Ki-Kare Testi Hesaplayıcısı

{{colnum}}
{{rownum}}

 

Sonuçlar
Pearson Ki-Kare {{chi | formatnum(5)}}
Serbestlik Derecesi (df) {{df}}
p (Pearson) {{chi_p | formatnum(4)}}
Yate's Süreklilik Düzeltmesi {{yates | formatnum(4)}}
p (Yate's) {{yates_p | formatnum(4)}}
Fisher's Exact (Çift Taraflı) {{fisher_two | formatnum(4)}}
Fisher's Exact (Tek taraflı) {{fisher_one | formatnum(4)}}
{{countexp}} (%{{countexpper | formatnum(1)}}) adet hücrede beklenen değer 5'ten küçük. (En küçük beklenen değer: {{minexp | formatnum(2)}})
Sütun {{c}} Toplam
Toplam
Adet {{totals.cols[c-1]}} {{total}}
Beklenen {{totals.cols[c-1] | formatnum(1)}} {{total | formatnum(1)}}
Satır % % {{totals.cols[c-1]*100/total | formatnum(2)}} % 100
Sütun % % 100 % 100
Toplam % % {{totals.cols[c-1]*100/total | formatnum(2)}} % 100
Bu sayfa İbrahim Altunok tarafından düzenlenmiştir.

Pin It on Pinterest

Kapalı