tako tsubo kardiyomiyopatisi

 • Kardiyoloji fotoğrafı

  MINOCA Sendromu: AMI ama normal koroner anjiyografi?

  Akut MI tanısı konup koroner arterleri PCI’da normal çıkan hastalar konusunda ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Acil doktorları olarak AMI tanısı koyup kateter laboratuvarına gönderdiğimiz hastaların akıbetini bazen biliyoruz bazen de hastaları dış merkeze sevk etmek durumunda olan bir merkezde çalışıyorsanız bu akibeti pek bilemiyoruz. Peki bu hastalar gerçekte nedir? Hepsi histerik…

  Oku
 • EKG
   fotoğrafı

  Tako-Tsubo Kardiyomiyopatisi

  Tanım İskemik göğüs ağrısı, EKG değişiklikleri, ekokardiyografide karakteristik duvar haraket anormallikleri ile birlikte +/- artmış kardiyak enzim oluşturan bir STEMI taklitidir. Tipik olarak ciddi emosyonel stres durumunda ortaya çıkar (“kırık kalp sendromu”) Hastaların anjiografide koroner arterleri normaldir. Özet Geçtiğimiz 20 yılda Japonya’da tanımlandıktan itibaren, Tako Tsubo tanısı, muhtemelen kardiyolojide anjiografinin…

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest