Test Öncesi Olasılıktan (Pre-Test Probability) Test Sonrası Olasılık (Post-Test Probability) Hesaplama Aracı

Test öncesi olasılık (Pre-test probability) %
Pozitif Olabilirlik Oranı (LR)
Negatif Olabilirlik Oranı (LR)

 

Tanısal Test Pozitif Olduğunda %
Tanısal Test Negatif Olduğunda %
Bu sayfa İbrahim Altunok tarafından düzenlenmiştir.

Pin It on Pinterest

Kapalı