Anasayfa > Teknik Kategori > Akademik > Makale Saati > Aylık Literatür Özetleri (sayfa 2)

Aylık Literatür Özetleri

Nurettin Özgür Doğan, akademik ve muhalif kişiliğiyle her ay basılan makaleleri gözden geçirip sizler için eleştiriyor. Türkiye Acil Tıp Dergisi’nde aynı zamanda Yardımcı Editörlük görevini de yürüten Özgür’ün köşe yazısı tadındaki değerlendirmelerine yorumlarınızla siz de katkıda bulunabilirsiniz.

İyi okumalar…

Literatür Özetleri: Mayıs 2016

Bu ay için seçtiğim makaleler: İntravenöz lipid emulsiyon tedavisinin ardından gelişen klinik advers olaylarla ilgili bir sistematik derleme.. İdrar yolu infeksiyonlarının yönetiminde 10 efsane.. Multitravma hastalarında tersiyer bakı.. Sepsis yönetiminde SIRS’a karşılık quick SOFA skoruyla ilgili yorumlar.. Bu ay çok fazla metod tartışmasına girmeden yeni çıkan derlemeler ve yazılar üzerine yoğunlaşmaya çalıştım. İyi okumalar..       ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Nisan 2016

Bu ay için seçtiğim makaleler: Renal koliğin acil servisteki yönetimi için önemli bir tedavi çalışması.. Akut apandisitte klinik skorlama sistemlerine karşılık hekim öngörüsünün değeri.. Kronik böbrek hastalığı seyrinde akut koroner sendrom tanısı için troponinlerin değerinden bahseden kısa bir sistematik derleme.. ve bildiğimiz anlamda “acil tıbbın” sonu.. İyi okumalar..   ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Şubat 2016

Bu ay için seçtiğim makaleler: KOAH akut alevlenmelerinde mortalite tahmini için DECAF skoru.. Hs Troponin 0-1 saat algoritminin çok merkezli validasyon çalışması.. Levetirasetam intoksikasyonu ve kardiyovasküler etkilenme.. Bir acil tıp uzmanı yatak başını ne zaman terk eder?.. Bu ay iki validasyon çalışması, alışık olmadığımız üzere bir olgu sunumu, bir de editöre mektubu inceleyeceğiz. Açıkçası DECAF skoru ile ilgili çalışma ve …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Ocak 2016

Bu ay için seçtiğim makaleler: Açık kırıklarda yara yeri irrigasyonu neyle ve nasıl yapılmalı?.. Komplike olmayan idrar yolu infeksiyonlarında fosfomisine karşı ibuprofen.. İskemik stroke’ta troponin yüksekliği ne kadar değerli?.. Kardiyak arrestte şoklanamayan ritmlerden sonra hipoterminin etkinliği.. KOAH akut alevlenmelerinde arteryel kan gazı yerine venöz kan gazı.. Bu ay uğraşmama rağmen, acil tıp dergilerinde baskıda olan makalelerden yalnızca bir tanesini (Acad …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Kasım 2015

Literatür Özetleri’ne uzun sayılabilecek bir ara vermiştik. Bu nedenle yayına giren yeni makalelerle ilgili seçim yapmak oldukça zor oldu. Bu ay için seçtiğim makaleler: Hızlı ventrikül yanıtlı atrial fibrilasyonda diltiazem ve metoprololün etkinliklerini karşılaştıran bir randomize klinik çalışma.. Akut iskemik inmede endovasküler trombektominin yeriyle ilgili bir metaanaliz.. Kafa travmasından sonra hipotermi uygulamalarının yeriyle ilgili bir araştırma (Eurotherm çalışması).. Entübasyonda tek …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Temmuz 2015

Yaz aylarında bulunduğumuz için, sizlere bu ay olabildiğince eleştiriye kapalı ve yazın rehavetine uygun makaleler seçtim. Bu ayın makaleleri: Distal üreter taşlarının tedavisinde tamsulosin.. Sıvı tedavisine cevaplılıkta karotid akım zamanı ölçümü.. Ve bir asistan program direktöründen eğitmenlere 10 yaşam tavsiyesi.. İyi okumalar..   ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın dikkatini çeken önemli …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Mayıs 2015

Çok çalışkan olduğumu zannetmeyin, ben de en az sizler kadar tembelliği seviyorum. Bazı aylar Literatür Özetleri’ni es geçmek içimden gelse de, bambaşka bir sebepten telefonda konuştuğum birinin Literatür Özetleri’nden bahsetmesi, beni her ay yazmak için motive ediyor. Bu ayki gerekli motivasyon sağlandığına göre, makalelere geçebiliriz.. Bu ayın makaleleri: Steroid uygulamaları allerji ve anaflakside relapsı azaltır mı?.. Acil servis hastalarında hiperglisemi …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Nisan 2015

Bu ay için seçtiğim makaleler: Hastane dışı kardiyak arrestlerde mekanik kompresyon cihazlarıyla manuel kompresyonu karşılaştıran randomize kontrollü bir çalışma-metaanaliz, acil servis triajında hsTropT ile myokard infarktüsünün dışlanabileceğini belirten bir araştırma ve akut aort diseksiyonunun dışlanmasında d-dimer’in değeri.. İyi okumalar.. ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın dikkatini çeken önemli makalelere yer verilmiştir. Yazı, …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Mart 2015

Bu ay için seçtiğim makaleler: Parmak ucu amputasyonlarında antibiyoterapi (ve bir miktar metodolojik tartışma), akut anterior MI’da hastane öncesi iv metoprolol, travmada kan yerine hidroksikobalamin öneren bir hayvan çalışması, künt travma hastalarında torakotomi, parasetamol zehirlenmesinde AST/ALT oranının önemi ve travma hastalarında sınırlı sıvı stratejisiyle ilgili bir derleme. İyi okumalar.. ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde …

Okumaya devam et »

Literatür Özetleri: Ocak 2015

Bu ay için seçtiğim makaleler: Pediatrik analjezi için intranazal ketamin ve fentanil.. Tekrarlayan entübasyon denemelerinin başarısı.. Baş ağrısında oksipital sinir bloğu.. Bakteriyel farenjitte antibiyotik seçimi.. İyi okumalar..   1. Çocuklarda ağrı yönetiminde intranazal ketamin ve fentanil (PICHFORK çalışması) Hastaların burunlarından analjezik veriyor musunuz? Benim çocuklarda girişimsel sedasyonda midazolam kullanımıyla ilgili bazı düşüncelerim olsa da, intranazal ketamin ve fentanil açıkçası biraz …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest