EKGLITFL EKG Kütüphanesi

Hipokalsemi

Uzun QTc'ye (510 ms) neden olan hipokalsemi Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Uzun QTc’ye (510 ms) neden olan hipokalsemi.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tanımlar

 • Normal düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi = 2.2 – 2.6 mmol/L. (8.8 – 10.4 mg/dl)
 • Hafif-orta hipokalsemi = 1.9 – 2.2 mmol/L. (7.6 – 8.8 mg/dl)
 • Ciddi hipokalsemi = < 1.9 mmol/L. (< 7.6 mg/dl)

Nedenleri

 • Hipoparatiroidizm
 • Vitamin D eksikliği
 • Akut pankreatit
 • Hipomagnezemi
 • Diüretikler (furosemide)
 • Psödohipoparatiroidizm
 • Konjenital bozukluklar (ör. DiGeorge sendromu)
 • Kritik hastalık (ör. Sepsis)
 • Hatalı ölçüm (ör. EDTA’lı kan tüpü)

Semptomlar

EKG Değişiklikleri

 • Hipokalsemi, primer olarak ST segmentini uzatarak QTc uzamasına neden olmaktadır.
 • T dalgası tipik olarak değişmeden kalmaktadır.
 • Atriyal fibrilasyon bildirilmiş olmasına rağmen disritmiler nadirdir.
 • Torsades de pointes görülebilmekte fakat hipokalemi veya hipomagnezemi ile olandan daha nadirdir.

Daha Fazla Örnek

Örnek 1 – Hipoparatiroidizmli (tiroidektomi sonrası) ve serum düzeltilmiş kalsiyum düzeyi 1.40 mmol/L olan hastada Qtc 500ms.

Nijer ve ark.dan (2010) alınmıştır.
Nijer ve ark.dan (2010) alınmıştır.

 

Örnek 2 – Di George sendromlu ve serum kalsiyum düzeyi 1.32 mmol/L olan hastada QT uzaması.

Kar ve ark. dan (2005) alınmıştır.
Kar ve ark. dan (2005) alınmıştır.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu


Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP and Rosen PR. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier 2005
 • Kar PS, Ogoe B, Poole R, Meeking D. Di-George syndrome presenting with hypocalcaemia in adulthood: two case reports and a review. J Clin Pathol. 2005 Jun;58(6):655-7.
 • Kumar P, Clark M. Kumar & Clark’s Clinical Medicine (7th edition). London: Elsevier (2009).
 • Nijjer S, Ghosh AK, Dubrey SW. Hypocalcaemia, long QT interval and atrial arrhythmias. BMJ Case Reports 2010; doi:10.1136/bcr.08.2009.2216 [full text].
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

 


Bu yazıya atıf yapmak için: Melis Efeoğlu. (30 Aralık 2013). Hipokalsemi. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/hipokalsemi/. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2020.

Daha Fazla Göster

Melis Efeoğlu

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi'nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest