Anasayfa > Teknik Kategori > Akademik > Makale Saati (sayfa 34)

Makale Saati

Doğan: Üst GİS kanamada tedavi alternatifleri

Üst gastrointestinal sistem kanamaları acil servis başvurularının önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. Endoskopik tedavi yöntemlerindeki ilerlemeler ve yaygın kullanılan medikal tedavi alternatifleri, ne yazık ki bu önemli sağlık sorununda mortalite rakamlarında ciddi bir düşüşe neden olamadı. Bu yazıda üst GİS kanamalarına acil serviste uygulanabilecek tedavi alternatiflerinden, mortaliteye etki eden faktörler ekseninde bahsetmeye çalışacağım. ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma …

Okumaya devam et »

Çorbacıoğlu: Nadir bir göğüs ağrısı vakası

Bilindiği gibi acil servis hekimleri hastalardaki semptomları değerlendirirken öncelikle en kötü ve en acil olan seçenekleri eleyerek işe başlar. Örneğin göğüs ağrısı, bir acil hekimi için ekarte edilene kadar enfarktüs, aort diseksiyonu, pnömotoraks ve benzeri mortal tanılardır. Bu tanıları ekarte ederken bir takım algoritmalar kullanılır. Bugün sizinle paylaşacağım vakayı ise itiraf etmeliyim ki bu algoritmalar içine oturtamadım. Bazı soruların aklıma …

Okumaya devam et »

Bekgöz: Anafilaksi kılavuzlarının acil tıp için uyarlanması

Acil servislerde sık karşılaşmadığımız ancak karşılaştığımızda da tanı koymada zorlandığımız bir başlık ‘ANAFİLAKSİ’. Aşağıda anlatılan makale Journal of Emergency Medicine dergisinde yeni baskıya giren, geniş bir yazar kadrosunu barındıran ve anafilakside ‘olay anındaki’ tanı ve tedaviden bahsediyor. Yazı, Richard Nowak başkanlığında, var olan kılavuzları derleme görevi verilmiş hekim ve farmakologlardan oluşan 13 kişilik geniş bir araştırmacı kadrosu ile hazırlanmış. Son …

Okumaya devam et »

Altuncı: Baş döndüren Vertigo

Baş dönmesi hastaları acil servislere sık başvuran hasta grubudur. Baş dönmesi şikayeti basitten hayatı tehdit eden bir patoloji arasında geniş bir yelpaze içinde yer alır. Baş dönmesinin nedenlerinden biri olan posteriyor dolaşım iskemisi klinik olarak daha gizlenmiş olarak seyredebileceğinden Acil Hekimleri için tanıda sıkıntı yaratabilir. Emergency Medicine Clinics of North America adlı dergide 2012 yılında yayınlanmış olan bir derlemeden öğrendiklerimi …

Okumaya devam et »

Çorbacıoğlu: Travmada direk grafi mi? Pan-CT mi?

İKİ OLGU ÜZERİNDEN MULTİTRAVMA HASTALARINDA PAN-CT UYGULAMASI HAKKINDA DÜŞÜNCELER Son iki ay içerisinde karşıma çıkan iki vaka multitravma hastalarında PAN-CT (Tüm Vücut Tomografisi) uygulaması üzerine biraz düşünmeme ve yakın yılları kapsayan kısa bir literatür taramama neden oldu. Sonuçları sizlerle paylaşmak istedim. Önce vakalar… VAKA-1 Birinci vakamız 35 yaşında bayan hasta servisimize araç içi trafik kazası olarak 112 ile getiriliyor. Hastanın …

Okumaya devam et »

Doğan: Traneksamik asitle ilgili 3 önemli yayın

Traneksamik asit; acil servislerde dolap raflarında sıkça duran, bazılarının lokal ve sistemik yolla uygulamasını sevdiği, bazılarınınsa hiçbir işe yaramadığını düşündüğü, acillerin “kült” ilaçlarından biri. Kullanım alanı “hemoraji” gibi genel bir üst başlık. Bu ilaçla ilgili yakın dönemde ve üstüste 3 önemli yayın yapıldı. Bu yazıda kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağım.     ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde …

Okumaya devam et »

Doğan: Böbrek yetmezliğinde akut koroner sendrom: Troponinlerin değeri

Kronik böbrek hastalığının çeşitli evrelerinde serumda troponin düzeylerinin yüksek olarak ölçüldüğünü biliyoruz. Bu bilgimiz neredeyse troponinlerin acil servislerde akut koroner sendrom risk değerlendirilmesinde kullanılması kadar eski. Peki bu güçlü biyobelirteci, bu özel hasta grubunda ne kadar güvenle kullanabiliriz?       ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın dikkatini çeken önemli noktalara yer …

Okumaya devam et »

Doğan: Acilde Asemptomatik Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Hipertansiyon toplumda sıklığı gittikçe daha fazla artan veya bazılarına göre daha fazla tanı almaya başlamış olan bir hastalık. Daha mobil ve kolay kullanılabilen manometrelerin yaygınlaşmasıyla, daha fazla hasta benzer şikayetlerle acil servislere ve diğer polikliniklere başvuruyor. Acil serviste çalışırken hepimiz asemptomatik hipertansif hastalarla karşılaşıyoruz. Bu hastalara acil serviste uygulanan müdahalelerin mortalite ve morbiditeyi değiştirebildiği ise hala gösterilebilmiş değil. Bugün biraz …

Okumaya devam et »

İskemik İnme Kılavuzu – Mart 2013

Stroke dergisinin Mart 2013 sayısında, iskemik inmenin acil yönetimiyle ilgili yeni kılavuz yayınlandı. Sözkonusu kılavuz uzun zamandan beri beklenen iskemik inmenin akut bakımıyla ilgili ayrıntıları içeriyor. Varolan önerilerin çoğu, eski kılavuzdaki önerileri tekrarlamakla birlikte, öneri düzeylerindeki değişimler dikkati çekiyor.   ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde öncelikle, bu kılavuzda yeni olan önerilere yer verilmiştir. Dikkat çekici olan noktalar bold karakterle belirtilmiştir. Aşağıdaki …

Okumaya devam et »

Supraglottik havayolu gereçlerine hızlı bakış

Acil tıpta havayolu yönetimi, “acil bakımın” kendine özgü şartları nedeniyle oldukça karmaşık bir konu. Bu karmaşada, anestezi literatürünü sıklıkla acil tıp pratiğiyle harmanlama çalışmalarının ve  acil tıpta konuyla ilgili olarak yapılan çalışmaların sayıca kısıtlılığının da rolü büyük.   Konuyla ilgili olarak genel olarak hepimizin kulağına çalınanlar ise; bizim ameliyathane koşullarındaki gibi uygun açlık durumunda, gastrik boşalmanın ve optimum indüksiyonun sağlandığı …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest