Rölatif Risk ve Odds Oranı Hesaplayıcısı

Etkilenen Grup

Pozitif (kötü) sonuçlu hasta sayısı a
Negatif (iyi) sonuçlu hasta sayısı b

Kontrol Grubu

Pozitif (kötü) sonuçlu hasta sayısı c
Negatif (iyi) sonuçlu hasta sayısı d

 

Sonuçlar

Rölatif Risk
Rölatif Risk
%95 GA
z istatistiği
p Değeri
ARR
RRR
NNT
%95 GA

 

Odds Oranı
Odds Oranı
%95 GA
z istatistiği
p Değeri
Bu sayfa İbrahim Altunok tarafından düzenlenmiştir.

Pin It on Pinterest

Kapalı