Sonay Ezgi Yıldırım

Sonay Ezgi Yıldırım

Ardahan' da buluşmuş Azeri, Çerkez ve Tellioğlu soylarının kanını taşır. Lefkoşa'da doğmuş, İstanbul'da büyümüştür. Eğitim hayatını Kültür Koleji, Galatasaray Lisesi, Yeditepe Üniversitesi'nde geçirmiş, Şile'de 1 sene mecburi tatil yaptıktan sonra kendini Ümraniye Devlet Hastanesi'nde bulmuştur. Amatör fotoğrafçı, Star Wars hayranı, Galatasaray Kulübü asil üyesidir. Ultrason probunu bir JEDI'ın ışın kılıcı gibi ustalıkla kullanır, EKG yorumlamaya bayılır. Damak tadı çevresini hayrete düşürecek genişliktedir, yer ama kilo almaz. Acilci.Net'in yeni nesil kadın yazarlarındandır.
 • Radyoloji fotoğrafı

  Yabancı Cisim Tanı ve Tedavisinde Ultrason

  Yabancı cisimler (YC) ultrasonla, ister direkt görüntü alınarak (metal), ister gölgelenme efekti (tahta, taş, plastik) veya ödem bulgusu yardımıyla (enflamasyon ve sekonder doku efektleri) tespit edilebilir. Bir çok YC (ör. tahta) direk grafi ile görülemeyebilir ve standart görüntüleme yöntemleriyle  küçük bir YC’ nin yerini belirlemeye çalışmak acil serviste zor ve zaman alıcı olabilir. Ultrasonun YC’nin  tam yerini belirleyebilmesinin yanında, YC’ ye yakın damar, sinir, kas, kemik ve organları da girişim sırasında gösterebilmesi önemli bir avantajıdır. Yüzeyel yumuşak dokuyu görüntülemek için yüksek frekanslı (5-10 MHz) lineer prob kullanılmalıdır. Şüpheli yabancı cisim alanı üzerinde görüntüleme yapılırken, parlak yansıma ve/veya gölge efekti bulgusu…

  Oku
 • Girişimsel işlemler fotoğrafı

  Santral Venöz Kateter Yerini Doğrulamada Yatakbaşı Ultrason ve Salin Testi

  Acil serviste, kritik hasta bakımında santral venöz kateter  (SVK) yerleştirilmesi sık yapılan bir işlemdir. Ultrason eşliğinde SVK yerleştirilmesi  başarı oranını artırdığı gibi, girişim denemelerinin sayısını da azaltır. Buna ek olarak, ultrason rehberliğinde iyatrojenik pnömotoraksın da azaldığı gösterilmiştir. Başarılı bir SVK yerleşimi kateter ucunun sağ atriyuma yakın bir yerde olmasını gerektirir. Subklaviyan ve internal juguler ven kateterizasyonunda optimal kateter ucu yeri distal süperiyor vena kavadır. Subklaviyan ve internal juguler ven kateterizasyonunda  oluşabilecek komplikasyonlardan bazıları arter kanülasyonu, ven kateterinin internal juguler ven, subklaviyan ven, inferiyor vena kava, ya da sağ atriyuma ilerlemesidir. Düz göğüs grafisi SVK yerleşiminin yerinin doğrulamasında güncel olarak kullanılan standart…

  Oku
 • Pediyatri fotoğrafı

  Pediatrik Kafa Travmasında Ultrason

  Travmatik beyin hasarı (TBH); kafa travmalı çocuk hastalarda ölüm ve sekele yol açabilen ciddi bir durumdur. Travma mekanizmasında en sık nedenler düşme (%50,2), kafaya direkt darbeler (%24.8) ve motorlu araç kazalarıdır (%17.3).  Yine TBH ile acil servise en sık başvuran yaş grubu 0-4 yaş arası çocuklardır. Bilgisayarlı tomografi (BT) TBH’ı saptamada standart tanı yöntemidir. Minör kafa travmalı her çocuk hastada BT ile görüntüleme yapmak gerekli olmayabilir ve radyasyon maruziyeti açısından da zarar verici olabilir. Pediatrik kafa travmasında BT kararı için önceki yazımızı burayı tıklayarak okuyabilirsiniz. Yatak başı ultrason, travmanın minör olduğu, bilinç kaybı, uykuya meyil, bulantı-kusma, davranış değişikliği, ajitasyon ve…

  Oku
 • Havayolu fotoğrafı

  USG Yardımlı Endotrakeal Entübasyon

  Ultrason, acil serviste entübasyon doğrulama yöntemi olarak pek sık kullanılmasa da, en hızlı ve doğru sonuç veren yöntemlerden biridir. Nihayet 2015 AHA ACLS kılavuzunda endotrakeal entübasyon doğrulama yöntemlerinden biri olarak hak ettiği yeri buldu. Acil servis doktorları tarafından öğrenilmesi ve uygulanması oldukça kolay olan bu yöntemle almak istediğiniz yanıtı saniyeler içinde alabiliyorsunuz. Endotrakeal entübasyonun doğrulanmasında yaşanabilecek sorunlardan biri, vokal kordların görülememesidir. Bozulmuş anatomi, kan, mide içeriği veya yabancı cisim gibi engeller direkt vizüalizasyon yolunda ciddi bir engel teşkil eder. Düz grafiyle doğrulama vakit kaybettiren bir yöntem olmasının yanında çoğu acil serviste mümkün değil. Steteskopla önce epigastrik bölgeden, sonra akciğerler üzerinden…

  Oku
 • Enfeksiyon fotoğrafı

  USG Eşliğinde Lomber Ponksiyon

  Acil serviste lomber ponksiyon (LP) çoğumuz için rutin işlemlerden biri haline gelmiş durumda; santral sinir sistemi enfeksiyonu (menenjit, ensefalit) ve subaraknoid kanamada tanısal, benin intrakraniyal hipertansiyonun tedavisinde terapötik amaçlı kullanılabilen bu yöntem, çoğu zaman birkaç girişim sonunda başarısızlıkla sonuçlanabilmekte. Özellikle vücut kitle endeksi (BMI) yüksek ve anatomisi bozuk olan hastalarda, sıklıkla kullanılan palpasyon yöntemi  her zaman işe yaramayabilir. Çalıştığınız hastanede bu girişimi yapacak enfeksiyon hastalıkları, nöroloji gibi destek alabileceğiniz bölümler yoksa veya var ama girişim yapmayı kabul etmiyorsa, bu işi kendiniz yapmak zorundasınız. İlk kez Rus anestezi literatüründe tanımlanmış (1971) ultrasonografi (USG) yardımlı lomber ponksiyon, girişim sayısını azaltmasının yanı sıra…

  Oku
 • Girişimsel işlemler fotoğrafı

  USG Yardımlı Krikotiroidotomi

  Zor havayolu her acil tıp hekiminin karşılaştığı oldukça stresli bir durumdur. ‘ Ventile edemiyorum, entübe edemiyorum’ diyorsanız, cerrahi ya da kanüle krikotiroidotomi endikasyonu da ortaya çıkmıştır artık. Ne var ki, krikotiroid zarın (KTZ) palpasyonla belirlenmesi, elektif koşullarda bile, çoğu zaman zordur. Özellikle morbid obezite, boyunda hematom, cilt altı amfizemi, tümör gibi boyun anatomisinin bozulduğu durumlarda, palpasyonla zarın yerini belirlemek olası değildir. İşte ultrason, bu gibi zor durumlarda KTZ’nin yerini belirlemede oldukça yardımcıdır. Longitudinal B-modun yanısıra Doppler modu da kullanılarak tiroid dokuyu besleyen arter ve venler görüntülenebilir. Acil durumlarda bu damarların görülmesi kanamaları da engeller. Curtis ve ark.’nın 2007’de kadavralar üzerinde…

  Oku
 • Girişimsel işlemler fotoğrafı

  Tüp Torakostomi Doğrulamasında USG

  Acil serviste anında girişim gerektiren kritik hasta grubunun önemli bir bölümünü pnömotoraks ve hemotoraks hastaları oluşturur. Majör travmaların %25’inde tüp torakostomi (TT) endikasyonu bulunmakta ve bu vakaların da %20’sinde tüp hatalı yerleştirilmektedir. Oldukça stresli bir girişim olan TT aşaması geçilse de, bu defa da kafalarda  ‘Acaba tüp doğru yerde mi?’ sorusu dolaşmaya başlar. Bir çok kez tüpün yerinin doğrulanması için hastanın bilinci yerindeyse öksürtülerek, entübe ise balon valf maske ile solutularak su altı drenaj sisteminde su kabarcığı oluşmasına veya tüp lümenindeki sıvı osilasyonuna bakılarak suboptimal bir ön değerlendirme yapılır. Kabarcık veya osilasyonun olmaması, tüpün göğüs duvarı içinde olup olmadığını kesin olarak göstermez. Tüp…

  Oku
 • Girişimsel işlemler fotoğrafı

  Minör Aciller: Boğazda Yabancı Cisim

      Giriş Boğazda yabancı cisim (YC)le beraber havayolunda kısmi/tam tıkanıklık varsa; hasta boğulma, disfaji, odinofaji veya disfoni ile başvurur YC varmış hissi; tiroid kıkırdağın yukarısında ise YC hipofarenkste, suprasternal çentikte ise YC özefagusta olabilir. Protez dişi olanlar kemik yutmaya daha fazla meyilli, düzgün çiğneme yeteneği ve hassasiyeti yok Balık kılçıkları genelde orofarenkste tonsiller katlantılarda takılır, görülebiliyorsa çıkarılması kolay Trakeobronşial ağaçta takılan bir YC genelde öksürük ve wheezingi tetikler Özefagusta tıkanıklık salya akıtmaya neden olur; yemek yemeyi reddeden veya ağız salgılarıyla baş edemeyen küçük çocuklar YC açısından değerlendirilmeli   Yaklaşım Havayolunda tam veya kısmi tıkanıklık varsa, YC laringoskop ve McGill…

  Oku
 • KBB Acilleri fotoğrafı

  Minör Aciller: Ağız laserasyonları

    Giriş Ağızdaki zengin vasküler yapılar nedeniyle dramatik kanamalarla başvuru Yüze künt travmada dudak, frenulum, ağız mukozası, diş eti ve dilde sekonder laserasyonlar olabilir Aktif kanama, minör laserasyonla başvuran hastada genellikle kendiliğinden sonlanır   Fizik Muayene Tetanoz profilaksisi İlişkili yaralanmalar; sallanan diş, mandibula / yüzdeki yapılar kontrol edilmeli (kayıp diş parçaları aranmalı) Yanak içine yerleştirilen temiz gazlı beze sarılı buz şişme, kanama ve rahatsızlık hissini azaltır Diş kırığı veya avülsiyonu varsa, eldivenli parmakla yaralar diş parçası kalıntıları açısından ayrıntılı muayene edilmeli Derin yaralarda veya yabancı cisim şüphesi olan durumlarda dışlama/doğrulama için radyografi veya ultrason (6,5- MHz endokaviter prob ile)  …

  Oku
 • KBB Acilleri fotoğrafı

  Minör Aciller: Nazal Fraktür

    Giriş Mekanizma: Darp, düşme, spor yaralanması veya motorlu araç kazasında burna direkt darbe Aktif kanama nadir Nazal kemikler üzerinde veya anterior maksiller çıkıntıda hassasiyet ve ekimotik ödem İnspeksiyon ve palpasyonla nazal deformite var veya yok Alkol kullanımı önemli bir etken   Öykü Direkt frontal darbede kırılan kemikler arkaya doğru iç içe geçebilir Lateral direkt hasarda darbenin geldiği yerde çökme olur, sıklıkla burnun diğer tarafında da karşılık gelen yerde dışarı doğru yer değiştirme vardır Özgeçmişte geçirilmiş ameliyat veya travma Burnun önceki görünümü ve fonksiyonu hakkında subjektif bilgi alınmalı   Fizik Muayene İlişkili diğer yaralanmaları araştır: Blow-out kırıkları Zigoma kırıkları Mandibula…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest