İnfüzyonlarİlaçlar

DOPAMİN İnfüzyonu

Uygulama şekli

Uygun olan durumlarda, dopamin hidroklorür uygulanmadan önce dolaşan kan volümünün tam kanla veya bir plazma genişleticisi ile yenilenmesi gerekir. Sadece uygun çözeltilerle seyreltildikten sonra intravenöz yoldan infüzyon şeklinde uygulanır.

İnfüzyon çözeltisinin hazırlanması

Dopamin hidroklorür aşağıdaki çözeltilerle seyreltilebilir: %5 Dekstroz, %0,9 Sodyum klorür, %5 Dekstroz – %0,45 sodyum klorür, Sodyum laktat intravenöz infüzyon çözeltisi​1–3​.

Standart Dilüsyonlar

[İlaç Miktarı] [İnfüzyon hacmi] [İnfüzyon hızı]

400 mg / 250 ml [Titrasyon]

800 mg / 250 ml [Titrasyon]

800 mg / 500 ml [Titrasyon]

(200 ila 800 mg / 250 ila 500 ml).

Uygulama Hızı ve Etkileri

Vücut ağırlığı ve durumun ciddiyeti için önerilen dozla başlayınız. İstenilen yanıtı sağlamak için yavaş yavaş 5 ila 10 mcg/kg/dakika artırınız. İstenilen hemodinamik veya renal yanıta titre ediniz. Sistolik kan basıncında istenen artışa titre edilirken, renal yanıt için optimum doz oranı aşılabilir ve hemodinamik durum stabilize edildikten sonra hızın düşürülmesini gerektirebilir​2​.

[0,5 ila 2 mcg / kg / dak] – dopa; Renal, mezenterik, koroner ve intraserebral vasküler yataklarda vazodilatasyona neden olarak glomerüler filtrasyon hızını, renal kan akışını, sodyum atılımını ve idrar akışını artırır.

[2-10 mcg / kg / dak] – dopa / beta; Miyokardiyal kontraktilite, artmış sinoatriyal hız ve kalpte artan dürtü iletimi ile sonuçlanır. Sistolik ve nabız basıncı artabilir, ancak bu dozlarda diyastolik basınç üzerinde çok az etkisi vardır.

[> 10 mcg / kg / dak] – öncelikle alfa  Vazokonstriksiyon ve kan basıncında artışa neden olur​2,3​.

NOT: Santral line gereklidir; 240 mcg / dk’nın üzerindeki dozların uygulanması için santral line gereklidir; Acil veya derin hipotansiyon vakalarında, santral line için hazırlık yapılırken 200 mg / D5W 250 ml konsantrasyon kullanılarak dopamin periferik olarak verilebilir​3​.

Uygulama: Yetişkin

IV: Bir infüzyon pompası kullanarak sürekli infüzyon şeklinde uygulayınız. Ekstravazasyon olasılığını önlemek için geniş damara uygulayınız (santral line uygulaması); serbest akış için sürekli izlemesi; akış hızını kontrol etmek için infüzyon cihazı kullanınız; İnfüzyonu keserken, dopamin dozunu kademeli olarak azaltınız (ani kesilmesi hipotansiyona neden olabilir). Konsantre çözelti, kullanımdan önce seyreltilmelidir​2,4​.

NOT: Sodyum bikarbonata veya diğer güçlü alkali solüsyonlara Dopamin eklemeyiniz; oksitleyici maddeler veya demir tuzları ile temastan kaçınınız​2,3,5​. Bolus olarak vermeyiniz​5​.


Kaynaklar

 1. 1.
  DOPADREN 200 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul. DOPADREN 200 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul. Published October 11, 2020. Accessed October 11, 2020. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/kubKtAttachments/T%C4%B0TCK-ONAYLI%20K%C3%9CB-DOPADREN.pdf_51b54000-9ab7-4949-a70e-c63107202c4f.pdf
 2. 2.
  Gahart BL, Nazareno AR. Gahart, B. L., & Nazareno, A. R. (2021). Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th ed. Elsevier; 2020.
 3. 3.
  DOPAMINE HYDROCHLORIDE. DOPAMINE HYDROCHLORIDE. Published October 11, 2020. Accessed October 11, 2020. https://globalrph.com/dilution/dopamine-hydrochloride/
 4. 4.
 5. 5.


Bu yazıya atıf yapmak için: Yunus Emre Ayhan. (17 Ekim 2020). DOPAMİN İnfüzyonu. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/dopamin-infuzyonu/. Erişim Tarihi: 20 Ekim 2020.

Daha Fazla Göster

Yunus Emre Ayhan

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye'de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı'nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd'ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH'de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest