Anasayfa > Teknik Kategori > Akademik > Makale Saati > Literatür Tarama (sayfa 19)

Literatür Tarama

Çorbacıoğlu: Nadir bir göğüs ağrısı vakası

Bilindiği gibi acil servis hekimleri hastalardaki semptomları değerlendirirken öncelikle en kötü ve en acil olan seçenekleri eleyerek işe başlar. Örneğin göğüs ağrısı, bir acil hekimi için ekarte edilene kadar enfarktüs, aort diseksiyonu, pnömotoraks ve benzeri mortal tanılardır. Bu tanıları ekarte ederken bir takım algoritmalar kullanılır. Bugün sizinle paylaşacağım vakayı ise itiraf etmeliyim ki bu algoritmalar içine oturtamadım. Bazı soruların aklıma …

Okumaya devam et »

Altuncı: Baş döndüren Vertigo

Baş dönmesi hastaları acil servislere sık başvuran hasta grubudur. Baş dönmesi şikayeti basitten hayatı tehdit eden bir patoloji arasında geniş bir yelpaze içinde yer alır. Baş dönmesinin nedenlerinden biri olan posteriyor dolaşım iskemisi klinik olarak daha gizlenmiş olarak seyredebileceğinden Acil Hekimleri için tanıda sıkıntı yaratabilir. Emergency Medicine Clinics of North America adlı dergide 2012 yılında yayınlanmış olan bir derlemeden öğrendiklerimi …

Okumaya devam et »

Doğan: Traneksamik asitle ilgili 3 önemli yayın

Traneksamik asit; acil servislerde dolap raflarında sıkça duran, bazılarının lokal ve sistemik yolla uygulamasını sevdiği, bazılarınınsa hiçbir işe yaramadığını düşündüğü, acillerin “kült” ilaçlarından biri. Kullanım alanı “hemoraji” gibi genel bir üst başlık. Bu ilaçla ilgili yakın dönemde ve üstüste 3 önemli yayın yapıldı. Bu yazıda kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağım.     ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde …

Okumaya devam et »

İskemik İnme Kılavuzu – Mart 2013

Stroke dergisinin Mart 2013 sayısında, iskemik inmenin acil yönetimiyle ilgili yeni kılavuz yayınlandı. Sözkonusu kılavuz uzun zamandan beri beklenen iskemik inmenin akut bakımıyla ilgili ayrıntıları içeriyor. Varolan önerilerin çoğu, eski kılavuzdaki önerileri tekrarlamakla birlikte, öneri düzeylerindeki değişimler dikkati çekiyor.   ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde öncelikle, bu kılavuzda yeni olan önerilere yer verilmiştir. Dikkat çekici olan noktalar bold karakterle belirtilmiştir. Aşağıdaki …

Okumaya devam et »

Supraglottik havayolu gereçlerine hızlı bakış

Acil tıpta havayolu yönetimi, “acil bakımın” kendine özgü şartları nedeniyle oldukça karmaşık bir konu. Bu karmaşada, anestezi literatürünü sıklıkla acil tıp pratiğiyle harmanlama çalışmalarının ve  acil tıpta konuyla ilgili olarak yapılan çalışmaların sayıca kısıtlılığının da rolü büyük.   Konuyla ilgili olarak genel olarak hepimizin kulağına çalınanlar ise; bizim ameliyathane koşullarındaki gibi uygun açlık durumunda, gastrik boşalmanın ve optimum indüksiyonun sağlandığı …

Okumaya devam et »

Periferik fasial paralizide reçeteye ne yazalım?

İdiopatik periferik fasial paralizinin (Bell’s palsy) acil servis yönetimindeki temel tedaviler kortikosteroidler, antiviraller ve suni gözyaşı damlaları olarak sıralanmaktadır. Steroidler, antiinflamatuar etkinlikleri nedeniyle uzun zamandan beri tedavi seçenekleri arasında yer almakla birlikte, antivirallerle ilgili soru işaretleri mevcuttur. Kullanılan evrelendirme sistemleri (House & Brackmann, Yanagihara gibi) fonksiyonel sonlanımla ilgili fikir verse de, acil yönetimi değiştirmez.   Kortikosteroidler: Steroidlerin ilk 72 saatte, …

Okumaya devam et »

Kırık tanısında USG yeterli mi?

USG kırık tanısında yeterli bir tanı yöntemi midir? USG Acil servislerde giderek daha da yaygınlaşmakta ve popülerliğini her gün daha da artırmakta. Eskiden karın ağrısı gibi durumlarda başvurulan USG artık çok çeşitli hastalıkların tanısını koymakta oldukça faydalı bir tanı yöntemi olarak kullanılmakta. Ekstremite kırıkları da bu durumlardan birisi. Academiz Emergency Medicine dergisinin 2013 Ocak ayındaki son sayısında yayınlanmış olan bu makale bir sistematik review yazısıdır. Yazıda yatakbaşı ultrasonun ekstremite kırığı tanısı koymadaki yeterliliği sorgulanmış.

Okumaya devam et »

Resüsitasyon Odasında BT

Resüsitasyon odasında bulunması gerekenlere ek “Bilgisayarlı Tomografi” Hepinizin malumu Acil Servislerde hayat kurtarıcı girişimlerin yapıldığı, gerçek acillere en faydalı olduğumuz alandır resüsitasyon odası. İhtiyaç anında kullanılacak tüm donanım ve malzemeler önceden yayınlanmış kılavuzlarla belirlenmiştir. Bunun yanında Bakanlık yönetmelikleri de Acil Servisin seviyesine göre donanım standardını yönetmeliklerle düzenlemiştir. Özellikle ciddi multitravma hastalarını stabillemek için resüsitasyon odasında canhıraş bir mücadele veririz. Stabillenen …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest