Skip to content

DİLTİAZEM İnfüzyonu

(DİLTİZEM-L) intravenöz (İ.V.) kullanım içindir. %5 dekstroz ve Serum Fizyolojik çözeltileri içinde infüzyon şeklinde de uygulanabilir. Enjeksiyonluk su veya uygun diğer çözücüler ile kullanıma hazır hale getirildikten sonra bolus veya sürekli infüzyon olarak damar içine uygulanır​1​.

Direkt İntravenöz Tekli Enjeksiyonlar (Bolus)

Diltiazem hidroklorür enjeksiyonunun başlangıç dozu, 2 dakika boyunca uygulanan bir bolus olarak 0.25 mg/kg gerçek vücut ağırlığı olmalıdır (20 mg, ortalama hasta için makul bir dozdur).

Sürekli İntravenöz İnfüzyon

Diltiazem hidroklorürün önerilen başlangıç infüzyon hızı 10 mg/saattir. Bazı hastalar 5 mg/saat’lik bir başlangıç hızına yanıtı sürdürebilir. Kalp atış hızında daha fazla azalma gerekirse, infüzyon hızı 5 mg/saatlik artışlarla 15 mg / saate kadar artırılabilir. İnfüzyon 24 saate kadar muhafaza edilebilir.

Diltiazem, doza bağlı, doğrusal olmayan farmakokinetik gösterir. 24 saatten uzun infüzyon süresi ve 15 mg/saatten daha yüksek infüzyon hızları çalışılmamıştır. Bu nedenle, 24 saati aşan infüzyon süresi ve 15 mg/saati aşan infüzyon hızları önerilmez​2–4​.

IV: Sürekli EKG ve kan basıncı izleme ile 2 dakikaya kadar verilen bolus dozları ile uygulanabilir.

Sürekli infüzyon, infüzyon pompası aracılığıyla yapılmalıdır. Gerektiğinde 5 mg/saatlik artışlarla infüzyon hızı artırılabilir (maksimum: 15 mg/saat).

Bolusa yanıtın maksimuma ulaşması birkaç dakika sürebilir. İnfüzyon kesildikten sonra yanıt birkaç saat devam edebilir​5​.

Kaynaklar

 1. 1.
  DİLTİZEM-L 25 mg liyofilize enjeksiyonluk toz. DİLTİZEM-L 25 mg liyofilize enjeksiyonluk toz. Published September 3, 2020. Accessed September 3, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/TTCKONAYLIKTDLTZEMENJ_b683718a-6d33-4c52-9da1-5c90cbb24631.pdf
 2. 2.
  CARDIZEM ® -DILTIAZEM. CARDIZEM ® -DILTIAZEM. Published September 3, 2020. Accessed September 3, 2020. https://globalrph.com/dilution/cardizem-diltiazem/
 3. 3.
  Gaharr BL, Nazareno AR. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th ed. Elsevier; 2020.
 4. 4.
  Micromedex Drug Information. Micromedex Drug Information. Published September 3, 2020. Accessed September 3, 2020. www.micromedexsolutions.com
 5. 5.

İçindekiler

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.