Sinan Karacabey

Sinan Karacabey

Acil Tıp Doçentidir. Kartal EAH'da başlayan Acil Tıp yolculuğu Bozok yaylasında zorunlu hizmetten sonra Marmara Üniversitesi'nde tam gaz devam etmektedir. Kendi kendine gaza gelip araya Toksikoloji doktorası da sıkıştırmıştır. Sahne almasa da kendi kendine bateri çalar. Dream Theater hayranıdır. Tarihi romanların hastasıdır.
 • Toksikoloji fotoğrafı

  Fomepizol: Tek Doz Yeterli mi?

  Etilen Glikol  bilindiği üzere toksik bir alkoldür. 1 ml / kg üzerinde alındığında öldürücüdür, bu nedenle yanlışlıkla veya kasıtlı alımda acil müdahale gerekir. Etilen Glikol aslında kendi başına toksisite oluşturan bir madde değildir. Ancak tüm toksik alkollerde olduğu gibi Etilen Glikolde alkol dehigronegaz enzimiyle metabolize olur ve ortaya çıkan metabolitleri ile toksisiteye neden olmaktadır. Glikolik Asit ve Oksalik Asit oluşumu toksisitenin temel sebepleridir (Figür 1). Glikolik Asit nörolojik ve kardiyopulmoner bulgulardan sorumluyken Oksalik Asit böbrek ve beyinde kalsiyum-oksalat kristallerinin birikmesine sebep olur ve böbrek yetmezliğine sebep olur ​1,2​. Figür 1. Etilen Glikol Metabolizması Sıklıkla anti-freeze sıvılarına bulunduğu bilinir. Ancak fren…

  Oku
 • Toksikoloji fotoğrafı

  Parasetamol Zehirlenmesinde N-Asetil Sistein Dozu

  Parasetamol dünyada en çok kullanılan analjezik olarak halen yerini korumakta. Reçetesiz olarak ulaşılabiliyor olması da bunda önemli bir etken. Bu kadar kolay ulaşılabilen bir ilaç olması da haliyle toksisitesininde acil servislerde sıklıkla karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Karaciğer yetmezliğinin en sık nedenidir. Karaciğer yetmezliklerinin %50’sinden sorumludur. Parasetamol zehirlenmesinde tedaviler oldukça kısıtlıdır ve bu hastalar son noktada karaciğer transplantasyonuna gitmektedirler. Bildiğimiz üzere toksisiteyi parasetamol direkt olarak kendisi değil aktif metaboliti olan N-asetil parabenzokinonimin (NAPQI) ile oluşturmaktadır. NAPQI hücresel proteinlere özellikle mitokondriyal proteinlere bağlanmaktadır. Bu mitokondriyal strese bağlı olarak intrasellüler sinyal artışı ve oksidatif hasar oluşur ve sonuçta karaciğerde hücre nekrozu gelişir. Karaciğer…

  Oku
 • Toksikoloji fotoğrafı

  Acil Serviste Bağımlılık Tedavisi ve Naltrekson

  Avrupa İlaç ve İlaç Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin güncel verilerine göre opioid kullanımı Batı Avrupa’da % 5 ’in üzerindeyken Türkiye’de % 2.5 ‘un altında olduğu bildirilmektedir. Ancak son yıllarda opioid kullanımına bağlı ölüm oranları artmaktadır. İlaç dışı opioid kullanımı özellikle sentetik opioidlerin kullanımı ve buna bağlı ölümlerde son yıllarda ciddi oranda artışlar gözlenmektedir. 2016 yılından beri opioide bağlı ölüm oranları ise % 13.6 artış göstermiş durumda. Yasadışı satın alınan ilaçlarda tespit edilen sentetik opioidlerin artan prevalansı ile birlikte, tıbbi olmayan opioid kullanımı ciddi ve artan bir tehdit oluşturmaktadır. Opioid Kulanım Bozukluğu olan yüksek riskli hastalar aşırı doz ile acil servise (AS)…

  Oku
 • Toksikoloji fotoğrafı

  Alkol Zehirlenmelerinde Sıvı Tedavisi Gerçekten Gerekli mi?

  Sadece metanol veya benzeri toksik alkoller değil. Etanol zehirlenlemeleri de sıklıkla acil servise başvuran intoksikasyon grubunda ve bu hastaların başvuru oranları azımsanmayacak düzeyde. Uygulamalar arasında farklılıklar olmakla beraber hastaların daha hızlı ayıldığını ve toparladığını ve böylece acil serviste daha kısa süre kaldığını düşünerek bu hasta grubuna normal salin infüzyonu uygulaması yapılmaktadır. Ne sıklıkta sıvı uyguluyoruz? Benim geçen twitterda yaptığım anketi saymazsak bununla alakalı Türkiye’de yapılmış bir çalışma yok (Bu arada ankette sıvı verme oranı %84). ABD’de yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu hasta grubuna acil servis pratiğinde klinisyenler %73-87 oranında sıvı tedavisi veriyor ​1​. Yararı var mı ? Bununla alakalı literatürü…

  Oku
 • Toksikoloji fotoğrafı

  HOUR Çalışması: 1 SAAT Asla Yetmez!!

  Son Dönemde Artan Bela Opioidler Opiatlar haşhaştan elde edilen ve binlerce yıldır medikal amaçlı kullanılan ilaçlardır. İlk olarak Boyle tarafından İstanbul’dan getirilen ham afyonu alkollü potasyum hidroksit(KOH) ile karıştırarak kristal yapıda bir karışım elde etmiş ancak yapısını aydınlatamamıştır. Sonrasında 1800’lerin başında morfinin üretilmesiyle opioidlerin analjezik olarak medikal kullanımı başlamıştır. Daha sonra 1900’lerde eroin ve 1960’larda fentanil üretilmiştir. Medikal kullanımının artmasıyla beraber yanlış kullanım ve kötüye kullanımda yıllar içinde gittikçe artmıştır ve özellikle 2010’dan sonra opioidlerin kötüye kullanımı dünyada ciddi bir problem haline gelmiştir. Global Burden of Disease (GBD)’in verilerine göre opioide bağlı ölümlerde özellikle son yıllarda ciddi oranlarda artış gözlenmekte.…

  Oku
 • Kardiyoloji fotoğrafı

  Mobil Teknoloji ve Sosyal Medyanın Acil Kardiyovasküler Bakımda Kullanımı

  Hepimizin bildiği üzere akut miyokard infarktüsü, stroke ve kardiyak arrest birçok insanı etkilemekte ve ciddi mortalite ve morbiditeye yol açmaktadır. Bu konuyla alakalı olarak Circulation’da, acil kardiyovasküler bakımda mobil cihazlar ve sosyal medyanın kullanımını anlatan yeni bir makale gördüm. Çok ilgi çekici bir yazıydı. Biraz konuyla alakalı araştırma yaptım ve bunları sizinle paylaşmak istedim. Giriş Halkın eğitimi için birçok çaba sarf edilmesine karşın hala acil kardiyovasküler ve serebrovasküler bakımda büyük boşluklar mevcuttur. Örneğin yapılan çalışmalarda hastane dışı kardiyak arrestlere ilk müdahalede gecikmeler mevcuttur (1). AMI’da kapı-balon zamanlarında çok ciddi gelişmeler olmasına karşın, hastaların semptomları başladıktan sonraki hastaneye başvuru sürelerinde hala…

  Oku
 • Dahili Bilimler fotoğrafı

  Morfinin Sonu Yaklaşıyor Mu?

  Tarihçe Opiatlar haşhaştan elde edilen ve binlerce yıldır medikal amaçlı kullanılan ilaçlardır. İlk olarak Boyle tarafından İstanbul’dan getirilen ham afyon potasyum hidroksit (KOH) ile karıştırılak kristal yapıda bir karışım elde edilmiş, ancak yapısını aydınlatılamamıştır. 1803’te Deraswe afyon üzerinde yaptığı çalışmalarda kristalleşmiş bir madde izole etmiş ve afyon tuzu ismini vermiştir.  Morfin, afyonun tıp alanında kullanılırlığını arttırmak amacıyla 1804 yılında Friedrich Wilhelm Adam Sertürner isimli Alman bir eczacı tarafından bulundu. Sertürner bu buluşuna Yunan rüya tanrısı Morpheue’den esinlenerek Morphium adını verdi. 1831’de Liebig ilk elemental analizini yaptı (C17H19O3N). Yapısının tam olarak aydınlatılması 1925 yıllarında Robinson ve Gullend tarafından olmuştur. Sentezi ise 1952’li…

  Oku
 • BT fotoğrafı

  Baş Ağrısında Lomber Ponksiyon Tarih mi Oluyor?

  Tanımlar Baş ağrısı acil servislere karşımıza sıklıkla gelen başvuru şikayetleri arasında yer almaktadır (1). Bu hastalarda öncelikle ekarte etmemiz gereken acil tanılarımızdan biri ise Subaraknoid Kanama’dır (SAK). Klasik öğretilerde, eğer çekilen kontrastsız bilgisayarlı tomografide (BT) özellik saptanmazsa, SAK tanısını dışlamak için hastaya lomber ponksiyon yapmak gerektiği yazar (2). Peki, klasik bilgilerin acaba modası geçti mi? Son çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilebildi mi? Hepimizin bildiği üzere SAK subaraknoid aralığa kan sızması ile oluşur. Mortalitesi (%25-50) ve morbiditesi (%30-35) oldukça yüksek olan bu hastalık bazen, baş ağrısı dışında hiçbir şikayet olmaksızın da karşımıza çıkmaktadır (3-4). SAK’ların %75’i anevrizma rüptürüne bağlı olarak gelişmektedir.…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest