EKGLITFL EKG Kütüphanesi

Bifasiküler Blok

Bifasiküler blok ( sağ dal bloğu + sol anterior fasiküler blok) Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Bifasiküler blok ( sağ dal bloğu + sol anterior fasiküler blok)
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Özet

 • Bifasiküler blok, sağ dal bloğu ile ya sol anterior fasiküler blok ya da sol posterior fasiküler bloğun beraber olmasıdır.
 • Ventriküllere iletim, kalan tek fasikül aracılığı ile olur.
 • EKG’de sağ dal bloğuyla beraber ya sol ya da sağ aks sapmasının tipik özellikleri görülür.
 • Sağ dal bloğu + Sol anterior fasiküler blok iki patern arasından en sık görülenidir.
 • Tam kalp bloğuna ilerleme riski düşük olarak (554 hasta üzerinden yapılan kohort çalışmasına göre yıllık %1) bilinse de, bifasiküler blok yaygın iletim sistemi hastalığı belirtisidir.

Önemli. Sol dal demetlerinin iki fasikülü de bloke olduğundan, bazı yazarlar sol dal bloğunu ‘bifasiküler blok’ olarak kabul etmektedir. 

Ana Nedenler

 • İskemik kalp hastalığı (vakaların %40-60’ı)
 • Hipertansiyon (%20-25)
 • Aort stenozu
 • Anterior MI (akut AMI’ın %5-7’sinde ortaya çıkar)
 • İletim sisteminin primer dejeneratif hastalığı (Lenegre / Lev hastalığı)
 • Konjenital kalp hastalığı
 • Hiperkalemi (tedaviyle düzelir)

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu


Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008. McAnulty JH, Rahimtoola SH, Murphy E, DeMots H, Ritzmann L, Kanarek PE et al. Natural history of “high-risk” bundle-branch block: final report of a
 • prospective study. N Engl J Med. 1982 Jul 15;307(3):137-43.PMID: 7088050.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL


Bu yazıya atıf yapmak için: Melis Efeoğlu. (15 Aralık 2013). Bifasiküler Blok. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/bifasikuler-blok/. Erişim Tarihi: 14 Ağustos 2020.

Daha Fazla Göster

Melis Efeoğlu

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi'nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Kapalı