Tanju Taşyürek

Tanju Taşyürek

Bursa'da doğsa da kökleri Ege'ye dayanır. Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Tıp mezunudur. Askerliğini Kara Harp Okulu revirinde yaptıktan sonra Ankara'da kalmıştır. Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı yıllar siyasete, devlete ve tababete bakışında köklü değişiklikler yaratmıştır. Ankara 112’de başladığı acil serüvenini uçak ambulans ile göklere taşıdıktan sonra, İstanbul’a acil tıp uzmanlığı için iniş yapmış, Marmara Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Halen her şeyin başladığı yerde, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışmaktadır. Tarihte medeniyetlerin izlerini kovalamayı, Platon'un Akademia'lısını, Roma'nın Sezar'lısını, zeybeğin Aydın'lısını, tarihin İlber'lisini sever. Soyadınız gibi değilsiniz diyenleri tebessümle seyreder. tanjutasyurek@acilci.net
 • BTkontrast

  Emziren Annelerde Kontrastlı Görüntüleme

  Giriş Acil serviste hangi alanda çalışıyor olursanız olun, kontrastlı görüntüleme yapma ihtiyacı hep olacaktır. Kontrast madde vererek yapılacak görüntülemede en acil ve önemli yan etki anaflaksi olsa da, kontrast nefropatisi ilk akla gelen ve çekinilen konu olagelmiştir. Emziren annelerde ise siz görüntülemeye gönderirken hastanın ” Hocam ben emziriyorum, çocuğa zararı olmaz değil mi?” sorusuyla düşüncelerin bulanıklaştığı deneyimler yaşadığınız olmuştur. Emziren annelerde bazen iyotlu veya gadolinyum bazlı kontrast madde gerektiren görüntüleme çalışmaları gerekli olabilir. Kontrast maddenin anne sütü ile bebeğe geçmesi ve bebeğin bağırsaklarından emilerek olumsuz etki yaratması endişesi annede de, hekimde de olabilmektedir. Terminoloji: Kontrast maddeler ve kontrast ortamı Konu…

  Oku
 • Ortopediomuz çıkığı

  Traksiyonsuz Omuz Çıkığı Redüksiyonu

  Giriş Omuz çıkığı, acil tıbbın ana konularından birisidir çünkü en sık karşılaşılan eklem çıkığıdır. Tanı koymak nispeten kolay olsa da acil hekiminin karşı karşıya kaldığı çıkık omuzun redüksiyonu, tam bir meydan okumadır. Omuz çıkığının en sık rastladığımız şekli anteriyor çıkıklardır. Abdüksiyon, ekstansiyon ve dış rotasyonun yeterli kuvvetle kombinasyonu anterior dislokasyona neden olur. Redüksiyonda kullanılan tekniklerin çoğunluğunda bir yerde traksiyon uygulanır. Hastanın bir tarafa, kolun diğer tarafa çekiştirildiği görüntüler hepimizin belleklerinde yer almaktadır. Başarısız redüksiyon denemeleri hastanın ağrısını dindirmek ve kasları gevşetmesine yardımcı olmak için prosedürel sedasyonu gerekli kılar. Peki traksiyon yapmadan omuz çıkığı redükte edilebilir mi? Aşağıda okuyacağınız yazıda omuz…

  Oku
 • COVID-19

  Maske, Polipropilen, Sütyen, N95/FFP3

  Maske Tüm gezegende insanların ilk gündeminde Covid-19’un olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bilim kurgu senaryosu yazanların dahi hayal edemeyeceği olaylar gerçekleşirken herkesin maske takmasının teşvik edildiği bu zamanları Çin’in modern Halk Sağlığı yaklaşımının kurucularından Dr.Whu Lien-teh görse neler düşünürdü acaba? Ortaçağda ağzı ve burnu mendille kapatmanın hastalıklardan korunmada etkili olacağı düşünülüyordu. Rönesans dönemi tablolarında yüzünü kuş gagasına benzeyen bir maskeyle kapatan kişilerin tasvirinin altında veba ve benzeri hastalıkların miasma denilen pis havadan kaynaklandığı düşüncesi yer almaktaydı.​1​ Miasma, Yunan mitolojisinde kendi başına bağımsız bir yaşamı olan bulaşıcı bir güçtür. Günahkar olanın bir kurban gibi ölene kadar, topluma kronik olarak felaket bulaşacaktır. Tüm…

  Oku
 • BTcavum vergae

  Cavum Vergae Varyasyonu

  Çoğunlukla rastlantısal olarak tespit edilen cavum septum pallucidum ve cavum vergae varyasyonlarının pek çok nöropsikiyatrik bozuklukla ilişkileri değişik çalışmalarda incelenmiştir.

  Oku
 • EKGekg kitabı

  Sparkson’un Resimli EKG Kitabı – Yorumlama Kılavuzu

  EKG Kitabı Medcomics‘in yaratıcılarının oluşturduğu EKG kitabı olan Sparkson’s Illustrated Guide to ECG Interpretation 2018 yılında yayınlandı. Bir EKG yorumlama kitabı olan bu eserin diğerlerinden farkı görselliği daha fazla öne çıkarmış olması. Şekilleri EKG dalgalarının pek çok çeşidini içeren kitaplarının aksine Sparkson’un kitabı kalbi, kişilikleri olan karakterlerle anlatıyor. Bu sıradışı EKG kitabı yazarı, tasarımcısı, çizeri, yöneticisi Jorge Muniz. İlk kitabı Medcomic’ten edindiği deneyimle, mizahi bir görsellik kullanarak yarattığı kitabında kişiselleştirme, mübalağa ve mecaz kullanmış.   Kitabın en enerjik karakteri şüphesiz Sparkson: Elektriksel uyarı.   Kalp kası hücresi Mia kitabın bir diğer çizgi kahramanı.   Sparkson’un sürekli etkilemeye çalıştığı kalp kası hücresi Mia…

  Oku
 • Acil Tıp Eğitimi ve Akademi

  21. Yüzyılda İnsan Yönetimi

  1970’li yıllara gelindiğinde hizmet sektörünün imalat sektörünü geçtiği gerçeği ekonomistleri bu alanla ilgili araştırmalara yöneltti. Bu alan beşeri sermaye ya da daha açık söylersek insanın kendisiydi. Burada biraz duralım ve bir mizansenle konuya giriş yapalım. Sanayi Devrimi sonrası, uzun yıllar işçinin katma değerinin sıfır olduğunun kabul edildiği bir dönem yaşandı. İktisadi açıdan katma değer sahibi olmak, bir işi yapmak için tercih nedeni olmak; katma değerin sıfır olması ise, o kişi ile diğer emeğini arz edenler arasında bir farkın olmadığını varsaymak demektir. Eğer, yapılacak işin kimin yaptığı sizin için fark etmiyorsa, sizin açınızdan o işi yapan kişinin marjinal (kişisel) katma değeri…

  Oku
 • Gastroenteroloji

  Kritik Siroz Hastaların Yönetimine Yönelik İpuçları

  Siroz hastalarında kronik zeminde akut karaciğer yetmezliği (Acute on chronic liver failure – ACLF) geliştiğinde, değerlendirme ve yönetimi ile ilgili tanımlar, yaklaşımlar ve ipuçlarını içeren, yoğun bakımda yenilikler üst başlıklı yazıdan1 acil servislere yönelik önerileri sizler için özetledik: Hepatik dekompansasyon ve kronik zeminde akut karaciğer yetmezliği (ACLF) nedir? Akut hepatik dekompansasyon (AD), kronik karaciğer hastalığında yeni ortaya çıkan asit, hepatik ensefalopati (HE), gastrointestinal kanama (GIB) veya bakteriyel enfeksiyonlarla tanımlanır. Kronik zeminde akut karaciğer yetmezliği genellikle organ yetmezliği (CLIF-SOFA- modifiye SOFA skoru ile tanımlandığı gibi) ile birlikte akut dekompansasyonun bulunmasıyla tanımlanır. Zemin hazırlayan olaylar ekstrahepatik (bakteriyel enfeksiyonlar, gastrointestinal kanama vb.) veya hepatik (alkol,…

  Oku
 • EKG

  Wellens Sendromu ve Ters U Dalgası

  1978-1979 Indiana, ABD İskemik kalp hastalıklarında egzersiz sırasında elektrokardiyografik değerlendirme yapma fikri ilk defa Goldhammer ve Scherf tarafından 1932 yılında önerildi. Başlarda duyarlılık ve özgüllük ile ilgili sorunlar olsa da, bu uygulama zaman içerisinde gelişti. 1970’li yılların sonuna gelindiğinde, ileri koroner arter hastalığında bile miyokardiyal iskemiye neden olacak oksijen sunum azalmasının istirahat halindeki kalpte görülmeyebildiği biliniyordu. Efor testinin temel dayanağı, azaltılmış nispeten sabit bir koroner kan akışının maskesini çıkarmak için miyokardiyal oksijen gereksinimlerini arttırmaktı. Bunun sonucunda ortaya çıkan miyokardiyal iskemi, genellikle ST segment değişiklikleri şeklinde elektrokardiyografik anormallikler yoluyla saptanabiliyordu. 1 Sol ventrikül hipertrofisi ve koroner arter hastalığı olan hastalarda, 12 derivasyonlu EKG’nin sol prekordiyal derivasyonlarında…

  Oku
 • Akademik Yayıncılık ve Dergiler

  Bilimsel Düşünme

  Acil serviste bir konuşma dili vardır. Mesajlar hastadan hekime, hekimden hekime ve diğer sağlık çalışanlarına bu dil çerçevesinde aktarılır. Şikayetiniz nedir sorusuna verilen yanıt ile bu kapıdan içeri girilir. Nefesim daralıyor ya da göğsüm ağrıyor, başım dönüyor gibi ifadeler acil tıp hekiminin kafasında birtakım düşüncelerin belirmesine neden olur. Acil serviste çalışırken “kanıta dayalı olarak elde edilen bilgilerin ışığında, hastanın nefes darlığı sorununun nedenini çözmek için önerdiğim varsayımlar olan akciğer ödemi, pulmoner emboli, pnömoni, pnömotoraks …varsayımlarını gözlemlerimle kontrol ederek, çelişenleri, bir başka deyişle yanlışlanmış olanları eleyeceğim” tarzı bir konuşma pek olmaz. Bunun yerine, odaklanmış muayene yapıldıktan sonra düşünce düzeyinde ön tanılar…

  Oku
 • Enfeksiyon

  Alt Solunum Yolu Enfeksiyonunda Prokalsitonin Kılavuzlığunda Antibiyotik Kullanımı

  Arka plan Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar benzer şekilde semptomlar gösterdiği için alt solunum yolları enfeksiyonlarında antibiyotiklerin aşırı kullanımı yaygındır. Prokalsitonin, viral enfeksiyonlara kıyasla bakteriyel enfeksiyonlarda daha tipik olarak yükselen seviyelere sahip bir peptiddir; yüksekliğinin büyüklüğü enfeksiyonun şiddeti ile ilişkilidir ve zamanla azalan seviyeler enfeksiyonun gerilemesi ile ilişkilidir. Avrupa’da prokalsitonin sonuçlarına göre antibiyotik kullanımını test eden pek çok çalışma yapıldı. Bu çalışmaların sonuçlarına dayanarak FDA 2017 yılında prokalsitonin laboratuvar sonuçlarına göre alt solunum yolu enfeksiyonu şüphesinde antibiyotik başlama ya da sonlandırmayı kabul eden bir yaklaşımı benimsedi. Ancak bu verilerin rutin pratikte kullanımı belirsizliğini korumaktadır. Alt solunum yolu enfeksiyonu şüphesi ile tekrarlanabilir stratejiler…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest