Yunus Emre Ayhan

Yunus Emre Ayhan

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye'de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı'nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd'ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH'de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.
 • İnfüzyonlar fotoğrafı

  DOPAMİN İnfüzyonu

  Uygulama şekli Uygun olan durumlarda, dopamin hidroklorür uygulanmadan önce dolaşan kan volümünün tam kanla veya bir plazma genişleticisi ile yenilenmesi gerekir. Sadece uygun çözeltilerle seyreltildikten sonra intravenöz yoldan infüzyon şeklinde uygulanır. İnfüzyon çözeltisinin hazırlanması Dopamin hidroklorür aşağıdaki çözeltilerle seyreltilebilir: %5 Dekstroz, %0,9 Sodyum klorür, %5 Dekstroz – %0,45 sodyum klorür, Sodyum laktat intravenöz infüzyon çözeltisi​1–3​. Standart Dilüsyonlar [İlaç Miktarı] [İnfüzyon hacmi] [İnfüzyon hızı] 400 mg / 250 ml [Titrasyon] 800 mg / 250 ml [Titrasyon] 800 mg / 500 ml [Titrasyon] (200 ila 800 mg / 250 ila 500 ml). Uygulama Hızı ve Etkileri Vücut ağırlığı ve durumun ciddiyeti için…

  Oku
 • İnfüzyonlar fotoğrafı

  RANİTİDİN İnfüzyonu

  Doz (RANİTİDİN) 20 mL hacme seyreltildikten sonra; Yavaş (2 dakika süresince) intravenöz enjeksiyon yolu ile 6-8 saatte bir tekrarlanarak 50 mg’a kadar,ya da iki saat süresince saatte 25 mg’lık hız ile aralıklı intravenöz infüzyon yolu ile 6-8 saatlik aralıklarla tekrarlanarak%0,9 Sodyum kloriir ve %5 Dekstroz ile geçimlidir.Kreatinin klerensi 50 ml/dk’dan az) olan hastalarda doz ayarı gerekmektedir​1​. Dilüsyon ve İnfüzyonu Aralıklı İntravenöz Enjeksiyon a. Aralıklı Bolus: 6-8 saatte bir 50 mg (2 mL). 50 mg Ranitidin ejeksiyonunu % 0,9 Sodyum klorür enjeksiyonu veya diğer uyumlu IV solüsyonunda 2,5 mg/mL’den (20 mL) fazla olmayan bir konsantrasyona seyreltiniz. 4 mL/dk’dan (5 dakika) fazla…

  Oku
 • İnfüzyonlar fotoğrafı

  MAGNEZYUM SÜLFAT İnfüzyonu

  Doz Magnezyum sülfat %15 ampül (10 ml=1,5 g Magnezyum Sülfat=12 mEq Magnezyum) Yetişkinler için doz sınırı: 40 g magnezyum sülfata (320 mEq= 160 mmol magnezyum) kadar verilebilir. İntravenöz infüzyon yoluyla kullanılacak magnezyum sülfat çözeltilerinin konsantrasyonu %20’nin altında olmalıdır. İ.V. enjeksiyon hızı dakikada 150 miligram magnezyum sülfatı geçmemelidir. (Ancak ağır eklampsi konvülsiyonlarında bu dozu arttırmak gerekebilir.)​1–3​. Ağır magnezyum eksikliğinde, i.v. infüzyon olarak 5 gram magnezyum sülfat (40 mEq=20 mmol magnezyum) 1 litre %5 dekstroz veya %0,9 sodyum klorür ile dilüe edilerek 3 saatlik bir infüzyonla verilir​1​. Dilüsyon Normal seyrelticiler: D5W, NS Standart Dilüsyonlar [İlaç Miktarı] [İnfüzyon hacmi] [İnfüzyon hızı] [1 gram]…

  Oku
 • İnfüzyonlar fotoğrafı

  Metoprolol İnfüzyonu

  Metoprolol 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Ampul, damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. Parenteral uygulaması, kan basıncı ve EKG ölçümlerinin yapılabileceği ve resüsitasyon için gerekli işlemlerin yapılabileceği yerlerde, uygun personelin denetiminde yapılmalıdır​1​. Uygun solüsyonlar D5W, NS Standart Dilüsyonlar [İlaç Miktarı][İnfüzyon hacmi][İnfüzyon hızı][0 ila 20 mg][50 ml][30 dak]  [21 – 40 mg][100 ml][60 dk]Listelenen bu seyreltmeler, akut olmayan durumlarda kullanılabilecek şekildedir.. İnfüzyon süreleri, bir oral formülasyonun başlangıcını taklit edecek şekilde formüle edilmiştir  (başlangıç-oral = 45-60 dak). Oral’den IV’ye dönüşüm (2.5 / 1) Örneğin, 50 mg oral = 20 mg IV (eşdeğer beta blokaj)​2​. IV Akut tedavi için seyreltilmeden hızlı…

  Oku
 • İnfüzyonlar fotoğrafı

  Ampisilin-Sulbaktam İnfüzyonu

  Ampisilin-sulbaktam enjeksiyonluk steril su veya uyumlu olduğu bir solüsyonla sulandırılmalıdır. Oluşabilecek köpüklerin kaybolması ve tam çözündüğünün gözle tetkiki için bir süre bırakılmalıdır. Doz 3 dakikadan daha uzun bir sürede bolus enjeksiyonu olarak veya daha büyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli intravenöz infüzyon halinde verilebilir. Sulbaktam sodyum birçok IV solüsyon ile geçimlidir. Ampisilin sodyum ise dekstroz ya da diğer karbonhidratları içeren solüsyonlar içinde daha az dayanıklıdır ve kan ürünleri veya protein hidrolizatları ile karıştırılmamalıdır. IV infüzyon için kullanılabilecek çözücülere ait kullanım süreleri aşağıda belirtilmiştir. ÇözücüAmpisilin/sulbaktam KonsantrasyonuKullanım süresiEnjeksiyonluk steril su45 mg/ml’ye kadar 45 mg/ml 30 mg/ml’ye kadar8 saat 25oC’de 48 saat 4oC’de 72…

  Oku
 • İnfüzyonlar fotoğrafı

  PANTOPRAZOL İnfüzyonu

  Kullanıma hazır çözelti 10 mL %0,9 sodyum klorür çözeltisinin kuru toz içeren flakona enjeksiyonu ile hazırlanır. Bu çözelti doğrudan uygulanabilir veya 100 mL %0,9 sodyum klorür enjeksiyonu veya %5 glukoz enjeksiyonu ile karıştırıldıktan sonra da uygulanabilir. Cam veya plastik kaplar dilüsyon için kullanılabilir. PANTO®, burada belirtilen çözeltiler dışındaki çözeltiler ile karıştırılmamalıdır. Damar içine uygulama 2-15 dakikada yapılmalıdır. İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığı durumda önerilir. İntravenöz kullanımda 7 güne kadar veriler mevcuttur. Bu nedenle, oral tedavinin uygulanabileceği durumda, PANTO® i.v. uygulaması kesilmeli ve onun yerine oral 40 mg pantoprazol başlanmalıdır​1,2​. (Hazırlandıktan sonra 12 saat içerisinde çözelti kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik bakış…

  Oku
 • İnfüzyonlar fotoğrafı

  DİLTİAZEM İnfüzyonu

  (DİLTİZEM-L) intravenöz (İ.V.) kullanım içindir. %5 dekstroz ve Serum Fizyolojik çözeltileri içinde infüzyon şeklinde de uygulanabilir. Enjeksiyonluk su veya uygun diğer çözücüler ile kullanıma hazır hale getirildikten sonra bolus veya sürekli infüzyon olarak damar içine uygulanır​1​. Direkt İntravenöz Tekli Enjeksiyonlar (Bolus) Diltiazem hidroklorür enjeksiyonunun başlangıç dozu, 2 dakika boyunca uygulanan bir bolus olarak 0.25 mg/kg gerçek vücut ağırlığı olmalıdır (20 mg, ortalama hasta için makul bir dozdur). Sürekli İntravenöz İnfüzyon Diltiazem hidroklorürün önerilen başlangıç infüzyon hızı 10 mg/saattir. Bazı hastalar 5 mg/saat’lik bir başlangıç hızına yanıtı sürdürebilir. Kalp atış hızında daha fazla azalma gerekirse, infüzyon hızı 5 mg/saatlik artışlarla 15…

  Oku
 • İlaçlar fotoğrafı

  QT Uzatan İlaçlar

  Giriş Uzamış QT sendromu (UQS), elektrokardiyogramda (EKG) uzun bir QT aralığı ile karakterize miyokardiyal repolarizasyon bozukluğudur. Bu sendrom, torsades de pointes (TdP) olarak da bilinen karakteristik hayatı tehdit eden kalp aritmisi olan polimorfik ventriküler taşikardi riskinde artışla ilişkilidir. UQS’li hastalarda semptomlar çarpıntı, senkop, nöbetler ve ani kardiyak ölümdür. UQS konjenital veya edinsel olabilir. Edinilmiş UQS genellikle ilaç tedavisinden kaynaklanır, ancak hipokalemi, hipomagnezemi ve bradikardi ilaca bağlı UQS riskini artırabilir​1​. Semptomlar Aritmilerin yokluğunda, edinilmiş UQS’li hastalar asemptomatik olacaktır. Bir aritmi geliştiğinde, belirtilerin tipi ve yoğunluğu, varsa, TdP oranına, süresine ve önemli komorbid koşulların varlığına veya yokluğuna bağlı olarak değişecektir. Semptomları fark…

  Oku
 • İlaçlar fotoğrafı

  Favipiravir

  Giriş Favipiravir (Avigan), Japonya’nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Diğer bazı deneysel antiviral ilaçlar (T-1105 ve T-1106) gibi, bir pirazinkarboksamit türevidir​1​. Favipiravir yeni bir RNA’ya bağlı RNA polimeraz (RdRp) inhibitörü türüdür​1–3​ Anti-influenza virüs aktivitesine ek olarak, favipiravir, flavi-, alfa-, filo-, bunya-, arena-, noro- ve diğer RNA virüslerinin replikasyonunu bloke edebilir​2​. Favipravir Japonya’da 24 Mart 2014’te mevcut antivirallere cevap vermeyen viral suşları tedavi etmek için onaylanmıştır​1,4​. Toyama Chemical başlangıçta Avigan’ın Tamiflu’nun yerine geçebilecek yeni bir grip ilacı olmasını umuyordu. Bununla birlikte, hayvan deneyleri fetuslar üzerinde teratojenik etki potansiyeli olduğunu göstermiş ve Sağlık, Çalışma ve Refah…

  Oku
 • İlaçlar fotoğrafı

  Hidroksiklorokin Farklı Uygulama Yolları

  Türkiye’de “Hidroksiklorokin sülfat” adlı etken maddeyi içeren Plaquenil adlı bir müstahzar bulunmaktadır. Quensyl adlı tablet ise yurtdışı ilaç olarak listede yer almaktadır​1​. Hidroksiklorokin ile ilgili diğer yazımız için burayı tıklayınız. İlacın prospektüsüne bakıldığında yiyeceklerle ya da sütle birlikte uygulanması, film kaplı tabletlerin ezilmemesi, bölünmemesi gerektiği önerileri yer almaktadır​1,2​. İlacın oral olarak alımının mümkün olmadığı ya da zor olduğu durumlarda bu ilacın tabletlerinin nasıl uygulanması gerektiğine dair çözüm önerileri de sorgulanmaktadır. Bu yazıda Plaquenil film kaplı tabletlerin oral alımın zor ya da mümkün olmadığı durumlarda nasıl uygulanacağına dair bilgileri derlemeye ve sunmaya çalıştım. HATIRLATMA: İlacın Kullanma Talimat’ında ilacın ezilmemesi veya çiğnenmemesi…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest