastaların endoskopi işlemlerininin zamanlaması hakkında yapılan literatür taramasından elde edilen kısmi veriler paylaşılacaktır. Üst GI kanamaları; Doğrudan Kanama, Transpapiller Hemoraji ve Varis Kanamaları şeklinde 3 ana grupta incelebilecek nedenler sonucunda gelişir. Literatür bilgilerimize göre, hematemez olmaksızın GI kanamalı Acil servis başvurularının yaklaşık %45’inde üst GI kaynağı olduğu belirtilmekte; yine, %15 dolayında hastanın da hematokezya nedenli başvurup, Üst GI kanaması tanısı almaktadır. Mevcut kılavuzlar, akut varis harici nedenli üst GI kanamalarında başvurudan sonraki 24 saat içinde üst gis endoskopisi uygulamasını tavsiye etmektedir. Bununla birlikte, <12 saat olarak nitelenebilecek ivedi endoskopi uygulamaları için halihazırda…

  Oku
 • Nöroloji fotoğrafı

  Akut İskemik İnmede Mekanik Trombektomi : Ne zaman ve Kime?

  12345Özellikle son yıllarda literatüre kazandırılan yayın ve kılavuzlar ile; Mekanik trombektomi, majör intrakranyal arterlerin proksimal oklüzyonunun olduğu inme hastalarında etkin bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmiştir. Bu yazı ile “mekanik trombektomi” olarak da tanımlanan “mekanik araç-gereç aracılı endovasküler revaskülarizasyon” uygulamasından bahsedilecektir. Akut İskemik İnme ve Mekanik Trombektomi Dünya genelinde en sık ikinci mortalite nedeni olan “inme”,  engelliliğin en sık sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. 90’ lı yılların ikinci yarısında yayınlanan çalışmalar ile akut iskemik inmede intravenöz doku plazminojen aktivatörünün, özellikle de semptomların başlamasından hemen sonraki saatlerde, yararlı  olduğunu göstermiştir. Etkin sonuç için öngörülen semptom başlangıcı-uygulama zamanı önceleri 3 saat olarak belirlense…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest