Yunus Emre Ayhan

Yunus Emre Ayhan

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye'de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı'nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd'ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH'de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.
 • İlaçlarPhoto of QT Uzatan İlaçlar

  QT Uzatan İlaçlar

  Giriş Uzamış QT sendromu (UQS), elektrokardiyogramda (EKG) uzun bir QT aralığı ile karakterize miyokardiyal repolarizasyon bozukluğudur. Bu sendrom, torsades de pointes (TdP) olarak da bilinen karakteristik hayatı tehdit eden kalp aritmisi olan polimorfik ventriküler taşikardi riskinde artışla ilişkilidir. UQS’li hastalarda semptomlar çarpıntı, senkop, nöbetler ve ani kardiyak ölümdür. UQS konjenital veya edinsel olabilir. Edinilmiş UQS genellikle ilaç tedavisinden kaynaklanır, ancak hipokalemi, hipomagnezemi ve bradikardi ilaca bağlı UQS riskini artırabilir​1​. Semptomlar Aritmilerin yokluğunda, edinilmiş UQS’li hastalar asemptomatik olacaktır. Bir aritmi geliştiğinde, belirtilerin tipi ve yoğunluğu, varsa, TdP oranına, süresine ve önemli komorbid koşulların varlığına veya yokluğuna bağlı olarak değişecektir. Semptomları fark…

  Devamını Oku »
 • İlaçlarPhoto of Favipiravir

  Favipiravir

  Giriş Favipiravir (Avigan), Japonya’nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Diğer bazı deneysel antiviral ilaçlar (T-1105 ve T-1106) gibi, bir pirazinkarboksamit türevidir​1​. Favipiravir yeni bir RNA’ya bağlı RNA polimeraz (RdRp) inhibitörü türüdür​1–3​ Anti-influenza virüs aktivitesine ek olarak, favipiravir, flavi-, alfa-, filo-, bunya-, arena-, noro- ve diğer RNA virüslerinin replikasyonunu bloke edebilir​2​. Favipravir Japonya’da 24 Mart 2014’te mevcut antivirallere cevap vermeyen viral suşları tedavi etmek için onaylanmıştır​1,4​. Toyama Chemical başlangıçta Avigan’ın Tamiflu’nun yerine geçebilecek yeni bir grip ilacı olmasını umuyordu. Bununla birlikte, hayvan deneyleri fetuslar üzerinde teratojenik etki potansiyeli olduğunu göstermiş ve Sağlık, Çalışma ve Refah…

  Devamını Oku »
 • İlaçlarPhoto of Hidroksiklorokin Farklı Uygulama Yolları

  Hidroksiklorokin Farklı Uygulama Yolları

  Türkiye’de “Hidroksiklorokin sülfat” adlı etken maddeyi içeren Plaquenil adlı bir müstahzar bulunmaktadır. Quensyl adlı tablet ise yurtdışı ilaç olarak listede yer almaktadır​1​. Hidroksiklorokin ile ilgili diğer yazımız için burayı tıklayınız. İlacın prospektüsüne bakıldığında yiyeceklerle ya da sütle birlikte uygulanması, film kaplı tabletlerin ezilmemesi, bölünmemesi gerektiği önerileri yer almaktadır​1,2​. İlacın oral olarak alımının mümkün olmadığı ya da zor olduğu durumlarda bu ilacın tabletlerinin nasıl uygulanması gerektiğine dair çözüm önerileri de sorgulanmaktadır. Bu yazıda Plaquenil film kaplı tabletlerin oral alımın zor ya da mümkün olmadığı durumlarda nasıl uygulanacağına dair bilgileri derlemeye ve sunmaya çalıştım. HATIRLATMA: İlacın Kullanma Talimat’ında ilacın ezilmemesi veya çiğnenmemesi…

  Devamını Oku »
 • İlaçlarPhoto of Hidroksiklorokin

  Hidroksiklorokin

  İlaç Bilgisi Aminokinolin grubu antimalaryal bir ilaçtır. Endikasyonlar: Lupus eritematozusSıtmaRomatoid artritDermatomiyozit, kutanöz hastalık (etiket dışı kullanım)Porphyria cutanea tarda (etiket dışı kullanım)Primer Sjögren sendromu (etiket dışı kullanım)Q fever (Coxiella burnetii) (etiket dışı kullanım)Sarkoidoz (etiket dışı kullanım) Hidroksiklorokin şu anda COVID-19 tedavisinde kullanım için araştırılmaktadır. Renal doz ayarı: Üreticinin etiketine göre renal doz ayarı gerektirmez ama, doz azaltması gerekebilir. Dikkatli kullanınız. Hepatik doz ayarı: Üreticinin etiketine göre hepatik doz ayarı gerektirmez ama dikkatli kullanınız. Doz: Romatizmal hastalıklar (örn., Romatoid artrit, lupus eritematozus, primer Sjögren sendromu [etiket dışı kullanım]): Mevcut veriler özellikle obez hastalarda dozlamayı ele almamaktadır; Bununla birlikte, bazı uzmanlar ≥80 kg…

  Devamını Oku »
 • İlaçlarPhoto of COVID-19 Tedavi Seçenekleri

  COVID-19 Tedavi Seçenekleri

  COVID-19 tedavi için planlanan veya devam eden ilaç çalışmalarına genel bakış: Bu listedeki çalışmalar farmakolojik gruplarına ve kendi içinde de klinik önemine göre listelenmiştir. Aşağıda sadece COVID-19 tedavi için “High/Yüksek” öneme sahip çalışmalar özetlenecektir (1) (2). NOT: Bu çalışmalar FAZ aşamalarında olup TAMAMLANMAMIŞ çalışmalardır. COVID-19-Tedavi-Seçenekleriİndir Kaynaklar clinical trials. clinical trials. https://clinicaltrials.gov/. Published March 19, 2020. Accessed March 19, 2020. chictr.org. chictr.org. http://www.chictr.org.cn/. Published March 19, 2020. Accessed March 19, 2020. Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2020. Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2020. https://www.eczanet.com/. Published March 19, 2020. Accessed March 19, 2020.

  Devamını Oku »
 • İlaçlarPhoto of Valproik Asit ve Karbapenem

  Valproik Asit ve Karbapenem

  Giriş Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu ve nöbet geçiren hastalarda valproik asit (VPA) ve karbapenem grubunun kombine kullanımı sonucunda ilaç etkileşiminin ortaya çıkması muhtemeldir.Bu ilaç etkileşimi tanımlayan veriler öncelikle olgu sunumları ve retrospektif çalışmalara dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu potansiyel ilaç etkileşimi, hastalar için bir risk oluşturmaktadır. İlaç Etkileşimi Mekanizması VPA, öncelikle safra ve idrar yoluyla vücuttan elimine edilen VPA-glukuronide glukuronidasyon ile metabolize edilir. Bununla birlikte, VPA-glukuronid, asilpeptid hidrolaz ile ana bileşik VPA’ya dekonjüge edilebilir. VPA-glukuronidin VPA’ya dönüştürülmesi, VPA için daha uzun bir yarı ömür ve etki süresi sağlar. VPA ve karbapenem arasındaki bildirilen etkileşimden sorumlu mekanizma tartışmalı olsa da, karbapenemlerin, VPA-glukuronidi VPA’ya dönüştüren asilpeptid hidrolaz…

  Devamını Oku »
 • Acilci.NetPhoto of Akut Gastroenterit Tedavisi

  Akut Gastroenterit Tedavisi

  Giriş Akut viral gastroenterit, acil servise ve ayakta tedavi kliniklerine yapılan başvurularla sonuçlanan yaygın bir hastalık nedenidir ​1​ ​2​.  Akut diyare, normalden daha fazla sayıda, yumuşak formda dışkılama olarak tanımlanabilir. Bazı kaynaklar ise akut diyareyi, 24 saatlik bir sürede kişinin bazalinin üzerinde, ani başlangıçlı 3 veya daha fazla yumuşak veya sıvı dışkılama şeklinde tanımlar ​2​. Akut gastroenterit tedavisinde kullanılan ilaçları bu yazımızda gözden geçireceğiz. Enfeksiyöz akut diyare genellikle bulantı, kusma, karın ağrısı ve krampları, şişkinlik, gaz, ateş, kanlı dışkı, tenesmus ve acil dışkılama ihtiyacı gibi enterik tutulumu gösteren diğer klinik özelliklerle ilişkilidir. Akut diyare enfeksiyonuna sıklıkla “gastroenterit” de denir ve…

  Devamını Oku »
 • İlaçlarPhoto of Metoklopramid ve Akatizi

  Metoklopramid ve Akatizi

  Metoklopramid, bulantı-kusmanın kontrolünde yaygın olarak kullanılan, dopamin reseptör antagonisti bir ilaçtır. Kullanımında birçok hususu dikkat etmek gerekirken bu yazıda akatizi ile olan ilişkisine, bu yan etkinin önlenmesi için alınması gereken önlemlere ve kısaca da akatizinin yönetimine yer verilmiştir.   Metoklopramid ve Etki Mekanizması Bulantı ve kusma, migren ataklarında, ameliyat sonrasında, kanser kemoterapisi sırasında, tıbbi olarak açıklanamayan karın semptomları (“dispepsi”) veya diyabetik gastroparezi gibi durumlarda akut olarak ortaya çıkabilen şikayetlerdir.  Çözüm olarak, hem genel uygulamada hem de hastanede anti-emetik ilaçlar sıklıkla reçete edilmektedir. Bu anti-emetiklerden biri olan metoklopramid ile birkaç on yıl boyunca geniş tecrübe kazanılmış, bu süre zarfında, genel olarak…

  Devamını Oku »
 • AHA KılavuzlarıPhoto of Alteplaz

  Alteplaz

  2018 Amerikan Kalp Birliği/Amerikan İnme Birliği’nin, Akut İskemik İnme Rehberindeki, IV Alteplaz Uygulanmasına Dair Endikasyon ve Kontrendikasyonlar Hakkında Yüksek Kanıt Düzeyli Önerileri​1​ Absiksimab, IV Alteplaz ile aynı anda uygulanmamalıdır (3 B-R).Önceki 24 saat içinde düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi alan hastalara IV Alteplaz uygulanmamalıdır (3 B-NR).Fibrinolitik tedavi alan hastalarda, doktorlar, kanama komplikasyonları ve parsiyel havayolu obstrüksiyonuna neden olabilecek anjiyoödem gibi olası advers etkileri tedavi etmek için hazırlıklı olmalıdır (1 B-NR).IV Alteplaz tedavisinden sonraki en az ilk 24 saat boyunca kan basıncı <180/105 mmHg olarak tutulmalıdır (1 B-NR).IV Alteplaz için uygun hastalarda, tedavinin yararı zamana bağlıdır ve tedaviye mümkün olduğunca çabuk…

  Devamını Oku »

Pin It on Pinterest

Kapalı