Anasayfa > Teknik Kategori > Akademik > Makale Saati > Literatür Tarama > Doğan: Genç erişkinlerin resusitasyonu

Doğan: Genç erişkinlerin resusitasyonu

Genç erişkinler; yani orta yaşa henüz adım atan veya atmak üzere olan, fakat çocuk/genç sınıfına da girmeyen popülasyonun, resusitasyon sırasında pek yüz güldürücü sonuçlar alınamayan bir dönemin içinde oldukları varsayılır. Erişkin kardiyak arrest etyolojisinin solunumsal sebeplerden kardiyak nedenlere dönmesinin bunda etkisi büyüktür. Altta yatan belirgin bir hastalığı olmayan veya belirgin bir etyoloji tespit edilemeyen bu arrestin kökeninin, eğer gerçekten koroner bir soruna bağlı olduğu düşünülüyorsa; ilaç/madde kullanımından tutun da, aile öyküsü, yeterli kollateral koroner desteğin olmamasına kadar birçok klinik senaryo gözönünde bulundurulur. Peki bu hastaları gerçekte ne kadar başarıyla resusite edebiliyoruz? Bu hasta grubunda sağkalıma etki eden faktörler nelerdir?

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki metinde, konuyla ilgili yazının yayınlanma tarihinde güncel literatürde olan ve yazarın dikkatini çeken önemli noktalara yer verilmiştir. Yazı, herhangi bir makale veya kılavuzun birebir çevirisi olmayıp yazarın yorumlarını içermektedir ve sağlık profesyonellerine yöneliktir. Tıp sürekli gelişen ve değişen bir alandır; tıbbi uygulamalarınızda güncel literatürü esas almanız tavsiye edilir.

Genç arrestlere resusitasyon yapmak, acil hekimleri için genellikle zor yapılan görevlerden biridir. Peki bu hastalara ne olur? Ne kadarı nörolojik intakt olarak hastaneden taburcu olurlar? Sağkalıma neler etki eder? Yakın zamanda yayınlanan bazı çalışmalar bu sorulara cevap aradılar.

EMJ’de yayınlanan çalışma 2003-2008 yılları arasında gerçekleştirilmiş ve çalışma popülasyonu 18-39 yaş arasında hastane dışı kardiyak arrest olarak tanımlanan vakalardan oluşuyor.  Sözkonusu çalışmanın sonuçlarına göre;

  • Resusite edilen genç erişkinlerin %9’unun hastaneden taburcu olabildiği gösterilmiş
  • Taburcu olan hastaların %84’ünün bağımsız olarak yaşayabildikleri
  • Rahatlıkla hareket edebildikleri (%75), kişisel bakımlarını sağlayabildikleri (%75) ve ağrı yakınmaları olmadığı (%71) gösterilmiş
  • Bununla birlikte hastaların %61’inin taburculuk sonrası orta derecede (%48) veya ağır (%13) anksiyete yaşadıkları izlenmiş
  • Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz gibi; tanıklı arrest, alanda CPR, cinsiyet, evde arrest, acil tıp sisteminin aktivasyon hızı gibi elementlerin yanında; “iyi sağkalımı” etkileyen tek faktör ritmin ventriküler fibrilasyon olması

                                                Ekran resmi 2013-08-28, 14.55.23

İkinci çalışma da AJEM’de yayınlanmış bir çalışma ve üç farklı yaş grubundaki sağkalımlar karşılaştırılmış. Burada da yine, özellikle şoklanabilir ritmler açısından, neredeyse pediatrik yaş grubuna benzer bir başarı elde edildiği görülüyor. 1 aylık sağkalıma etki eden faktörler incelendiğinde ise; ritmi ventriküler fibrilasyon olan hastaların daha şanslı olduğundan bahsedilebilirken (OR: 5.72, %95GA[2.67-12.24]), tedavide gecikme, alanda CPR yapılmış olması ve cinsiyetin de önem taşıdığı görülüyor.

                                                            Ekran resmi 2013-08-28, 15.06.36                                     

 

                                                Ekran resmi 2013-08-29, 00.36.22       

Son Sözler

*** Genç erişkinlerdeki (18-35 yaş) arrest nedenleri; pediatrik yaş grubu kadar solunumsal nedenlere, erişkin yaş grubu kadar da kardiyak nedenlere bağlı değildir.

*** Bu yaş grubundaki arrest etyolojisinde; kardiyak olduğu konfirme edilen vakalarda iskemik kalp hastalığı, kardiyak olmadığı gösterilen vakalarda ise nöbet sonrası açıklanamayan ölüm ve pulmoner tromboembolizm başı çekmektedir.

*** Hastalarda ritmin ventriküler fibrilasyon olması sağkalımı etkileyen en önemli faktörlerden biridir, ne yazık ki bu hasta grubunda arrest ritmi olarak VF’ye daha az sıklıkla rastlanır (%30).

*** Başarıyla resusite edilebilen genç erişkinlerin büyük çoğunluğu hastaneden minimal sekelle veya sekelsiz olarak taburcu olabilmektedirler.

 

Kaynaklar ve İlave Okuma:

1. Deasy C ve ark. ; VACAR Steering Committee. Functional outcomes and quality of life of young adults who survive out-of-hospital cardiac arrest. Emerg Med J. 2013;30(7):532-7.

2. Herlitz J ve ark. Characteristics of cardiac arrest and resuscitation by age group: an analysis from the Swedish Cardiac Arrest Registry. Am J Emerg Med 2007;25(9):1025-31.

3. Deasy C ve ark. Out-of-hospital cardiac arrests in young adults in Melbourne, Australia-adding coronial data to a cardiac arrest registry. Resuscitation 2011;82(10):1302-6.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: N. Özgür Doğan

N. Özgür Doğan
Acil Tıp Doçenti, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi Editörü ve Acilci.Net kurucu editörlerindendir. Aynı zamanda Acilci.Net genel muhalifi, eleştirel gözü ve bardağın boş tarafını görenidir. Acilci.Net'te aylık Literatür Özetleri'ni ve hoşuna giden diğer şeyleri yazar. Temelde teknolojik değişimlere olabildiğince direnç gösterir, sonra işine gelirse kabullenir.

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

Penetran Travmalarda Spinal İmmobilizasyonun Yeri

Spinal immmobilizasyon, travma hastalarının acil yönetiminde önemli yer tutmaktadır. Günlük acil servis pratiğimizde spinal immobilizasyon, …

Tıp tarihi yazı dizisi / Bölüm 2: Eski Uygarlıklarda Tıp – Antik Mısır

Tıbbi anlayışa yön veren uygarlıklardan biri olan Eski Mısır, kendisinden önce gelen mezopotamya tıbbına göre; …

Tanısal Test Değerlendirme Hesaplayıcısı Sayfamız Açıldı

Acilci.net prodüksiyon iftiharla sunar: Tanısal Test Değerlendirme Hesaplayıcısı sayfamız akademik faaliyet ateşi ile kavrulan okurlarımızın …

Siz de bu yazıya bir yorum yapın

Translate »

Pin It on Pinterest

Haftalık gazetemize abone olun

Her Cumartesi sabahı, sıcak kahvenizi alıp, hafif bir müzik koyup, e-postanızı kontrol ettiğinizde o hafta kaçırdığınız Acilci.Net makalelerini görmek istemez misiniz?

Siz siz olun yeni haftaya yeni bilgilerle başlama fırsatını kaçırmayın.

Unutmayın, hocanız da, asistanınız da bu siteyi okuyor! 

PS. Eğer 10 ay boyunca hiçbir postayı açmazsanız bize küstüğünüzü düşünerek posta göndermeye ara vereceğiz. Yeniden başlamak için ise kaydolmanız yeterli.

Harika! O zaman cumartesi görüşürüz.